MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg

"FALUSI KÖRZETI ORVOSOKÉRT" alapítvány /Kivonat az Alapító Okiratból/

A Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége, hogy a falusi körzeti orvosok élet- és munkakörülményeit kultúráltabbá tegye, és az erre rászorulók szociális biztonságát növelje, határozatlan időre alapítvány létrehozását határozza el az alábbiak szerint:

Az Alapítvány neve: Falusi Körzeti Orvosokért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: Bánokszentgyörgy
Az alapítvány célja:
A falusi körzeti orvosok munka-és életkörülményeinek javítása, az arra rászorulók, és családtagjaik segélyezése. Az alapító különösen fontosnak tartja a munkakörülmények kultúráltabbá tételét. Az orvosok magas technikai szinten álló munkaeszközökkel való ellátását, kutatásaik támogatását, a kutatások eredményeinek terjesztését.

Az alapítvány 3. Pontban megjelölt célja elérése érdekében:
Eseti elbírálás alapján támogatást nyújt nyugdíjazás, munkanélküliség, tartós betegség vagy haláleset miatt rászoruló körzeti orvosoknak, illetve hozzátartozóinak.
6. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes, vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli vagy természetbeni adománnyal
Az alapítvány vagyonának felhasználási módja:
Amennyiben az alapítvány másképpen nem rendelkezik, csak az általa elhelyezett összeg kamatai használhatók fel - a kuratórium döntése szerint – az alapítvány céljára. A fennmaradó összeg az alapítvány vagyonát növeli.

Az alapítvány gazdasági tevékenysége:
Az alapítvány gazdasági tevékenységet nem folytat.

Az alapítvány kezelője: a kuratórium
Az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az alapító által felkért tagokból és azon alapítványi támogatókból - akik legalább 1.000.000 azaz Egymillió Ft-al járulnak az alapítványhoz - álló kuratórium.
A kuratórium elnökét és elnökhelyetteseit a kuratórium választja meg 2 évi időtartamra. A kuratóriumi tagság megszűnik a tisztségről történő lemondással, az alapító elnökségében viselt tisztsége megszűnésével. A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

A kuratórium képviselete:
Az alapítványt a kuratórium elnöke és elnökhelyettese képviselik, az alapítvány bankszámlái felett együttesen jogosultak rendelkezni.

Kelt: 1991. 12. 18.


A "Falusi Körzeti Orvosokért" Alapítvány
Számlaszáma: KHB 10404900-49011953

A "Falusi Körzeti Orvosokért" Alapítvány
Adószáma: 19275079-1-20

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet