MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg


 

GYŐZELEM! ITT AZ IPARŰZÉSI ADÓMENTESSÉG LEHETŐSÉGE!

2015-06-16   12:29:45

 

A Parlament a mai napon elfogadta azt a törvénymódosító javaslatot, amelyre a FAKOOSZ és valamennyi háziorvos évek óta várt, amelyet állandóan napirenden tartottunk a kormányzati szervekkel való tárgyalásokon. Mentesülhetünk az iparűzési adó alól. (Ha az önkormányzatok is úgy akarják...)

 

 

Az önkormányzatok adóelőnyt biztosíthatnak egészségügyi szolgáltatóknak: a települési önkormányzat rendeletében biztosítható adókedvezmény, adómentesség kiterjed - az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett - a védőnői szolgáltatást nyújtókra is. Az adóelőny nyújtásának feltételeként állított adóalap-maximum 20 millió forint lesz, és további követelmény, hogy az adózó adóévi nettó árbevételének legalább 80 százaléka háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységből származzon.

 

Forrás és további információk : ATV.HU

 

Tekintettel arra, hogy az adómentesség nem automatikus, hanem az önkormányzatok döntésére bizza a megadását, a közeljövőben kampányt indítunk - a közreműködésetek lehetőségét is figyelembe véve - a helyi döntéshozók meggyőzésére. Figyeljétek a Hírleveleinket!

 

 


 

 

Astellas-díj

2014. 05. 08.07:26:30
 
 

FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége

Dr. Selmeczi Kamill elnök

részére

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Idén immár negyedik alkalommal került meghirdetésre a magyar egészségügyben megtapasztalható kiváló egészségügyi szakdolgozói teljesítmények méltó elismerésére létrehozott Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója pályázat. A nemes megmérettetés mögött ebben az esztendőben a korábbinál is szélesebb szakmai összefogás áll, a meghirdetők köréhez ugyanis az Astellas Pharma, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a négy legnagyobb, a hazai egészségügyi szakdolgozói képzésben érintett egyetem mellett a Magyar Kórházszövetség is csatlakozott. A pályázat célja változatlanul az, hogy lehetőséget és fórumot teremtsen a kiemelkedően értékes, példaként állítható teljesítmények felkutatására és a társadalmi nyilvánosság előtti elismerésére.

 

Meggyőződésünk, hogy nagyszerű emberi és szakmai teljesítményt tanúsító egészségügyi szakdolgozók minden intézményben és számtalanháziorvosi rendelőben megtalálhatóak, s hogy számukra a felterjesztés egyszerre jelenthet értéket, támogatást, ösztönzést és elismerést. Jelölést kezdeményezni idén is két kategóriában lehetséges, az alábbi szakterületeken: egyéni kategóriában az egészségügyi alapellátás, a járó-, valamint a fekvőbeteg-ellátás területéről, csoportos kategóriában pedig a járó-, a fekvőbeteg-ellátás, valamint a helyszíni sürgősségi ellátás szakterületekről. Az egészségügyi alapellátás szakterületen – e terület jellegéből adódóan – bármely olyan orvos kezdeményezhet jelölést, aki a felterjeszteni kívánt szakdolgozó munkáját közelről, legalább három éve ismeri.

 

Tisztelettel kérjük szíves segítségét és személyes közreműködését abban, hogy a mellékelt tájékoztató levél és a csatolt pályázati dokumentumok a Szövetség valamennyi tagjához eljuthassanak, hogy jelöléseiken keresztül segíthessük a pályázat életre hívásakor megfogalmazott célok megvalósulását.

 

Közreműködését előre is tisztelettel köszönjük és bízunk benne, hogy szép számmal fognak jelölések érkezni a pályázatra.

 

Köszönettel és őszinte tisztelettel,

 

Morva Gábor

pályázati programvezető

Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója 2014 pályázat

Telefon: (+36 1) 9200 620(+3630) 298 3364

Fax: (+36 1) 700 1620

Postacím: 1660 Budapest Pf. 448.

Pályázati információk: www.astellasdij.hu/evszakdolgozoja

 

Facebook: www.facebook.com/astellas.azevszakdolgozoja

 

Letölthető dokumentumok:

 

Felkérő levél

 

Pályázati felhívás

 

Jelölési lap

 

 


 

 

Kétszáz felett, lélegeztető gépen

 2013. 10. 28.10:40:44

A régóta várt hír bejelentése megtörtént, az alapellátás is részesül az idei egészségügyi „béremelésből”. Forrása biztosított, mértéke éppoly szerény, mint előző évben, s nem maradhatott el a bejelentés pontosítása és értelmezése sem, miszerint a finanszírozás emeléséről van szó, melynek béremelésre történő felhasználása esetén közel 40%-a a költségvetési-, és az önkormányzati kasszákat gyarapítja. Mértékét tekintve valamivel több mint az előző évi fele.

Újdonság, hogy idén év elejéig, visszamenőlegesen, novemberben, egy összegben történik az utalás, mely arra enged következtetni, hogy talán korábban is meg lehetett volna lépni, de nem állhatott rendelkezésre a forrása.

A kormányrendeletből nem derül ki világosan, hogy a további novemberi, decemberi kifizetések mekkora Ft/pont értéken történnek majd. Bár a jövő évi költségvetési törvény tervezetét már benyújtotta a kormány a parlamentnek, ebből az alapellátást és benne a háziorvoslást érintő sorból arra lehet következtetni, hogy az ez évi emelés forrása tervezett, de jövő évi, további emelés mértéke nem egyértelmű, hiszen az alapellátáson belül nem ez a kassza a prioritás érintettje.

Mindenképpen örvendetes és nagyra becsülendő az akarat, az elszántság és a tett, amely ezt az eredményt is elérte, hiszen a makrogazdasági környezet, melyben a bér-, és finanszírozás emelés megvalósult valóban kivételes volt.

A kormányzati kommunikációban megjelenő fordulat kapcsán viszont felvetődik, hogy a jövő évi alapellátási bővülés mértéke miért nem éri el legalább azt a szintet, mellyel kezelhetővé válna a családorvos-szakorvosi és a kórházi szakorvosi jövedelmek közötti, de hasonlóan a háziorvosi praxisokban dolgozó nővérek és kórházi társai közötti jelentős különbség.

A nővéreink tekintetében ez a különbségtétel a praxisok működőképességét is veszélyezteti, hiszen a magasabb bér elérésének lehetőségével kórházi elszívó hatás áll fenn. A legnagyobb többségében egy orvos, egy nővér alkotta praxisokat egy esetleges nővér hiány működésképtelenné teheti. Már csak ezért is, mielőbb további korrekcióra van elengedhetetlenül szükség.   Az alacsony infláció, a növekedésnek indult gazdaság - további forráskeresés, akarat és odafigyelés mellett - megoldást jelenthet.           

 

Addig viszont a háziorvoslás 200 Ft-os pontértéken is” lélegeztető gépre” szorul.

 

Alsónemesapáti, 2013. október 27.                             

 

          dr.Selmeczi Kamill

                                                                                                   FAKOOSZ

 


 

Megjegyzés a 6 milliárdos finanszírozás emeléshez

2013. 10. 13.11:30:30

Sajnos a rendelet szövege alapján a FAKOOSZ rendelkezésére álló információk alapján nehezen számszerűsíthető az egy praxisra jutó havi átlagos finanszírozásbővítás mértéke. Balog miniszter úr nyilatkozata szerint legfeljebb havi 50 000 Ft-al nőhet az elkölthető forrás praxisonként. Ha ez teljes egészében munkajövedelemre, azzaz bérre fordítódik a praxistulajdonos döntése alapján, havonta praxisonként mindössze cca. 25- 27 500 Ft havi nettó bértöbbletet eredményezhet a legkedvezőbb adózási forma esetén is. No nem személyenként, hanem a praxis egészét tekintve.

(Sajnos az adórendszer bonyolultsága, kesze-kuszasága miatt egységes, minden praxisra érvényes számítást nem tudunk közzétenni, csak a leggyakoribb formákra, némi leegyszerűsítéssel. Ezért fontos, hogy a többlet felhasználásának optimális lehetőségét közösen keressék meg számviteli szolgáltatójukkal.)

 

Havi 50 000 Ft többlet forrásból kifizethető nettó munkabér különféle adózási formák esetén:

 

1. Társasás vállalkozások esetén:

a.) Társasági adó (TAO) szerinti adózás esetén:

Összes forrás: 50 000 Ft

Ebből szociális hozzájárulási adóra fordítandó: 10 630 Ft

Helyi iparűzési adó 2 %: 1 000 Ft

Tranzakciós illeték*:  150 Ft

Kifizethető bruttó munkabér: 38 220 Ft

Levonások:

- SZJA 16 % : 6 115 Ft

- nyugdíjjárulék 10 % : 3 822 Ft

- egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5 % :  3 249 Ft

Marad nettó munkabér:  25 034 Ft

 

 

b.) Kisvállalati adó (KIVA) szerinti adózás esetén:

Összes forrás: 50 000 Ft

Ebből kisvállalati adó:  6 900 Ft

HIPA: 1 010 Ft

Tranzakciós illeték*: 150 Ft

Kifizethető bruttó munkabér: 41 940 Ft

Levonások:

- SZJA 16 % : 6 710 Ft

- nyugdíjjárulék 10 % : 4 194 Ft

- egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5 % :  3 565 Ft

Marad nettó munkabér:  27 471  Ft

* Amennyiben a teljes összeg banki átutalással kerül elköltésre, és a számlavezető áthárította a tranzakciós illetéket.

Készpénzes bérfizetés esetén ennél magasabb is lehet ez a költségelem.

 

2. Egyéni vállalkozás esetén:

a.) Ha az egyéni vállalkozó háziorvos a forrásbővítést teljes egészében az alkalmazottja(i) béremelésére fordítja, akkor a társasági adó szerint adózókra vonatkozó számítással azonos összegű nettó béremelést tud nyújtani a dolgozó(i) számára.

b.) Ha az egyéni vállalkozó a teljes 50 000 Ft-ot saját maga számára kívánja bruttó forrásként és osztalékági jövedelemként realizálni, megtartani, akkor az alábbi nettó jövedelempozició elérése valószínűsíthető:

- Osztalékágon történő realizálás:

 

Bruttó bevétel : 50 000 Ft

Helyi iparűzési adó : 1 000 Ft

Tranzakciós illeték: 150 Ft

Adóalap:  48 850 Ft

Ennek vállalkozói adója. 10 % : 4 885 Ft

Osztalékadó  alap : 43 965 Ft

Osztalékadó 16 %:  7 034 Ft

Egészségügyi hozzájárulás:  6 155 Ft

Nettó jövedelem: 30 776 Ft

 

-  Vállalkozói kivétként ("bér") történő jövedelemrealizálás esetén:

Azonos a TAO szerint adózókéval a számítás.

 A fenti számításokat  a praxisok egyedi sajátosságai - előző időszakok áthozott veszteségei, egyes adókedvezmények (pl. 55 év feletti alkalmazottak SZOCHA-kedvezménye, gyerekek utáni SZJA-kedvezmény, tárgyi eszközök, fizetett bankkamatok utáni TAO vagy SZJA kedvezmények, egyéb dologi kiadási igények, stb.) alapvetően befolyásolhatják

Lehetséges elköltési mód valamely béren kivüli juttatási forma is, de ezen lehetőségek sokrétűsége miatt ilyen számításokra nem vállalkozom. Mindenképpen javasolt a számviteli szolgáltatójukkal történő előzetes konzultáció a többeltforrás felhasználásának módját illetően.

 

 Széphalmi Miklós

a FAKOOSZ főkönyvelője

 

 


 

362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2013. 10. 13.11:21:05

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (11) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:)

a) főváros, város: 84 000 Ft,

b) község: 94 000 Ft,

c) csatolt község: 105 000 Ft,

d) külterületi lakott hely: 115 000 Ft.”

[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.]

2. § A Kr. 23. § (3) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fogászati ügyelet alapdíja:)

a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,

b) 50 001-100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 450 000 Ft/hó,

c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 530 000 Ft/hó,”

3. § A Kr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

„76/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (10)-(11) bekezdésében, 21/A. §-ban, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a 2013. november havi kifizetésektől kell alkalmazni.

(2) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatókat 2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi finanszírozásának a Módr4.-gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január-október hónapok között részére kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.

(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét - különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.”

4. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Kr.

a) 19. § (3) bekezdésében a „40 Ft/fő” szövegrész helyébe a „42 Ft/fő” szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében a „45,6 Ft/fő” szövegrész helyébe a „47,8 Ft/fő” szöveg,

c) 21. § (10) bekezdésében a „330 Ft” szövegrész helyébe a „400 Ft” szöveg,

d) 21/A. §-ában az „5,6 millió forint” szövegrész helyébe az „5,9 millió forint” szöveg,

e) 23. § (1) bekezdésében a „39,2 Ft/hó” szövegrész helyébe a „44,2 Ft/hó” szöveg,

f) 23. § (4) bekezdésében az „1,254 millió forint” szövegrész helyébe az „1,415 millió forint” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 362/2013. (X. 11.) korm. rendelethez

5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 

 

 Millió forint

 

 Megnevezés

 2013. évi módosított előirányzat

 

 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása

 
80 292,0
649,3

 

 Ügyeleti szolgálat

 10 106,2

 1.

 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

 91 047,5

 

 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat

 
2 217,1
17 779,8
483,4
121,6
96,3

 2.

 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

 20 698,2

 3.

 Fogászati ellátás

 24 446,8

 5.

 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

 6 046,9

 8.

 Művesekezelés

 23 171,1

 9.

 Otthoni szakápolás

 4 337,6

 11.

 Működési költségelőleg

 2 000,0

 

 Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete
Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

 
8,9
3 783,1
4 208,0
30 926,4
21 780,4
523,4
6 400,0

 13.

 Célelőirányzatok összesen

 67 630,2

 15.

 Mentés

 26 000,4

 17.

 Laboratóriumi ellátás

 21 057,0

 

 Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
ebből:
- aktív fekvőbeteg-szakellátás
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás

 
121 956,9
410 407,5

346 916,9
62 490,6
1 000,0
500,0
67 706,1

 18.

 Összevont szakellátás összesen

 600 570,5

 ÖSSZESEN

 887 006,2

 

 ”

 

Magyar Közlöny 2013/169 (X. 11.)


 

 

Szócska: még idén emelik az alapellátásban dolgozók finanszírozásának összegét

2013. 09. 04.08:57:44

 

"Még az idén hatmilliárd forinttal megemelik az alapellátásban dolgozók finanszírozására fordítható összeget."

 

Az egészségügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában nyilatkozott szerdán. Szócska Miklós közölte, béremelésben részesülnek majd a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és az alapellátásban dolgozó fogorvosok.

Annak érdekében, hogy a védőnők mindenképpen kapjanak béremelést, külön jogszabályt alkotott az államtitkárság - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az alapellátásban dolgozó háziorvosoknál valószínűleg a finanszírozást fogják megemelni, amiből bért tud majd fizetni az orvos.

A kifizetések technikájáról azonban még egyeztetnek. Szócska Miklós emlékeztetett arra, hogy szeptemberben mintegy 95 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg januárig visszamenőlegesen a béremelését. Ez nagyjából 30 milliárd forintot tesz ki. Úgy vélte, hogy – mint eddig - a további béremelésnek is meglesz a fedezete.

A jövedéki és a népegészségügyi adókból befolyó összegből teremtik elő a bérfejlesztéshez szükséges forrást. A béremelésnek és a szakorvosok által igénybe vehető különböző ösztöndíjaknak köszönhetően jelentősen csökkent az orvosok kivándorlása - mondta Szócska Miklós.

Az egészségügyért felelős államtitkár bízik abban, hogy az ágazatban dolgozók látják, a kormány prioritásként kezeli az egészségügyet, és "régi adósságot" törlesztett a béremelésekkel.

Forrás: MTI

 


 

Hát nekünk ebből most sem jutott…

 2013. 09. 03.17:03:13

 

Szívből üdvözöljük a járó és fekvőbeteg intézményekben dolgozó kollégák béremelését, nagyon megérdemlik, reméljük, várjuk a folytatást!

Mi viszont az alapellátásban úgy jártunk, mint Gáspár a nagybőgős. Történt ugyanis, hogy egy vérbeli falusi lagzi után, reggel osztozkodott a lóvén a cigányzenekar. Akárhányszor próbálkoztak, Gazsinak a nagybőgősnek mindig üres maradt a marka.  Kérdi is a zenésztársakat nagy elkeseredetten: ” Mondjátok már drága testvérek, hát nekem nem jár? „

„Járni jár, - mondják a többiek nagy együttérzéssel, - csak látod, hogy nem jut!”

 

Így jártunk most mi is, háziorvosok.

 

Nem vagyunk produktív szféra. Nem termelünk profitot, akárhogy is dolgozunk, nem produkálunk gazdasági növekedést. Közvetlenül tényleg nem. Nem is olyan régen egymillió új munkahely teremtését hallottuk a kampány idején. Csak azt mondhatjuk erre, hogy Isten segítse a szándékot, kívánjuk, valósuljon is meg!

Az egymillió új munkahelyre viszont olyan munkaerő is kellene, akik tudnak és képesek 65-67 éves korukig dolgozni, termelni. Elhízott, cukorbeteg, érbeteg, túlsúly miatt ízületi panaszoktól szenvedő dolgozókkal ez nem fog menni.

Nemrég olvastam Prof. Dr. Hajnal Béla cikkét a társadalmi méreteket öltött elhízásról. A járványszerű kövérség már a gyerekek körében mérhető, nem mozognak, nem táplálkoznak helyesen. A felnőtt lakosság legalább 10%-a cukorbeteg, sokan nem is tudnak róla. A praxisokban minden hónapra jut egy új tumoros beteg, sajnos panasszal jelentkezik, tudjuk, hogy ez mit jelenthet a későbbiek szempontjából. A huszonnegyedik órában vagyunk. Soha nem állt még ekkora feladat az alapellátás előtt. Egységes és ellenőrzött rendszerben kellene szűrni, kiemelni, edukálni, gondozni.

„A megelőzés eszköze a szűrés, azonban ezzel is visszaélünk, mert éveken keresztül csak kampányszerűen, ötletszerűen, és nem tudományos megalapozottsággal végeztük.” ( Dr. Kékes Ede: Kardiológiai szűrővizsgálatok)

Ezt a munkát nem tudják a kardiológiai, belgyógyászati csúcsintézmények elvégezni, nem is ez a feladatuk, ezt azok tudják végezni, akik a nép között vannak, akikkel az emberek folyamatosan találkoznak, kapcsolatuk lineáris. A kampány jellegű, politikai szlogen ízű szűrőprogramok (Egészséges nemzetért népegészségügyi program, Egészséget mindenkinek 2000-re) valós kihatásait ismerjük, látjuk…

Persze mi, háziorvosok ezt a képet nem a hivatalos statisztikákból, hanem az előttünk nap, mint nap megjelenő valóságból merítjük. Nem meglepő ez, hiszen tudjuk, hogy a háború egészen másként néz ki a lövészárokból, mint a parancsnoki terepasztal mellől.

Nincs több esély. Most már kevés a hangzatos szólam és az elvárt ingyen munka. A német nyelvben van egy mondás, miszerint a sikerhez vezető út pénzzel van kirakva. Ha jó úton mégy és teszed, amit kell, pénzhez jutsz. Az igazoltan elvégzett edukációt, kiemelést, gondozást végre ki kell fizetni. Ehhez idő, tudás, motiváció és energia kell. A motiváció ismert, a főníciaiak már kitalálták. A pénzről van szó. Ekkor nem is kellene kötelezővé tenni. Aki napi munkája mellett, után, ezt igazoltan elvégzi, az meg kell, hogy kapja érte az ideje és tudása árát.

Mindezek előtt természetesen a jelenlegi, megalázóan alulfizetett munkánk árát szükséges rendezni. A praxisok a finansziális deficit miatt értéktelenné váltak. Idős kollégáink nem tudnak kiszállni, a fiataloknak ingyen sem kell. Közfeladatot látunk el, tehát a közszféra béremelése a háziorvosi szolgálatokat is megilleti!  Persze van egy másik recept is. Ezt is ismerjük már. Jólfésült, öltönyös budapesti fiúk jogszabály-tervezetet alkotnak, majd a záró rendelkezésekbe teszik: „a háziorvos, a védőnő köteles” , természetesen a jogalkotó elfogadja, mihamarabb hatályba lépteti, s úgy tűnhet, innentől népegészségügyi szempontból minden rendben. Az eredmény megjósolható, láttunk már hasonlót.

Nem várjuk, hogy a problémákat bárki megoldja helyettünk. Készen állunk arra, hogy segítséget nyújtsunk, de közismert, hogy segíteni annak lehet, aki kéri és el is fogadja.

Addig is várjuk a következő lagzit, amikor talán nem csak jár, hanem jut is a pénzből mindegyik zenésznek.

  

Debrecen, 2013. szeptember 1.                    

  

                                                                                   Dr. Fekete Imre

                                                                             nagybőgős, háziorvos

                                                                 (mellesleg a FAKOOSZ alelnöke)

 

 


 

I. Országos Orvos-Állatorvos Sportnap - a FAKOOSZ védnökségével

15:47:18

 

Kedves Kollegák!

Ne csak beszéljünk az egészséges életmódról, de tegyünk is azért, hogy jó példát mutassunk betegeinknek, barátainknak, családtagjainknak!

Első Országos Orvos-Állatorvos Sportnap és Családi Hétvége néven olyan rendezvénysorozatot indítunk útjára, melyet minden évben megrendezünk orvosok, állatorvosok részére.

2013. szeptember 13.-15. között a Velencei-tó partjára, az Agárdi Parkerdőbe várunk minden sportolni vágyó Kollégát, ahol négy sportágban - kispályás labdarúgás, futás, sárkányhajó, tenisz - lehet rajthoz állni.

Rendezvényünkről bővebb információval a www.medvetsport.hu weboldalon szolgálunk, ahol a versenyeken való részvételre jogosító Regisztrációt is leadhatja.

Tisztelettel,

Dr. Kovács Tibor
a Szervezőbizottság tagja

 A sportnap szervezőinek megtisztelő felkérését elfogadva, az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ védnökséget vállalt a rendezvénnyel kapcsolatban. Egyben ezúton is bíztatunk minden kollegát az aktív részvételre.

 

dr. Selmeczi Kamill

elnök


 

Levél a FIDESZ szóvívőjének

2013. 06. 27.14:35:34

 

dr. Selmeczi Kamill a FAKOOSZ elnöke 2013. június 19-én az alábbi levéllel fordult a Fidesz szóvívőjéhez, dr. Selmeczi Gabriella képviselő asszonyhoz. A levélre érdemi válasz nem, csupán a szóvivői titkárság telefonon történt értesítése - miszerint vizsgálják a helyreigazítás kérés lehetőségét - érkezett. 8 nap eredménytelen elteltével a levelet közzétesszük.

 

"Selmeczi Gabriela

képviselő asszony, a Fidesz szóvívője

részére

Budapest

 

Tisztelt Képviselő Asszony!

A FAKOOSZ- Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége elnöksége és tagsága, az alapellátásban tevékenykedő valamennyi házi- és házi gyerekorvos, alapellátó fogorvos nevében az alábbiakkal fordulok Önhöz:

A mai napon az MTI-re hivatkozva a hirado.hu honlapon a következő sorok olvashatók Öntől:

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/19/14/Fidesz_ujabb_95_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fizetese_emelkedik.aspx

„A korábbi lépéseiket részletezve elmondta, hogy 2012-ben számos intézkedés történt, amelynek során az első ütemben több mint 90 ezer ember, elsősorban az orvosok és egészségügyi szakdolgozók bérét emelték fel.  A második ütemben a háziorvosok havi 70-80, a védőnők havi 25 ezer, a fogászati dolgozók pedig havi 30 ezer forintos emelést kaptak.”

A FAKOOSZ 2012-ben is üdvözölte és most is üdvözli, hogy az egészségügyi kormányzat végre elszánta magát  az alapellátás finanszírozásának legalább egyik részeleme növelésére. Sajnálatos módon nemcsak a sajtó jelentős – akár laikusnak is tekinthető - része, hanem felelős politikusok (a mai nyilatkozatával Ön is) a végzett szolgáltatásaink díjazásának emelést automatikusan béremelésként mutatja be a közvéleménynek.  Ezért a hiteles tájékoztatás érdekében az alább kiegészítés közzétételét kérjük Öntől:

" A háziorvosok 2012. novembertől hónaptól nem béremelést kapnak, hanem az általuk működtetett vállalkozásuk révén a biztosítottak részére nyújtott szolgáltatásuk díjtételének egyik eleme - mely 2003 óta változatlan! - került megemelésre.

 

Ez a finanszírozás növekmény  az adott alapellátási vállalkozás egyedi helyzetétől függően bérekre, az azokat terhelő adókra, és/vagy a folyamatosan emelkedő egyéb működési költségekre (számítástechnikai kiadások, közlekedési költségek, rezsi, stb.)  fordítható, de semmiképpen nem értelmezhető 70-80 ezer forintos béremelésnek.

 

Sem nettóban, sem bruttóban. Mindössze az ún. kártyapénz 14 %-os  forrás bővüléséről van szó, melynek még a legjobb esetben is csak maximum 50 %-a jelenthetett bérnövekményt.  Azaz személyenként  - (praxisban dolgozók számától függően.) - 11-30 ezer Ft körüli nettó bérnövekmény volt realizálható. A növekmény a praxisfinanszírozás egészére nézve mindössze 6-8 %, ami még az infláció ellentételezésére sem elegendő, ha 2003. évet tekintjük kiindulási alapnak.

 

 Mindemellett nem lehet elmenni amellett sem szó nélkül, hogy ezen praxisonkénti 70-80 ezer Ft-os havi összeg 2 %-a az önkormányzatokat gazdagítja  a közszolgáltatásra kivetett,  az alapellátó háziorvosok által  folyamatosan sérelmezett iparűzési adón keresztül. További közel 50 %-a pedig visszakerül a központi költségvetésbe a vállalkozási formában működő praxisokból  adók, járulékok révén."

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony!

 

A hiteles tájékoztatás érdekében kérjük, hogy fenti kérésünket teljesíteni szíveskedjen.

 Ugyancsak a mai Önnek tulajdonított nyilatkozatban olvashatjuk a következő sort:

 „Az alapellátásban dolgozók bére is tíz százalékkal nő majd”.

 Kérem ez ügyben szíves tájékoztatását, hogy mindezt milyen jogszabálytervezetre, forrásra alapozva állította, mivel a kormany.hu –n található jogszabálytervezetből  mindezt nem tudjuk kiolvasni, illetve mint az Egészségügyi Államtitkárság hivatalos tárgyalópartnere, ilyen tartalmú értesítést nem kaptunk.

 (http://www.kormany.hu/download/f/ad/e0000/B%C3%A9rfejleszt%C3%A9s.zip#!DocumentBrowse

 

 Mielőbbi válaszát és szíves intézkedését előre is köszönjük.

 

Alsónemesapáti, 2013. június 19.

 Dr. Selmeczi Kamill

elnök"

 

 


 

 

A XXII. Országos Gyűlésünk legfontosabb döntései:

2013. 04. 14.19:13:06

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ 2013. április 13-án Lillafüreden tartott tisztújító közgyűlésén az elnökség tagjainak az alábbi háziorvosokat választotta meg.

 Elnök:

Dr. Selmeczi Kamill, Alsónemesapáti

Alelnök:

Dr. Fekete Imre, Debrecen

 Elnökségi tagok:

 Dr. Antal László,Kaposfő  

Dr. Dóczi Ildikó,Mende   

Dr. Frányó Ildikó,Bordány

Dr. Loján András,Gödöllő

Dr. Mráz János,Pátka

Dr. Salamon Sándor,Lácacséke

                   Dr. Szűcs-Farkas Attila,Győrasszonyfa

 

A közgyűlés az újraválasztott dr. Selmeczi Kamill elnök javaslatára a következő nyilatkozatot fogadta el:

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ XXII. Országos Gyűlésének javaslatai Magyarország Kormányának

 

 A FAKOOSZ örömmel üdvözli a Kormány 1149/2013. (III. 22.) határozatát az egészségpolitika egyes aktuális feladatairól, azon belül is kiemelten az alapellátás fejlesztéséről szóló részt.  A kormányhatározat eredményes megvalósításához a FAKOOSZ éves közgyűlése az alábbiakat javasolja a kormány-előterjesztés elkészítéséért felelős emberi erőforrások miniszterének:

 A központi költségvetési forrásokat közvetlenül érintő intézkedés elvárásaink:

 -  az alapellátás (háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők) finanszírozásának emelése évente minimálisan 25%-al, mindaddig, amíg el nem éri praxisonként az Alapvető Jogok Biztosa által is szorgalmazott, tényleges költségalapú és piaci viszonyokat is tükröző mértéket, mely jelenlegi számításaink szerint 2 millió Ft/hó/praxis (1 orvos + 2 szakdolgozó esetén).

-  ezt követően a közalkalmazotti orvosi bérek emelésével megegyező mértékű emelés.

-  cégautó adóra egyértelmű adómentességet, praxisonként 1 db gépjárműre, útnyilvántartási kötelezettség nélkül;

-  egységes, központilag fejlesztett, finanszírozott és az Ügyfélkapun keresztül üzemeltetett szoftver bevezetése   

-  ügyeleti díjak egységesítése; a végzett munkával és az igényelt szakképesítéssel arányos szinten;

-  a kötelező járványügyi tevékenységre biztosított források tényleges eljuttatása a tevékenységet végzőkhöz.

-  az utánpótlás biztosítása, az alapellátás összeomlása megelőzése érdekében érdemi praxisalap létrehozása, ennek keretében teljes adó és illetékmentesség.

 Nem közvetlenül központi költségvetést érintő intézkedés elvárásaink:

 -  iparűzési adó eltörlése az OEP finanszírozott tevékenységre, ideértve az ügyeletekért és az iskolaorvosi ellátásért kapott díjazást is;

-  a térítésköteles ellátások díjának tényleges költségalapú módosítása, a szociális elemek kivezetése a rendszerből;

-  indokolatlan ügyeleti hívások költségtérítési kötelezettsége bevezetése;

-  az önkormányzati kötelezettségek és jogok, ide értve a finanszírozási kérdéseket is egyértelmű tisztázása, egységes önkormányzati szerződések!;

-  az adatszolgáltatási kör meghatározása (törvényi KSH) és a nem törvényben előirt adatszolgáltatás költségalapú díjazása;

 Költségvetési kiadást nem igénylő elvárásaink:

 -  indikátor rendszer újragondolása

-  a praxisjog körüli vita rendezése

-  adminisztrációs terhek csökkentése

-  az összevont ügyeletekben a 84-es törvény betartatása

-  a hatósági szinten a tulajdonos – bérlő - használó kötelezettségeinek egyértelmű tisztázás.

 A FAKOOSZ felkéri elnökét, hogy a folyamatban lévő tárgyalásokon fentieket képviselje.

 

Lillafüred, 2013. április 13.

 Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ

 

       
       
       

Áramszünet vs. jogviszony ellenőrzés

2013. 03. 18.15:55:19

dr. Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ elnöke a mai napon az alábbi emailt küldte el dr. Kőrösi Lászlónak, az OEP finanszírozási főosztályvezető-helyettesének:

 

"Tisztelt Kőrösi Úr!

Szövetségünket az alábbi felvetéssel keresték meg az Észak-Kelet Magyarországon napok óta fennálló áramellátási problémával kapcsolatban:

"Ahogy mindannyiunk által tudott, március 14. óta csaknem országszerte katasztrófahelyzet van az alapvető közműszolgáltatások kényszerű szünetével. A családorvosok -főként a falvakban- folyamatosan szolgálatot teljesítenek, hogy a központi ügyeleteket tudják valamelyest tehermentesíteni. Mivel a közüzemi szolgáltatások -elsősorban az áram és az internetszolgáltatás- sok esetben akadozik, sőt hiányzik,  ezért az általunk ellátottak jogviszony-ellenőrzése többnyire nem történik meg. Mivel az OEP ennek a hiányát ellátottanként 79 forinttal bünteti, és mellette természetesen a sikeres ellenőrzésért járó 50 forintot sem adja ide, így a családorvosi praxisok ha nem is súlyos, de számottevő kárt szenvednek önhibájukon kívül."

Tisztelettel kérjük szíves tájékoztatását, hogy az OEP ezen - az érintettek önhibáján kívüli -  tényállást mennyiben fogja tolerálni a március havi elszámolásokban


Úgy gondoljuk a felvetés nem alaptalan, tekintettel a rendkívüli helyzetre és az alapellátók által elvégzett többletmunkára, amelyért semmiképp sem csökkentett finanszírozást érdemelnek az érintettek, különösen a tényleges vis maior helyzet miatt.

Kérjük mielőbbi szíves tájékoztatását.

 

Alsónemesapáti, 2013. március 18.

dr. Selmeczi Kamill
elnök

 

Megérkezett az OEP válasza:

 2013. 03. 19.11:51:50

"Tisztelt Elnök Úr!

 

Természetesen kezelni fogjuk a problémát, az áramszünet miatt elmaradt jogviszony-ellenőrzések miatt nem fogunk szankciót alkalmazni.

A megoldás pontos módszertanáról a későbbiek során adunk tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

 

 Dr. Kőrösi László"

 


 

FENNMARADÁSUNK  ÉS  JÖVŐNK  A  TÉT

2013. 02. 28.04:48:38

 

Egy évvel ezelőtt, az alapellátás bevonása nélkül megkezdődött és folytatódó bértárgyalások idején sztrájk készültségbe szerveződött szakmánk, az orvosi és kórházi érdekvédelmi szervezetek többségének támogatása és szolidaritása mellet.

A FAKOOSZ Mórahalmon megtartott XXI. kongresszusára elértük – jelentős sajtónyilvánosság előtt- hogy az Egészségügyi Államtitkárság tárgyalóasztalhoz üljön az alapellátás szakmai szervezeteivel és érdemi kormányzati lépések történjenek a háziorvosi ellátás működési biztonsága érdekében.  Tovább már nem halogatható döntéseket kellett előkészíteni, a finanszírozás elkerülhetetlen emelése érdekében. A rendelkezésre álló szűk források szerény mértékű, de a szükséges irányú elmozdulást eredményező, a finanszírozás bővülés első lépését teremtették meg. (teljesítmény-arányos díjazásban a tíz éve változatlan pont-forint érték első, gesztus értékű emelése)

Az Államtitkárság a tárgyalásokat megelőző és azt követő intézkedéseiből a háziorvosi szakma kormányzati támogatását bizonyító intézkedéseket tett meg, melyek egybevágtak célra vezető javaslatainkkal is, mert előkészítésükben is részt vehettünk. (eszközbeszerzési támogatás, indikátor rendszer tartalmi és finanszírozási módosítása, praxis finanszírozás kéthavi csúsztatásra csökkentése, iskolaorvosi díjazás gesztus értékű emelése, már ez évben a térítésköteles tevékenységek díjainak emelése) Ha nem is minden úgy valósult meg, mint szerettük volna, mégis előre mutató döntések születtek.

A háziorvoslás jövője szempontjából kiemelkedő döntés a vállalkozás keretei közötti működés megőrzése.

A fenntarthatóság kérdésében a FAKOOSZ aktív részvételével elkészült az Állami Számvevőszék jelentése, valamint ugyancsak a FAKOOSZ beadványát követően lefolytatott ombudsmani vizsgálat és jelentés meghatározó súlyúak. A dokumentumokban megfogalmazott ajánlások és előírt intézkedések elfogadása, végrehajtása megalapozhatja a szakma jövőjének a biztonságát.

Nagy várakozással tekintünk – az eddigi eredmények bázisán – a március 6-án újra induló, az egészségügyi alapellátást érintő tárgyalások elé.

Fel kell oldanunk- a jelenleg kettős mércének tűnő - kórházi szakorvosi és alapellátási szakorvosi bérek (jövedelmek) közötti feszültséget, mely a nővérek vonatkozásában is fennáll.                                                                                     

Jogbiztonságot kell teremtenünk az Alaptörvényben is határozottan védett praxisjog mint vagyonértékű jog tekintetében.  A praxis-piac életre keltése, a praxisok értékének helyreállítása céljából a meg kell valósítani a praxis alap érdemi működtetését.

El kell érnünk, hogy az önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét – az Ombudsman jelentésében előírtakkal összhangban – törvényben konkretizálva, források mellérendelésével határozza meg a törvényalkotó, s annak végrehajtására – a helyi visszaélések megakadályozására – kormányrendelet szülessen.

„ A háziorvosoknak pénzügyi csomag„ jelentse megmaradásunk és jövőnk garantálását!

 

Alsónemesapáti, 2013. február 27.                                                              

dr.Selmeczi Kamill

elnök

 

 


 

A mostani emelés kevés az alapellátásban!

2012. 08. 31.10:18:23

 

A háziorvosok remélik, hogy ez csak a kezdet, s már a közeljövőben folytatás következik.

A háziorvosi követelésekről, az elmaradt „bérrendezés" okairól, a megegyezés lehetőségeiről beszélt Dr. Selemczi Kamill a XVI. Önkormányzati Egészségügyi Napokon tegnap. A FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke felszólalásában mindenekelőtt megköszönte, hogy emelik az alapellátásban dolgozó orvosok juttatását, amint azt a rendezvénnyel párhuzamosan Szócska Miklós államtitkár bejelentette a kormányszóvivői tájákoztatón. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a háziorvosi szakma reméli, hogy ez még csak a kezdet, s már a közeljövőben folytatás következik.

Selmeczi Kamill a háziorvosi gárda elöregedéséről, az utánpótlás hiányáról is beszélt. Azt mondta, ez annál drámaibb, mivel a lakosság is öregszik, egyre több bajjal keresi fel a háziorvosát, aki fáradt, végtelenül leterhelt, s a megannyi, folyamatosan növekvő adminisztrációs terhek okán sem tud elég időt, energiát fordítani a páciensekre. Az igazsághoz egyébként az is hozzátartozik, hogy ha tennék, és nyugdíjba mennének, annak olyan kevés összege lenne, amivel súlyos életszínvonal esést élnének meg. Tehát a napi megfeszített munkájuk mellett sokan másod-, harmad, s ha még bírják energiával, negyed állást kénytelenek vállalni.

A sokat emlegetett paraszolvencia esetükben ma már inkább legenda, mint valóság. Az elszegényedett páciensek örülnek, ha gyógyszereiket kiválthatják, nem pedig az orvosuknak hálapénzt adnának…

Selmeczi doktor kiemelte, az dicséretes, hogy14 százalékkal növelik az egészségügyi alapellátás finanszírozását. (Tudni kell, hogy a felnőtt- és a gyermek-háziorvosok, a vegyes praxisok, a védőnői szolgálatok a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó fogorvosok tartoznak ebbe a körbe.) Az emelés nyomán egy átlagos háziorvosi praxis finanszírozása novembertől 70-80 ezer forinttal emelkedik. Az persze más kérdés, hogy ebből mi marad az orvos zsebében, hiszen a folyamatosan emelkedő adózás, közüzemi díjak rendezése mellett természetesen a rendelőben dolgozó asszisztensnek, s ha van, nővérnek sem maradhat el a béremelése. A szakma, ahhoz, hogy fiatalodjon, vagyis az ifjabb orvosoknak is vonzóvá váljék az alapellátásban tevékenykedni, komolyabb, mihamarabbi stabilizáló felzárkóztatás szükséges.ót felezve

A FAKOOSZ elnöke a konferencián is felsorolta, hogy az alapellátásba különböző címen többféle forrás teremtődik. Olyanok, amelyek szabadon nem felhasználhatóak, vagy bérfejlesztésre nem fordíthatóak. Mi lehetne ezen a téren a megoldás? Például, hogy az úgynevezett indikátorrendszerből – ami a háziorvosok mutatószámokon alapuló teljesítményfinanszírozását jelenti – befolyó pénzeket béremelésre költhetnék. Itt viszont komoly akadály, hogy annak mértéke rendkívül csekély. Mégpedig annyira kis összeg, amiből „látványos", vagyis érdemi bérfejlesztésre képtelenség sort keríteni.

Legalább 100 ezer forintos emelkedés volna elfogadható


Selmeczi doktor kitért a háziorvosi praxisok bevételének kétharmadát jelentő kártyapénz összegére is, ami egy-egy páciens után 203 óta havonta161-162 forint között mozog. Tény, sokan általában nem látogatják a rendelőt azok, akik amúgy leadták az úgynevezett taj-kártyájukat a háziorvosuknak. Másként fogalmazva, nem veszik igénybe a 163 forintra taksált ellátást. Kivéve az influenzás, allergiás időkben, amikor naponta száznál is többen fordulnak hozzájuk. Ugyanakkor mások, a gyerekes szülők, az idős emberek ennek sokszorosát „használják" el… Ha a kártyapénz összege növekedne, abból a praxisban dolgozó orvosok, nővérek bérét normálisan, sőt, inflációkövetően emelni lehetne.

Egy magyarországi átlagpraxisban egy orvos és egy nővér dolgozik. A novembertől beígért 70-80 ezer forintos - pluszforrás fele a közkiadásokra elmegy, a megmarad 40 ezer forint nettó bérként kifizethető lesz. Ahogy kalkulált a szakember, a munkatársával fele-fele arányban osztoznak, akkor az orvos és a nővér nettó 20 ezer forinttal növekszik. Mennyi lenne az igazságos megoldás. A terhek okán, legalább 100 ezer forintos emelkedést tartana elfogadhatónak. Másként fogalmazva, egy átlagos háziorvosi praxis finanszírozásához havonta 1,5-2 millió forint bevétel kellene.

Úgy számolt a FAKOOSZ elnöke, hogy ekkora béremelkedéssel már a negatív folyamatok nemcsak megállíthatóak, de pozitívba is fordíthatóak lennének, a nagyszámú betöltetlen praxisokat végre valahára háziorvosok vehetnék birtokukba és a betegek érdemük, szükségletük szerint megfelelő ellátásban részesülhetnének. És ami szintén fontos, a praxisoknak végre piaci értékük lenne…
Tudja, nem kis pénzről lenne szó, de végül is ez előbb-utóbb a további emelés elkerülhetetlen.

 

2012-08-31 08:58

Forrás: Weborvos - K.É

 


 

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ véleménye

 

  térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tervezetéről

 2012. 07. 16.15:28:47 

 

A FAKOOSZ üdvözli a térítési díjak valorizálásáról, egységesítéséről szóló kormányzati elképzelést. Ugyanakkor a díjtételek változtatásával kapcsolatban fenntartja az eredeti javaslatát, amely nem a 2010. év végi állapotot tekinti kiindulási pontnak, hanem az 1998-as induló állapothoz képest határozná az új díjakat.

 

Az egyes díjtételekkel kapcsolatban – figyelembe véve számos háziorvos szervezetünkhöz beérkezett véleményét és javaslatát - hangsúlyozni kívánjuk az alábbiakat:

 Gépjármű vezető engedélyek:

  

Az 1998-as eredetileg megállapított díj részbeni valorizálása is 10 000 Ft-os esetenkénti díjat tenne szükségessé. 1998-ban a vizsgálati díj 32 liter E-95-ös benzin árával volt egyenlő. A jelenleg a rendelettervezetben szereplő díj mindössze 17 liter üzemanyag árát fedezi.  Az ezen a bázison számított új díjtétel 13 300 Ft esetén is reális lenne.

 

 Egyben továbbra is javasoljuk a korcsoportonkénti eltérő díjtételek megszüntetését. Ugyanis a vizsgálathoz szükséges orvosi munkavégzés, így ennek ellenértéke nem a vizsgált páciens életkorától függ. (Sőt, az idősebb korosztálynál még fokozottabb odafigyelést igényel.) Szerencsétlen dolognak tartjuk, hogy az életkor a vezetői engedélyek esetében különböző díjat vonz. Ez azt sugallja, hogy idősebb korban a vizsgálat egyszerűbb, kevésbé felelősségteljes, így olcsóbb. Holott épp fordítva van, idősebb korban mindig alaposabb vizsgálatra van szükség és nagyobb a felelősség.

 Továbbá a közlekedésbiztonság fokozása érdekében javasoljuk a 40 év alatti korosztály esetében az eddig 10 éves vizsgálati időszakot 5 évre csökkenteni.)

fegyvertartás:

  Továbbra is fenntartjuk azon javaslatunkat, hogy a nem a munkakörhöz szükséges lőfegyverek tartásához, használatához szükséges orvosi vizsgálati díjtételek az igénybevevők jövedelmi viszonyához igazodó, a háziorvosok szellemi tevékenységét elismerő mértékben kerüljenek megállapításra.

 

Ugyanakkor elfogadjuk azt a kormányzati álláspontot, miszerint minden olyan egészségügyi szolgáltatás szabadáras, amely az Egészségbiztosítási Alap terhére nem vehető igénybe és jogszabályban díjtétel nem került meghatározásra. Ugyanakkor szükségesnek tartanánk egy segédlet összeállítását, hogy a gyakorlatban előforduló esetek közül melyek sorolhatók a szabadáras körbe.

   Hiányérzetünk:

 

 1. A jogszabálynak ki kellene térnie arra, hogy idegen nyelvű igazolás esetén plusz térítési díj (pl. 5000 forint) számolható fel.

  2. A jogszabálynak ki kellene térnie arra, hogy biztosítással (sem TAJ-számmal, sem EU-s biztosítási kártyával) nem rendelkező páciensek ellátásáért milyen térítési díj kérhető.

  3.  A jogszabálynak ki kellene térnie arra, hogy területileg nem az adott háziorvoshoz tartozó biztosított ellátásáért milyen térítési díj kérhető, amennyiben az ellátást sürgősség nem indokolja. (Ez utóbbival kapcsolatban a korábban működő Biztosítási Felügyeletnek is volt egy állásfoglalása, miszerint ilyen esetben térítési díj kérhető.)

  4. Az OEP által nem finanszírozott diagnosztikus vizsgálatok nagyon hiányoznak a listáról. (felnőtt körzetben pl. cholesterin, stb., gyermekkörzetben pl. a CRP vizsgálat, vizelet vizsgálat. )

  Ennek alapján konkrét javaslataink az alábbiak: (az eltéréseket külön oszlopban tüntettük fel.)

 

A

B

FAKOOSZ javaslat

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

 

 

 

 

a) első fokon

7 200 Ft

 

 

 

b) másodfokon

12 000 Ft

 

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való

 

 

 

 

a) orvosi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

 

aa)

első fokon

7 200 Ft

10 000 Ft

 

 

 

ab)

másodfokon

12 000 Ft

 

 

 

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

 

ba)

első fokon

7 200 Ft

 

 

 

 

bb)

másodfokon

12 000 Ft

 

3.

Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

a) ha 40. életévét még nem töltötte be:

 

 

 

 

 

aa)

első fokon

7 200 Ft

 

 

 

 

ab)

másodfokon

10 800 Ft

 

 

 

b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

 

 

 

 

ba)

első fokon

4 800 Ft

 

 

 

 

bb)

másodfokon

7 200 Ft

 

 

 

c) ha a 60. életévét betöltötte:

 

 

 

 

 

ca)

első fokon

2 500 Ft

 

 

 

 

cb)

másodfokon

4 800 Ft

 

 

 

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 800 Ft

10 000 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 

 

 

 

a)

vérvétel

3 200 Ft

6 400 Ft

 

 

b)

vizeletvétel

1 600 Ft

3 600 Ft

6.

Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

6 000 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

 

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

 

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

 

aa)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft

 

 

 

 

ab)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

 

 

 

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

 

ba)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft

 

 

 

 

bb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

9 700 Ft

 

 

 

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

 

 

 

 

ca)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

 

 

 

 

cb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

 

10.

Jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi-, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor, vagy ha a vizsgálat és szakvéleményezés az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott feladatai közé tartozik

7 200 Ft

10 000 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

 

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja

 

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

 

 

 

a) 1. egészségügyi osztály

 

 

 

 

 

aa)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

 

 

 

 

ab)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

 

 

 

b) 2. egészségügyi osztály

 

 

 

 

 

ba)

első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

13 800 Ft

 

 

 

 

bb)

időszakos vizsgálat

9 200 Ft

 

 

 

c) 3. egészségügyi osztály

 

 

 

 

 

ca)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

 

 

 

 

cb)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

 

14.

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

 

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

3 300 Ft/fő/eset

 

16.

Tevékenységre vonatkozó egészségi alkalmasságot, illetve egészségi állapotot tanúsító igazolás, ide nem értve a 10. pontban szereplő szakvélemény kiadását.

3 300 Ft

 

17.

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve, ha a védőoltás térítésmentes

2 000 Ft

 

 

Továbbra is javasoljuk a díjak évenkénti folyamatos valorizálását.

 

 Összefoglalva: a jogalkotói szándékkal egyetértünk, a díjtételek emelését azonban nem tartjuk elégségesnek.

 

  Alsónemesapáti, 2012. július 16.

 
 

 

Dr. Selmeczi Kamill

 elnök

 

 

 


 

Javaslatokat kérünk

 

2012. 06. 21.15:17:14

 T. Kollegák!

 

 

Az egészségügyi alapellátás gondjainak megoldását célzó tárgyalások 2012. június 20-i fordulójában az Egészségügyi Államtitkárság elfogadta azon javaslatunkat is, hogy minél egységesebb szerződések kerüljenek megkötésre az önkormányzatok és az alapellátást végző vállalkozások között. Ezért felkérte a résztvevőket, hogy tegyenek konkrét javaslatot ezen szerződések tartalmára. Ennek megvalósításához ezúton kérlek Benneteket, hogy ötleteitekkel, javaslataitokkal, tapasztalataitokkal, észrevételeitekkel segítsétek munkánkat.

 

Kiindulásul az alábbiakban olvashatjátok az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény azon rendelkezéseit, melyek erre a kérdésre vonatkoznak. Mivel a törvény csak a minimális feltételeket tartalmazza, ezért lehetőség nyílhat arra, hogy széles körben megfogalmazhassuk elvárásainkat.

 

„(1)A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza:

 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,

 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,

 

d) a rendelési idő meghatározása,

 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,

 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,

 

h) a szerződés időtartama,

 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

 

 (2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.

 

 (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha

 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

 (4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.”

 

 

 

Tehát a fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy észrevételeiteket, ötleteiteket mielőbb küldjétek el a fakoosz@gmail.com email címre.

 

 Egyben tájékoztatlak Benneteket, hogy biztató jelek látszanak a finanszírozás javítását illetően is, továbbá az Államtitkárság tájékoztatása szerint már kormányon belüli egyeztetésen van az egyes térítési díjak (jogosítvány, lőfegyver tartási engedély, stb.) megállapításáról szóló rendeletmódosítás tervezete is, illetve konkrét törvény-szöveg javaslatot várnak a FAKOOSZ-tól az iparűzési adó és a cégautó adó-, valamint a praxis-jog értékesítése közterheinek érdemi csökkentésére.

 

Közreműködéseteket ezúton is köszönöm.

 

Alsónemesapáti, 2012. június 21.

 

 

dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 


Ombudsmani vizsgálat a háziorvosi finanszírozásról

2012. 06. 20.19:36:41

 

Zalaegerszeg - Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége (FAKOOSZ) április végén beadvánnyal fordult dr. Szabó Máté ombudsmanhoz, mivel meglátásuk szerint a háziorvosi finanszírozás árképzése az Alaptörvénybe ütközik.

2012. június. 19. kedd | Szerző: Magyar Hajnalka -

- A háziorvosok közfeladatot ellátó vállalkozásban dolgoznak, ám az általuk nyújtott szolgáltatás OEP általi díjazása sem a piaci, sem a hatósági árképzés logikáját nem követi - avat a részletekbe dr. Selmeczi Kamill, a szövetség elnöke. - Ez a helyzet sérti az uniós jogot, a hazai jogszabályokat és az Alaptörvényt egyaránt. A költségvetésből származó forrásoknál hatósági árat kellene érvényesíteni, vagyis a tényleges költségek, az infláció és a tisztes nyereség bekalkulálásával kellene megállapítani a finanszírozást. Ehelyett az OEP a háziorvosok helyzetét kihasználva feltűnően aránytalan, "uzsorás szerződést" köt velünk. Emiatt fordultunk az ombudsmanhoz.

 Szabó Máté válaszában kifejtette, a jelzett probléma kétségtelenül jelentős, azonban megítélése szerint alkotmánybírósági indítvány keretében nem kezelhető.

 - Ennek oka, hogy mivel a kormány mindent az államadósság csökkentésének rendel alá, az új Alaptörvény szerint a költségvetéssel összefüggő kérdésekben az Alkotmánybíróságnak sincs döntési jogosítványa - fejti dr. Selmeczi Kamill. - Ám mivel az ombudsman is úgy értékelte, hogy a kialakult helyzet jogszabály- és törvénysértő, így saját hatáskörében vizsgálatot indított.

 Hozzáteszi még, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata ugyancsak felmutatta, hogy a háziorvosok finanszírozásában nincs kapcsolat a tényleges költségek és a szolgáltatásért kapott díjazás között, ami jogilag aggályos. A jelen helyzet arra szorítja a háziorvosokat, hogy vagy saját erőforrásaik terhére vállalják át a praxis működtetési költségeinek egy részét, vagy hagyjanak fel az alapellátással.

 Mindeközben a szaktárcával is tárgyalásokat folytat a szövetség. Az elmúlt időszak a problématérkép felvázolásával telt, amelyben sürgősségi sorrendbe állították a felmerülő gondokat, a lehetséges megoldásokkal karöltve. A tárgyalások szerdán folytatódnak.

 - Célunk, hogy a háziorvosi finanszírozás a ciklus végéig elérje legalább a jelenlegi mérték dupláját - fogalmazza meg dr. Selmeczi Kamill.

 


 

Bekeményítenek a háziorvosok: jönnek az "egyéb eszközök"

2012.04.16.21:13:22

 

A kormány március végén rendezte ugyan a kórházi orvosok fizetését, de az alapellátásban dolgozók kimaradtak az emelésből. Ők tárgyalni akarnak, és ha nem járnak sikerrel, "egyéb eszközökhöz" folyamodnak. A háziorvosok nem tartják elképzelhetetlennek, hogy tömegesen egyszerre menjenek nyugdíjba, vagy hogy ügyeleti rendszerben dolgozzanak. A 6800 háziorvos harmada nyugdíjkorhatár felett van, harmaduk pedig annak közelében.

Miközben 86 ezer ember béréről sikerült márciusban megegyeznie a szakmai szervezeteknek a kormánnyal, az is kiderült: nagyjából 35 ezer, szintén az egészségügyben dolgozó háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő egyetlen forintot sem kap. Az alapellátók képviselői - azon túl, hogy igazságtalannak tartják a döntést, és ezt több fronton is kifejezték - most, úgy tűnik, más eszközökhöz folyamodnak.

Trükközés a számokkal

Az alapellátó orvosokat tömörítő Fakoosz (Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége) hétvégén tartott gyűlést, ahol arról döntöttek, létrehoznak egy „sztrájkbizottságot”. (Mivel a háziorvosok nem munkaviszonyban, hanem vállalkozóként dolgoznak, ezért jogilag értelmezhetetlen a sztrájk az esetükben.)

Vezetőjük, Selmeci Kamill a hvg.hu-nak ugyanakkor azt mondta: az új alaptörvény szerint már van lehetőségük a háziorvosoknak is a sztrájkra. A betegeiket nem akarják cserbenhagyni, ezért adott esetben ügyeleti rendszerben dolgoznának.

„Mi nem kedvet kaptunk a béremelési tárgyalások sikeressége után, hanem a jogos igényünket már elég régóta jelezzük: tízéves elmaradásban van velünk szemben a mindenkori kormányzat.”

Ma nagyjából 162-166 forint a kártyapénz praxisonként, ennek harmadával való emelését tartanák megfelelőnek. Ezenkívül a praxisalap feltöltéséért és az eszköztámogatás amortizációs díjjá alakításáért is harcolnak - utóbbi így folyamatosan járna, nem úgy, mint most. (A praxisalapot egyébként még azzal a szándékkal hozta létre a kormány, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik háziorvosi körzetet akarnak nyitni. A Fakoosz szerint itt csúsztat a kormány: nem kapták meg a praxisalap feltöltésére ígért összeget.)

A Magyar Orvosok Szövetsége "háttérszervezetként támogatja" a Fakoosz törekvését, ugyanis Bélteczki János elnök szerint „elképzelhetetlen, hogy az alapellátó réteg kimaradjon a bérrendezésből”. Miközben a kormány értelmezése szerint a praxisalap emelésével már segítettek a háziorvosi rétegnek, az alapellátók úgy látják: ez csak kommunikációs fogás. Hiába döntöttek ugyanis az alap létrehozásáról, ha a korábban ígért másfél milliárd helyett csupán 300 millió forintot juttattak ide. Miközben a háziorvosi pálya egyáltalán nem vonzó a fiataloknak, és hiányszakmának számít, a praktizáló doktorok (nagyjából 6800) harmada túl van a nyugdíjkorhatáron, másik harmaduk pedig néhány éven belül eléri azt.

„Bár nem ez a cél, nem riadnának vissza a háziorvosok attól sem, ha nem sikerül megegyezni a kormánnyal, hogy a nyugdíjas kort elért kollégák egyszerre vonuljanak nyugdíjba. Ez pedig a teljes alapellátást bedöntené” - mondja a MOSZ elnöke. A másik „fegyver” a kezükben a rendelés lassítása, például úgy, hogy valamennyi szakmai protokollt betartanák. Bélteczki szerint ebben az esetben a napi hatvan beteg helyett maximum húszat tudnának ellátni.

A gyerekorvosok is

Az akcióhoz csatlakozott a Házi Gyermekorvosok Szövetsége is, vezetőjük szerint - bár a tárgyalásokban hisznek - sikertelenség esetén ők is elszántak a nyomásgyakorlás egyéb eszközeire. „Mi már régóta mondjuk, hogy racionalizálni kellene a rendszerünket. A minisztérium asztalán van a javaslatunk arról, hogyan lehetne a gyermekellátást országos szintre kiterjeszteni, amihez kevesebb házi-gyermekorvosra lenne szükség, mint amennyien ma dolgoznak.”

Összesen 1570 házi gyerekorvos praktizál az országban, harmaduk 60 év feletti. Az alapellátásban érdekelt szakmai szervezetek szerint ha a kormányzat nem tesz valamit, néhány éven belül a komplett háziorvosi szakma eltűnik.

A Nefmiben elismerték, hogy "az alapellátás finanszírozása még nem ideális", de "apró lépéseket már tettek és folyamatosan tesznek az érdekükben". Beneda Attila kabinetfőnök az MTI-nek azt mondta: a háziorvosok ultimátuma emiatt indokolatlan, hiszen szó sincs arról, hogy ők kimaradnának a bérrendezésből. Ráadásul Beneda Attila szerint miután a háziorvosi teljesítményfinanszírozás alapjául szolgáló mutatószámok körét bővítették legkorábban, a háziorvosok voltak az elsők, akiknek több pénz jutott a rendszerben.

E mutatószámok körét a közelmúltban pedig ismét bővítették - tette hozzá. Ezen felül csak a közelmúltban 10 milliárdos nagyságrendű források kerültek az alapellátásba.

A hvg.hu úgy tudja: két héten belül leül a háziorvosi szakma képviselőivel tárgyalni az egészségügyi államtitkárság.

 

http://hvg.hu/itthon/20120416_berrendezes_haziorvosok_

 


A Nemzet Ajándéka

2012.04.10.18:32:46

 

Élénken él emlékezetemben az a verõfényes tavaszi délután, amikor a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri épületének auláját várakozással teli, mosolygó tekintetû háziorvosok, házi gyermekorvosok zsúfolásig megtöltve, a FAKOOSZ által szervezett fórumra várakoztak Röviddel a rendezvény elõtt tudtuk meg, hogy az eredetileg dr. Gógl Árpád egészégügyi miniszter részvételével tervezett rendezvényen, kíséretében dr. Orbán Viktor miniszterelnök is megjelenik, s maga a miniszterelnök jelenti be és képletesen adja át, a parlament által törvénybe foglalt és elfogadott, a FAKOOSZ kezdeményezésébõl született, a praxis jogról szóló jogszabályt, a NEMZET AJÁNDÉKÁT a háziorvosoknak, s vehetem át a FAKOOSZ akkori elnökeként.

Az új évezred küszöbén, ez az esemény a háziorvosi szakma elismerésének csúcsát jelentette. Magyarországon szakorvosi felkészültséggel, akár több évtizedes tapasztalattal felvértezett, vállalkozói rutinnal rendelkezõ háziorvosi kar biztosította a betegek folyamatos ellátását, a háziorvosi pálya karriert jelentett, sokakat vonzott, nem volt betöltetlen körzet, biztos egzisztenciát jelentett.


A praxis jog megadta a tisztes visszavonulás lehetõségét is munkájukban megfáradt, idõs kollégáinknak. További támogató intézkedések mint vállalkozásokat is erõsítették gazdasági biztonságunkat, úgymint amortizációs díj, állami kamattámogatott eszköz-, és ingatlan vásárlási hitel.

Az elkövetkezõ években több milliárd forintos fejlesztést valósítottak meg praxisaikban kollégáink, amellyel jelentõsen javították az ellátás szakmai színvonalát, kulturált környezetet is teremteve a rendelõkben. A jövõkép igen biztatónak látszott.


A finanszírozhatóság, a finanszírozás (gazdaság ) politikai eltorzítása azonban idõzített bombát rejtett magában, s nem sejthettük, hogy ez maga alá temetheti az egész ellátó rendszert. Az elsõ MSZP-SZDSZ kormány idején bevezetett degresszió volt az a gyújtó zsinór, mely elindította azt az elértéktelenedési folyamatot, melynek eredményeként már 2002-ben külsõ beavatkozásra, finanszírozás emelésére volt szükség 50 %-os, 38%-ra sikeredett a praxisok gazdasági egyensúlyának megõrzése érdekében.

Ezt követõen gazdasági növekedés mellett sem emelték évrõl évre a háziorvosi praxisok juttatását, s mára az elöregedett, elcsigázott, a sorozatos csalódások miatt apátiába süllyedt, utánpótlás nélküli háziorvosi szakma magára hagyatottan, kimúlásra ítélve érzi magát.

A kétharmados többségtõl várta a szakma sorsának jobbra fordulását, hiszen a Nemzet ajándékát megõrizte, szívós munkával a háziorvosi ellátást fenntartotta, megmentette, s most értetlenül áll az elõtt, hogy õt magát nem akarják megmenteni.

 

Mi lesz a Nemzet Ajándékával?


Alsónemesapáti, 2012.április

 

dr.Selmeczi Kamill
a FAKOOSZ elnöke

 

 


 

A "sztrájkkészültség" marad

2012.03.31.07:47:23

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ elnöksége 2012. március 30-án tartott ülésén megelégedéssel vette tudomásul, hogy 2012. március 29-én megérkezett dr. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár úr levele, melyben konkrét tárgyalásokat ajánlott az alapellátás problémáit rendezendő. Az első fordulóra várhatóan 2012. április 10-12 között fog sor kerülni.

 

A FAKOOSZ elnöksége továbbra is fenntartja szándékát, hogy jogos felvetéseik rendezése elérése érdekében minden lehetséges nyomásgyakorló eszközt, - beleértve ezek közé akár a teljes munkabeszüntetést is - bevessen.

 

A lépések konkrét formáiról, ütemezéséről a FAKOOSZ XXI. Országos Gyűlése - melyre a 2012. április 13-15 között, Mórahalmon kerül sor - hoz végleges döntést.

 

 

Alsónemesapáti, 2012. március 31.

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 


Postaládánkból

2012.03.28.20:53:53

 

37 éves háziorvos vagyok. Két körzet munkája mellett ügyeltem is. Volt többször is, amikor 32 órát is dolgoztam -rendelés, ügyelet- egy-egy óra megszakítással (hoztam-vittem a gyerekeimet iskolába, óvodába). Rendkívül csalódott vagyok és az újabb adók, drágítások, kitolások még jobban kiábrándítanak. Elmondások alapján más országokban megbecsülik a készenlétet, az életmentést, a felelősségvállalást. Itt nem ér annyit a munkám, hogy két gyermekemmel biztonságban érezzük magunkat. És minden nappal egyre kevesebbet ér.

 

Erdélyben születtem. Minden áron magyar akartam lenni Magyarországon és nem hontalan Romániában. Azt akartam, a gyermekeim gond nélkül használhassák az anyanyelvüket akár boltban, közterületen is. De ez egy olyan furcsa ország, ahol nincs becsület, diplomát, doktori címet, embereket meg lehet vásárolni, el lehet hallgattatni. Lehet, hogy azoknak van igazuk, akik  úgy döntöttek, jobb hontalannak lenni egy olyan országban, ahol kellőképpen honorálják az elhivatott munkavégzést?

 

1989-ben azt mondták: nem robban a puliszka. És mégis robbant. Mi orvosok tudnánk egy jó csípős gulyást főzni!! Ha lenne egy jó szakácsunk. Nagyot szólna.

 

 

Név és cím a postafiókunkban

 

 

 

 


 

 

Marhák vagyunk-e, vagy sem?!!

2012.03.28.19:14:13

 

Tisztelt Kollegák!

Mindenki felkapja a fejét, amikor egy ilyen kérdést lát-hall. Kövessék gondolataim, s majd a végén mindenki leszűrheti, azok vagyunk, vagy sem.
Tegnap az M1 Híradóban hallottam, hogy egy tanyán több szürkemarha is elpusztult, mert nem gondozták őket kellőképpen. Pedig a hungarikumnak számító szürkemarha tenyésztéséért a magyar kormány évi 70-80 ezer forintot is ad a   tenyésztőknek. Mi háziorvosok az önfeláldozó, lelkiismeretes munkánkért betegenként évi kb 2-4 ezer forinthoz jutunk immár 10 éve változatlanul. Ennyit ér a hungarikum magyar beteg, a még hungarikumabb háziorvosnak??????????.
Mi nem érdemeljük meg ezt az összeget betegenként,(bár nem is szeretnénk ennyit:álom lenne) hiszen nem vagyunk marhák, vagy mégis? A betegeink nem hiszik el,mikor a 163 Ft/fő/hó számot meghallják, ezres összeget emlegetnek.Ők is tehetnének ellene ,hogy ne így legyen: társadalmi konszenzus alapján von tb-t az állam(nem is keveset),  ebből juttat vissza morzsát nekünk.
Mi tényleg "kihalóban", eltűnőben vagyunk a magyar föld színéről, szerintem több hungarikum szarvasmarha van az országban,mint hungarikum magyar háziorvos. Talán mi is megérdemelhetnénk kicsit nagyobb figyelmet, hiszen új belépő nincs, de kieső, végleg eltávozó kollega annál több. Hol van ""jogvédő állatvédő"", hogy megmentse a kihalásra ítélt magyar háziorvost?? A betegeink sem hiszik, hogy nagy lesz baj 1-2 éven belül.
Azt tudom mondani marhák vagyunk,ha ezt hagyjuk. Döntse el mindenki maga, s tegyen ellene,tegyünk ellene(megfelelő reklámmarketinggel értünk, a betegeinkért) !!!!!!!
Üdvözlettel dr. F.Sz.

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!


Töredékére csökkent a praxisok értéke

2012.03.28.11:41:49
Tíz esztendeje nem változott a háziorvosok úgynevezett pontpénze, amely jövedelmük jelentős részét adja.

Mint ismeretes, Szócska Miklós egészségügyi államtitkár a napokban jelentette be, hogy 86 ezer, egészségügyben dolgozó orvos és szakdolgozó kap alapbéremelést január 1-ig visszamenőleg. Az alapellátásban dolgozók — vagyis a háziorvosok, fogorvosok, asszisztensek, valamint a védőnők — azonban kimaradtak ebből a körből. A háziorvosok ezért áprilisig várnak, s ha a kormány addig nem módosít a döntésen, radikálisabb eszközöktől sem riadnak vissza, akár sztrájkolhatnak is – írja a szoljon.hu.

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége tárgyalási ajánlattal fordult az egészségügyi államtitkársághoz. Álláspontjuk szerint mivel a háziorvosok döntő többsége vállalkozóként végzi tevékenységét, náluk a finanszírozást kell emelni, hiszen a bérüket abból gazdálkodják ki. Tehát a praxisokat kellene finanszírozni végre a ténylegesen elvégzett munka szerint, azaz emelni kellene a ma is 2003-as szinten álló kártyapénzt — állítják, hozzátéve: ha a finanszírozási szerződésekben folyamatosan tudják változtatni a feltételeket, további kötelező feladatokat adni, akkor fizessék a pluszteljesítményüket.

Legalább másfélszeresére emelkedtek a költségeink, mióta legutóbb érdemben rendezték a juttatásainkat — mondja dr. Slezák Sándor szolnoki háziorvos, aki hozzáteszi azt is: 2006-tól dolgozom háziorvosként, azóta egyetlen fillérrel sem tudok többet fizetni saját magamnak. A rezsidíjak közben kétszeresére, az üzemanyagköltségek háromszorosára nőttek, az asszisztensek bérét is kötelezően emelni kell, s még számtalan kisebb-nagyobb kötelező fejlesztést írtak elő időközben, aminek az anyagi hátterét csak elvétve biztosították.

Most például lehetőség nyílik másfél millió forintos eszköztámogatást igényelni. Csakhogy ezt az összeget nekem kellene előfinanszíroznom, s majd három éven át, részletekben kapnám vissza az államtól, s gyakorlatilag olyan műszereket vásárolnék belőle, amelyeket központilag kellene biztosítani a rendelőkben - nyilatkozta dr. Slezák Sándor.


Noha sürgetőnek tartják a változásokat, a háziorvosok többsége mégsem tartana szerencsésnek egy esetleges tüntetést vagy munkabeszüntetést. Egyrészt szerintük, főként saját betegeikkel tennének rosszat, ha nem vennék fel a munkát, másrészt úgy vélik, érdekképviseletük is gyenge, hiszen az egyes orvosok önállóan dolgoznak, egymástól elszigetelten.

Forrás: szoljon.hu - weborvos.hu

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!


 

Postaládánkból

2012.03.27.15:44:10

 

Kedves FAKOOSZ Vezetőség! Kedves Kamill!

 

Köszönet a harcos kiállásért, természetesen a magam részéről támogatni fogom a nyomásgyakorló akciót. Azt azonban nem szeretném látni, hogy holmi kirakat-megoldással, mint a rezidensek esetében tették, beérjük, akkor inkább el se kezdjük!

A véleményem ugyanis a következő. Ugyanez az orvos-gárda, aki most ágál a megélhetési problémái miatt segítette ugyanezeket a politikusokat a havi 120 – 150 ezer forintnyi bevételt jelentő vizitdíj „legyőzésében”, helyette kaptunk TAJ ellenőrzésért 25-40 ezret és az indikátor rendszer (amely már leírásakor is vérnyomás kiugrást okoz nekem) három havonként 60-80 ezret. Ugyanezek a kollégák segítették hatalomra a jobboldalt – engem egyáltalán nem zavar senki pártszimpátiája, de régi motoros vagyok, a választások előtt mindig kikérik a véleményünket az emberek.

Na, most akkor mi van? Minden beszéde úgy kezdődött 2010 előtt Orbánnak, hogy „Megmentjük az egészségügyet” – hát megmentették? Ezek után én nem hiszem egy szavukat sem de az ellenkezőjét sem, amit mondanak, mert általában rövid időn belül az ellenkezőjét mondják és csinálják, de persze ők nem hazudnak.

Egyszóval nem hiszek benne, hogy valódi emelés lesz, csak akkor támogatom az akciót, ha a pontértékünket emelik – nem baj, ha nem azonnal 3-szorosára, de garanciát akarok, hogy 2014-ig megtörténik!

Nem érdekel, hogy nincs pénz! Ő miattuk nincs!

Csak ennyit akartam mondani és köszönet a bérharcért! Sok sikert!

 

Üdvözlettel :

Név és cím a postaládánkban

 

Szerintem nagyon erélyes akcióra lenne szükség,a teljes munkabeszüntetés hatékony lenne,(pár nap szerintem elegendő lenne ) ha a többség hajlandó lenne végre csatlakozni.  Elegem van a kiszolgáltatottságból, szegénységből,a megalázásból abból, hogy csak szolgálok .
egy rabszolga

Név és cím a postaládánkban

 

 

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 


Át kell állni az e-receptre

2012.03.27.07:50:23

Éger István az Orvosi Kamara elnöke szerint most mindenképpen receptgyártás kell illetve át kellene térni az elektronikus vényírásra, amely a világ számos országában már működik. Ezt évek óta szorgalmazza a kamara, és ehhez egyre közelebb vagyunk hozzá – mondta a Klubrádió Reggeli Gyors című műsorában, hiszen minden rendelő és patika fel van szerelve elektronikus rendszerrel.

Éger István úgy véli, a probléma megoldódik és pillanatokon belül megkezdődik a vénygyártás.
Eddig az Állami Nyomda nyomtatta a recepteke, most a kiírt tendert egy másik cég nyerte meg. Az új cég gyártaná március 1-vel a vényeket, de a közbeszerzési eljárás elhúzódott a vitarendezési kérelem és a jogorvoslat miatt.


(Klubrádió)

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban , vagy írja meg a véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!


A háziorvosok pénteken döntenek a sztrájkról

2012.03.26.22:04:14

 

A háziorvosok pénteken döntik el, milyen nyomásgyakorlási eszközöket vetnek be annak érdekében, hogy a kormányzat az alapellátásban dolgozók anyagi helyzetét is rendezze.

Selmeczi Kamill, a Fakoosz Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke az MTI-nek hétfőn azt mondta: a háziorvosok vállalkozók és munkaadók egyszerre, így jogi értelemben nem sztrájkolhatnak. Ettől függetlenül viszont, ha semmilyen előrelépést nem érnek el a kormányzattal folytatott tárgyaláson, "végső esetben, utolsó lépésként" ezzel az eszközzel is számolnak - tette hozzá.

 

Bármilyen nyomásgyakorlási akcióba kezdenek is bele, az elsődleges szempont, hogy mindeközben a betegek érdekei nem sérülhetnek - hangsúlyozta Selmeczi Kamill, kiemelve azt is: nem a betegek, hanem a politikusok tehetnek arról, hogy a háziorvosi szakma ilyen helyzetbe került: az orvosok járandósága elértéktelenedett, a szakma elöregedett.

Mint kifejtette: jelenleg nagyjából kétszáz tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van országszerte, ezek száma csak növekedni fog, mivel azok a fiatalok, akik ezt a pályát választják, elsősorban olyan helyen fognak praxist vásárolni, ahol kedvezőbb a környezet. Mint hozzátette: a kormány által indított 300 millió forintos praxisvásárlási támogatás sem fogja segíteni a vidéket, pedig a nagyobb gond ott van, ahol egy körzet kiesésével akár több településen is kieshet a folyamatos orvos ellátás.

A Fakoosz azt szeretné elérni, hogy a finanszírozásuk alapjául szolgáló kártyapénz pont-forint értékének elértéktelenedését 2012-ben pótolják vissza, ami 26 százalékos díjemelést jelentene. Az elkövetkező két évben pedig olyan pont-forint értékemelést kívánnak elérni, hogy a ciklus végére a háziorvosok, a jelenlegi díjazásuk dupláját kapják - mondta Selmeczi Kamill, aki szerint ez szükséges ahhoz, hogy a háziorvosi praxisok fennmaradjanak és a fiatalok számára vonzó legyen ez a pálya.

A szövetség ennek érdekében felvette a kapcsolatot az egészségügyi államtitkársággal, és Selmeczi Kamill szerint "minden remény megvan arra", hogy elindulnak az alapellátásban dolgozók helyzetének javításáról szóló tárgyalások. A Fakoosz pénteken, Budapesten tartandó elnökségi ülésén dönt arról, hogy ezzel egyidőben milyen nyomásgyakorlási eszközöket alkalmaznak céljaik elérése érdekében.

Mint mondta: ennek menetrendjét először április közepéig határozzák meg, akkor tartják ugyanis a Fakoosz kongresszusát Mórahalmon, ahol összegzik a tárgyalások addigi eredményeit. Az államtitkárság képviselőit is meghívják, hogy beszámoljanak arról: milyen lépéseket tettek, illetve miket terveznek a háziorvosok ügyének rendezése érdekében.

Az egészségügyi államtitkárság az MTI megkeresésére azt közölte: az elmúlt években az egészségügyi ágazatvezetés a háziorvosok helyzetének és anyagi körülményeinek javítása érdekében több jelentős intézkedést tett. Az utóbbi időszakban összesen mintegy 10 milliárd forint pluszforrást biztosítottak az alapellátást végző praxisok számára. "Az alapellátás megerősítése kormányzati prioritás" - fogalmaztak.

Az egészségügyi ágazatban dolgozók anyagi helyzetének rendezését célzó, hónapokon át tartó tárgyalássorozaton ismert volt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló béremelésből kimaradnak az alapellátásban dolgozók. Több szakmai szervezet, köztük a házi gyermekorvosok érdekképviselete is tiltakozott emiatt. Ugyanakkor március elsején a kormány honlapjára felkerült egy rendelettervezet, amely szerint más módon mégis emelkedhet a házi gyermekorvosok bére, miután a teljesítményfinanszírozásuk alapjául szolgáló mutatószámok, vagyis indikátorok körét bővítenék.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter múlt kedden, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók közül csaknem 86 ezer ember alapbérét emelik meg az idén.

 

MTI

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 

 


 

Lesz recept: mégis megkötötték a szerződést

2012.03.26.21:56:40
 

Az orvosok keddtől kezdődően újra hozzájuthatnak orvosi vényekhez - közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) hétfőn az MTI-vel.

A Magyar Nemzet aznapi számában írt arról, hogy akadozik a vényellátás. Az OEP-nél a lapnak elmondták: az orvosi receptek március elsejétől történő beszerzésére közbeszerzési eljárást írtak ki. Két pályázó nyújtott be ajánlatot, de a szakértői vélemény alapján az egyiket érvénytelennek minősítették. Ez az ajánlattevő először előzetes vitarendezési kérelemmel, majd a Közbeszerzési Döntőbizottságnál (KDB) jogorvoslati kérelemmel élt az eljárás ellen.

A cikk utal a közbeszerzési törvény rendelkezésére: amennyiben jogorvoslati eljárás indul egy közbeszerzés során, az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet szerződést kötni, kivéve ha a KDB erre külön engedélyt ad.

Miután a vényellátásnak elengedhetetlen szerepe van a betegellátásban, az OEP "kiemelten fontos érdekre történő hivatkozással" azonnal kérte a szerződés megkötésének engedélyezését. A KDB-nek 5 napja volt arra, hogy ez ügyben döntést hozzon, így a szerződéskötést hétfői dátummal engedélyezhette - írta a napilap.

Az OEP hétfő délutáni, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága hétfői végzésében engedélyezte a szerződés megkötését. Ennek megfelelően haladéktalanul aláírták a szerződést. A szállító tájékoztatása alapján keddtől ismét szállítani kezdik az orvosspecifikus vényeket, a megrendelést leadó orvosok részére.

Ugyanakkor az esetleges vényhiány elkerülése érdekében az OEP szükség szerint - vállalja biankó vények sürgős eljuttatását is az orvosokhoz - közölte az egészségbiztosító.

 

 

 


 

Újabb levél az Államtitkárságnak

2012.03.26.12:46:53

 

NEFMI Egészségügyi Államtitkárság

dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr részére
Tisztelt Kabinetfőnök Úr!

Szövetségünkhöz a mai napon az alábbi levél érkezett egy háziorvostól, mellyel kapcsolatban várjuk a NEFMI szíves és sürgős tájékoztatását a hogyan továbbot illetően.

Üdvözlettel:

dr. Selmeczi Kamill
elnök

 

 


 

Tegnap szembesültem azzal a megrázó ténnyel, hogy Magyarországon nincs hetek óta orvosi vény nyomtatás. Február 28-án adtam le az OEP-be az 5.000 vényre a megrendelőt, általában két hét alatt meghozza a postás, most 4 hét után sem érkezett meg. Másfél órás telefonálásomba került, ameddig az OEP-ben egyáltalán illetékessel tudtam ez ügyben beszélni. A 2885260-as telefonszámon azt a felvilágosítás kaptam, hogy egyenlőre ne is reménykedjek a receptjeimben, ugyanis hetekkel ezelőtt lejárt a szerződés az eddigi nyomdával és még a vezetőség nem tudta eldönteni ki lesz a tender nyertese. Jövő héten ismét összeülnek ez ügyben. H lesz is döntés először a bianko recepteket nyomtatják több százezer nagyságrendben, mert nagyon sok doktor áll sorban receptért. Majd ezt követően kerül sor a névre szóló receptek nyomtatására a kérelmek beérkezési sorrendjében. A legnagyobb baj az, hogy nekem már csak 3 napra elegendő receptem van, és ha bemegyek kedden az OEP-be bianko receptért, akkor maximum 300 darabot kapok, mert a készlet fogytán van. A 300 recept két napra sem elegendő. Én felnőtt háziorvos vagyok Bp. Belvárosában, amely az ország legelöregedettebb körzete. Naponta 170-180 receptet nyomtatok ki a megjelenő 20-25 idős betegnek 3 hónapra. A névre szóló receptjeim nem tudni mikor lesznek meg. Mi a megoldás? Hogy szelektáljak, betegenként, vagy receptenként? Hogy mondjam meg az idős betegeimnek, hogy nem kapja meg hetekig az életben maradáshoz szükséges gyógyszereit, mert az OEP nem gondoskodik időben nyomdáról. Ezt a problémát már nem tudja a felnőtt háziorvos sem kompenzálni, akármennyire is szeretné.  Pedig már elég nagy gyakorlatunk van az évek óta irracionálisnál irracionálisabb Eü. Min. és OEP rendeletek orvoslásában, hogy a betegellátás lehetőleg ne szenvedjen fennakadást. Jó lenne ebben az ügyben sürgősen megoldást találnia a MOK-nak az illetékes szervekkel. A szerződés lejártának időpontja ismert tény volt rég óta a döntéshozók számára, hogy nem sikerült logisztikailag megoldani időben az utód kiválasztását?

A másik akut probléma az OEP körlevele, hogy nyilatkozzunk a vállalkozói számlát vezető bank felé, hogy a számlát amelyre az OEP finanszírozása jön elkülönítetten kezelje. Nekem nincs más jövedelmem, akkor mi értelme a nyilatkozatnak? Ma beszéltem személyesen a számlavezető ERSTE bankommal, egyenlőre osztályvezetői szinten sem tudják, hogy ez az új törvény hogyan értelmezhető a gyakorlatban a bankok számára. Jövő héten vezetői értekezletet tartanak, hogy elemezzék a törvényt és meghatározzák a bank teendőjét.

A recept ügyben pedig a lakosságot is tájékoztatni kellene. Már igen elege van a háziorvosoknak, hogy minden irracionális döntés mi kell közöljünk a páciensekkel, itt csapódik le az első dühkitörés.


Üdvözlettel:

Dr. C.  M.

Belgyógyász-háziorvos

 

Forrás: fakoosz@gmail.com

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban , vagy írja meg a véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!


Sztrájkra készülnek a háziorvosok

2012.03.26.07:56:21

 

Az egészségügyért felelős államtitkár kedden jelentette be a 86 ezer orvost érintő béremelést, amiből a házirovosok, a védőnők és az otthoni ápolásban dolgozók is kimaradtak.

Akár sztrájkolni is készek a háziorvosok, ha kimaradnak az egészségügyi béremelésből. A háziorvosok áprilisig várnak, ha addig nem lesz megegyezés, sztrájkot kezdeményeznek. A kormány még korábban jelezte, hogy a tavalyi egyszeri gyorssegély és az idén biztosított többletforrásokon felül egyelőre nem jut nekik több, 2014-ben viszont megduplázzák a jövedelmük alapját jelentő, úgynevezett kártyapénzt.
A magyar háziorvosok ötöde 70 évnél idősebb, csak 15 százalékuk fiatalabb 35 évesnél. Komáromi Zoltán szerint egy átlagos praxisban 160 ezer forintos nettó bért tud fizetni magának a vállalkozóként dolgozó háziorvos. Ezért a rezidensek tiltakozása nyomán elhatározott béremeléshez hasonló többletjuttatást várna, bár szerinte emiatt nem lehetne sztrájkolni. Ez a szféra a munka törvénykönyvéből adódóan nem sztrájkolhat, mert nem alkalmazottak vagyunk, hanem vállalkozók – mondta az m1 Híradójának a háziorvos. Ezzel visszaélni azonban nem elegáns – tette hozzá.
Az Alapellátó Házirovosok Szövetsége szerint a vállalkozói jogviszony nem akadálya a sztrájknak. Az érdekképviselet azt ígéri, ha áprilisig nem kapnak a rezidensekhez hasonló béremelést, akkor tiltakozást szerveznek. Az úgynevezett elégséges szolgáltatást mindig biztosították az egészségügyi ellátórendszerben, hiszen az ünnepnapokon, szabadnapokon működtetett ügyeleti rendszer biztosította ezt – nyilatkozta Selmeczi Kamil, hozzátéve: megvannak az eszközeik, hogy érvényt szerezzenek követeléseiknek.
Szócska Miklós még februárban azt nyilatkozta, hogy a háziovosok idén biztosan nem számíthatnak többletpénzre, 2014 végéig azonban megduplázzák a páciensek után járó kártyapénzt.. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleményében azt írta, hogy addig is havi 50 ezer forint többletforrást biztosítanak a háziorvosoknak a praxis teljesítményének arányában, és további havi 50 ezer forintot adnak eszközvásárlásra, 2011 végén pedig 3,8 milliárd gyorssegélyt adtak a háziorvosi praxisoknak.

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban!

Vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 

 


 

Elfogyhatnak a receptek

2012.03.26.07:06:55

 

Csak nehézkesen tudnak hozzájutni az orvosok a receptekhez, amelyeken gyógyszereket írhatnak fel betegeiknek, mert akadozik a vényellátás – írja a hétfői Magyar Nemzet.

 

A háziorvosok telefonon azt az információt kapták az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP), hogy az előnyomott vényekre vonatkozó igényeket a közeljövőben nem tudják kielégíteni. A Magyar Nemzet érdeklődésére az egészségbiztosítónál azt közölték: közbeszerzési eljárást írtak ki a március 1-jétõl történő beszerzésére, ám a vesztes fél megtámadta az eredményt. Az OEP fontos érdekre hivatkozva azonnal kérte a szerződés megkötésének engedélyezését a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, aki hétfőn engedélyezheti azt. Ha a határozat megszületik, az OEP haladéktalanul szerződést köt, és a nyomda megkezdi a receptek azonnali gyártását és postázását.

Addig azonban csak az úgynevezett biankó vények állnak rendelkezésre, amelyekből esetenként 300–1000 darabot kaphatnak a praxisok, ami csak néhány napra elegendő, ráadásul személyesen kell elmenni értük.

 

www.mno.hu

 

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban , vagy írja meg a véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 

 


 

 

ZAVAR A VÉNYELLÁTÁSBAN?

2012.03.24.11:46:02

 

NEFMI Egészségügyi Államtitkárság

Budapest

 

Dr. Szócska Miklós államtitkár úr részére

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Tisztelettel érdeklődnénk az alábbiak hitelessége iránt:

 

Az OEP-től a mai napon telefonon kapott információ szerint a háziorvosi praxisok előnyomott vény-igényeit a közeljövőben nem tudják kielégíteni.

 

Csupán ún. „bianco” vények állnak rendelkezésre, esetenként 300 – 1000 db/praxis  nagyságrendben, amely mennyiség  néhány napi igényt elégít ki csak. Továbbá ezekhez is csak személyes átvétel keretében (ami akár 100 km-es utazást is igényel egy-egy alkalommal orvosonként) lehetséges hozzájutni.

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Sürgősen várnánk megnyugtató válaszukat, hogy a vény-nyomtatványok ellátásában nem lesz zavar, különös tekintettel a megváltozott gyógyszerfelírási szabályok miatti többlet-szükségletre.

 

Üdvözlettel:

 

 

Alsónemesapáti, 2012. március 23.

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-fórumban , vagy írja meg a véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókba!

 


 

A háziorvosok is ragaszkodnak a béremeléshez

2012.03.23.19:57:53

 

Selmeczi Kamill elmondta, ha április közepéig nincs előrelépés, akár sztrájkolhatnak is.

Béremelést szeretnének a háziorvosok is, akik kimaradtak a mostani bérrendezésből. Csaknem 86 ezer egészségügyi dolgozónak emelték a fizetését januártól visszamenőleg.

Selmeczi Kamill szerint a kormányprogram és a Semmelweis-terv is kitér arra, hogy a kórházi átalakítások megtakarításait részben az alapellátás megerősítésére költik. Ezért a kártyapénz emelése után a kórházi orvosokhoz és a kórházi szakdolgozókhoz hasonlóan ők is a bérük emelését kérik.

Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók nem szeretnének kimaradni a béremelésből - mondta a Kossuth rádiónak országos szövetségük elnöke hozzátéve, azt várják, hogy erről a szaktárca mielőbb egyeztetessen velük is. Selmeczi Kamill kiemelte, első körben azt kérik, hogy emeljék a háziorvosok kártyapénzét. Ebből ered ugyanis a háziorvosok bevételének kétharmada.

Selmeczi Kamill szerint a kormányprogram és a Semmelweis-terv is kitér arra, hogy a kórházi átalakítások megtakarításait részben az alapellátás megerősítésére költik. Ezért a kártyapénz emelése után a kórházi orvosokhoz és a kórházi szakdolgozókhoz hasonlóan ők is a bérük emelését kérik.

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége úgy véli, bár az ágazatban 2010 óta adódtak pozitív fejlemények, de csak gesztusértékűek voltak. Selmeczi Kamill azt is elmondta, ha április közepéig nincs előrelépés, akár sztrájkolhatnak is.

Az egészségügyi államtitkárságon megismételték Szócska Miklós korábbi nyilatkozatait. Közölték: az államtitkár már többször elmondta, hogy az elmúlt két évben az alapellátásban többször is pótolták a forrásokat. Tavaly például másfél milliós eszköztámogatást kaptak a háziorvosok praxisonként egy 3 éves 17 milliárdos program keretében, év végén pedig mindenkinek plusz egyhavi kártyapénzt fizettek. Továbbá nemrég megnyílt a fiatal háziorvosok munkába állását segítő 300 milliós praxisprogram is.

 

Forrrás: www.hirado.hu

 

Szóljon hozzá a FAKOOSZ-Fórumban vagy küldje el véleményét a fakoosz@gmail.com postafiókra!

 


 

A kötelező kereskedelmi és iparkamarai regisztrációról

2012.02.23.06:56:44

A kötelező kereskedelmi és iparkamarai regisztráció ügye egyre aktuálisabb. A végrehajtási jogszabályok áttekintésével egyre világosabban látszik milyen szempontokat kell mérlegelnie azon vállalkozásoknak, akik a kötelező regisztrációval kapcsolatos döntést kívánnak hozni.

Tények

A NAV a 10.000.Ft. alatti, köztartozásokat nem hajtja be adók módjára a végrehajtási jogszabály miatt.

A Gktv. (gazdasági kamarákról szóló törvény) két ide vonatkozó rendelkezése ellentétes egymással:

a.) az egyik szerint, ha a vállalkozás kéri nyilvántartásba vételét, csak akkor jegyezhető be, ha a kérelme benyújtását követően a kamarai hozzájárulást is megfizette (8/A. § (4) bek.)

b.) ha a cég nem regisztrál és ennek tényét a gazdasági kamara megállapítja, először fel kell szólítania 5 munkanapon belüli regisztrációra, majd ennek eredménytelensége esetén be kell jegyeznie a céget a kamarai nyilvántartásba és ezt követően intézkedni a kamarai hozzájárulás behajtása iránt. (8/A. § (5) bekezdés). Erre a kamarának viszont az 1-es pont szerint 10.000.-Ft-ig csak az általános végrehajtási szabályok szerint lesz lehetősége. 

Összegezve

 • Kamarai hozzájárulás megfizetése nélkül csak azok a cégek jegyezhetők be, akik felszólítás ellenére sem regisztráltak. Hivatalbóli bejegyzésüket követően sem lehet köztartozásként behajtani tőlük semmit mindaddig, amíg a követelés 10.000.-Ft-ot meg nem haladja az 1.1. pont miatt.
 • Aki benyújtja regisztrációs kérelmét március 1-ig, annak március 31-ig van határideje a hozzájárulást befizetni. Enélkül a kamara a 8/A. § (4) bekezdés miatt nem jegyzi be. Ezt követő két évig azonban mindösszesen 10.000.-Ft-os tartozást tud felhalmozni anélkül, hogy őt köztartozás miatti jogkövetkezmény érné, ha a jogszabály nem változik.
 • Mivel a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai nyilvántartási regisztrációja nem feltétele a cég törvényes működésének, és nincs olyan engedélyhez kötött tevékenység, amelynek gyakorlását törvény kötelező gazdasági kamarai regisztrációhoz köti, ügyleteik, számláik érvényességéhez emiatt kétség sem fér.

A fentiek alapján csupán azon cégeknek lesz elengedhetetlen a regisztráció, akik olyan pályázatokon és beszerzéseken kívánnak elindulni, ahol az ajánlatkérői oldal a kiírásban, vagy a szerződésben megköveteli a gazdasági kamarában történő regisztrációt. Ők viszont a 2.2-es pont szerint járhatnak el.

(Forrás: MOK-Webdoki)

 

 

 

 


 

Egy ideig elbliccelhetők a kamarai díjak

2012.02.20.18:59:26

 

Akár két évig is megúszhatják a büntetést azok a vállalkozások, amelyek nem fizetik be az ötezer forintos regisztrációs díjat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tízezer forint alatti köztartozásokkal nem fogalakozik -nyilatkozta a Népszavának Angyal József okleveles adószakértő, aki szerint azonban nem sok értelme van elbliccelni a befizetést. A jelenlegi kormány ugyanis - erre már akadt példa bőven - akár visszamenőleges hatállyal is megváltoztathatja a jogszabályokat.

Sajtóhírek szerint a kamarák egyelőre nem gondolkodnak azon, hogy miként büntessék a regisztrációs díjat be nem fizető cégeket. Abban az esetben azonban valamilyen megoldást keresnek majd, ha tömegessé válik a fizetés elkerülése.

A kötelező kamarai regisztrációs díj kirovásával a Fidesz-kormány összesen 3,5-6,5 milliárd forinttal rövidíti meg a cégeket, s ugyanekkora összeghez juttatja a kamarákat, amelyekkel még az országgyűlési választások előtt kötött politikai szövetséget.  A rendelkezések szerint a gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-től legkésőbb 2012. március 1-ig (új vállalkozások esetén a bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül) kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente öt ezer forint kamarai hozzájárulást fizetni.

 

Forrás: nepszava.hu - weborvos.hu

 

A szerkesztő megjegyzései:

1. Igaz, nem biztos, hogy behajtják a díjakat - feltéve, ha a Kamara külön nem kéri -, de már 1 Ft köztartozás (a kamarai regisztrációs díj is az) is kizáró ok pályázati források - ideértve az eszköztámogatást is - igénybe vételénél.

2. A MOK-tól kapott információ szerint még nem zárultak le az ügyben a politikai egyeztetések, lehet még változás.

3. Érthetetlen, hogy a Kamara olyan adatokat kér a regisztrációhoz, amely adatok az állami hivataloknál egyébként rendelkezésre állnak.

 

 


 

Köszönet a FAKOOSZ-tól

2012.02.13.07:09:38Ezúton köszönjük meg a FAKOOSZ tagsága és az alapellátók összessége nevében, hogy a Magyar Orvosi Kamara részéről dr.Éger István elnök és a Magyar Orvosok Szövetsége részéről dr.Bélteczki János elnök a folyamatban lévő bértárgyaláson kiállt az alapellátás érdekei mellett is, megnyitva a kaput azoknak az alapellátásra történő kiterjesztése lehetőségének is.


Példájuk bizonyíték arra is, hogy képes az orvostársadalom az összefogásra, s egy tenyérnyi teret sem hagyhatunk az eddig megismert megosztó politikai gyakorlatnak.

Minden támogatást meg kell adnunk azon kollégáinknak akiken múlhat az eredményesség, s be kell fejezni az orvosi portálainkon zajló fanyalgó, örökösen kritizáló, néha már becsületsértő megnyilvánulásokat, melyek rombolják az orvostársadalomról alkotott még mindig pozitív képet, egyben akaratlanul is erősítik a megosztásunkra törekvő erőket.

Alsónemesapáti, 2012. február 13.

 

dr.Selmeczi Kamill


elnök


 

 

 

 


 

Kié lett „ Az év praxisa „ 2011-ben?

2012.02.01.11:05:54

 


Dr. Csáki Mária Székelyudvarhelyről és Dr. Sonkoly Iván Békéscsabáról nyerte el az év praxisát.  Eredményhirdetéssel és a nyeremények átadásával ért véget „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat, melyet az Országos Alapellátási Intézet hirdetett meg 2011 áprilisában.


A pályázat célja az orvostársadalom iránti megbecsülés kifejezése volt. „Az év praxisa a Kárpát medencében” díjra háziorvosokat és nővéreket jelölhettek a hálás páciensek Magyarország és a határon túli magyarlakta településekről. A beérkezett pályaműveket először jeles közéleti személyiségekből álló zsűri értékelte, melynek során figyelembe vették a jelöltek szakmai tudását, hivatásszeretetét, empátiáját, szolgáltatásának minőségét és a beérkezett ajánlások számát is. Összesen 218 érvényes pályázatból 10 magyar és 10 határon túli praxist választott ki a zsűri. A nyertesek végső sorrendjét az internetről beérkezett majd 100 000 szavat döntötte el.


Alig több mint fél esztendő alatt több száz szívet melengető történetet küldtek be hálás betegek az Országos Alapellátási Intézet „Az év praxisa a Kárpát-medencében” című pályázati felhívására. Az elmúlt években a háziorvoslás megbecsülése csökkent, a díjnak nem titkolt szándéka volt a bizalom visszaállításának segítése, valamint tükröt tartani az orvos szakmának és a pácienseknek egyaránt, hogy vannak remek háziorvosok az alapellátásban, akik sokat, jól és lelkiismeretesen dolgoznak. Az immáron második alkalommal meghirdetett pályázat tavaly azért viselte „ Az év praxisa a Kárpát medencében „  nevet,  mert a szervezők a határon túli magyar orvosok és munkatársaik jelölését is kérték.


A pályázatra 218 érvényes jelölés érkezett, ebből ki a neves közéleti személyekből álló bíráló bizottság a 10 hazai és 10 határon túli legjobb praxist.


A bíráló bizottságnak nem volt könnyű dolga, legszívesebben az összes történetet díjazták volna. A zsűri az értékelésnél figyelembe vette a jelölt szakmai tudását, hivatásszeretetét, empátiáját, szolgáltatásának minőségét és a beérkezett ajánlások számát is.


A magyarországi legjobb 10-ben két budapesti praxis mellé nyolc vidéki praxis került Mendéről, Békéscsabáról, Pápakovácsiról, Sükösdről, Berettyóújfaluról, Székesfehérvárról, Debrecenből, és Bátorligetről.
A határon túli ajánlások közül a legtöbb Erdélyből érkezett. A nyertes praxisok Erdélyben- Marosvásárhely, Bögöz, Székelyudvarhely, Nyárádgálfava,  Désfalva- valamint a Vajdaságban : Zentán és Szabadkán működnek.


A győztesek között negyedik helyen szerepel Finna Judit marosvásárhelyi doktornő, aki férjével együtt alapítványt hozott létre, kötszert, kenőcsöt, fájdalomcsillapítót adományoznak az idős embereknek, ott ahol egyáltalán nem könnyű ezekhez hozzájutni. Hetedik a  székelyudvarhelyi fiatal orvos, Orbán Sándor, aki  példát mutat minden családorvosnak lendületével, a gyógyítási trendek, újdonságok követésével és használatával, határozottságával, profizmusával és azzal, hogy nem külföldön, hanem Erdélyben próbál meg helytállni. Van, akihez verset írnak, és olyan is - akiről valóságos novellát, mint a Hargita megyében dolgozó Nagy Gizelláról, ő kapta a zsűri különdíját egyhetes Anti-aging kúrát a rátóti Rex Clinic Hotelben, Széll Kálmán egykori kastélyában.  „Elhivatottsága példaértékű, fáradtságot nem ismerve jár a betegeihez, éjjel-nappal, hétvégeken, esőben, hóban, sokszor még betegen is végigjárja a falvakat, kijár a csecsemőkhöz, idősekhez, haldoklókhoz. Az időseket gondozza, élelmet visz nekik és elkíséri őket utolsó útjukra is. Kicsit ő is belehal betegei elvesztésébe, úgy szereti őket, ragaszkodik hozzájuk, mintha mind a fiókái lennének.” A 80 esztendős, ma is aktív budapesti Király Ottó doktornak- ő a nyolcadik helyezett-  életpálya díjat adnának betegei. Az idén is találkoztunk életmentő vidéki orvossal,a második helyezett  Soós Lajos pápakovácsi doktor személyében, aki az utcán élesztette újra infarktusos betegét. Példát mutat a harmadik helyezetett székesfehérvári Patik Ferenc is, hiszen „nemcsak beszél az egészséges életmódról, hanem gyakorolja is pácienseivel együtt. Ingyenes étkezési tanácsadást, ismeretterjesztő előadásokat, tornaórákat szervez:” Ahogy írják róla: „a sudár, fiatal férfi személyes példát mutatva együtt tornázott velünk, rozoga öregasszonyokkal.”


A legfiatalabb ajánló 13 éves, a legidősebb ajánlott 80 esztendős. A pályázók általában azt az orvost kedvelték, aki valami pluszt is tud nyújtani. Nem elég, hogy jó diagnoszta, hogy naprakész a tudása, legyen jókedvű, mosolygós, kedves, lelkiismeretes, empatikus, és lehetőleg éjjel-nappal álljon betegei rendelkezésére.


A praxisok végső sorrendjét nem a zsűri, hanem a www.azevpraxisa.hu internetes portál olvasói és szavazói döntötték el december végén. A majd 100 000 szavazatból közel 8 000 voksot kapott a hazai első helyezett, Dr. Sonkoly Iván praxisa Békéscsabáról. Tizenöten ajánlották, többek között egy infarktusos nagymama, aki neki köszönheti, hogy gyönyörködhet tündéri unokáiban.


A határon túli jelöltek közül az első helyezett Dr. Csáki Mária lett Székelyudvarhelyről, aki majd 5000 szavazattal büszkélkedhet. Páciensei állítják, hogy neki van a városban a legtöbb betege. Jó csapat van rendelőjében, jó hangulat és kedvesség uralkodik, szakmailag pedig nagyon felkészültek asszisztensnőjével együtt.


Az ünnepélyes díjátadón a beérkezett pályázatokat Balogh Sándor az ötletgazda, Kasler Miklós professzor, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója; a Magyar Örökség díjas Berszán Lajos atya Erdélyből, Béres József a Béres Zrt elnöke, valamint Bakonyi Péter a Duna Televízió programigazgatója - valamennyien a zsűri tagjai – értékelték


Az elismerő okleveleket Szócska Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi ágazatának államtitkára, valamint Balogh Sándor, az OALI főigazgatója a zsűri elnöke adta át. Szócska Miklós a háziorvosok támogatásáról szólva elmondta, hogy anyagi megerősítésükért 300 milliót tettek félre a frissen végzettek számára, hogy tudjanak praxist vásárolni! Az OALI már ki is írta a pályázatot. A díjátadó ünnepségen jelentette be, hogy az együvé tartozás erősítése érdekében elektronikusan próbálnak közösséget építeni, biztosítva az ingyen telefonálás lehetőségét a Kárpát-medence orvosai között.


Balogh Sándor örömét fejezte ki, hogy a határon túliak is szép számmal ajánlották orvosaikat, ami alátámasztja a pályázat kiírójának szándékát. „ A pályázat sikere azt üzeni számunkra, hogy volt értelme belevágni, és hogy folytatnunk kell jövőre, és utána is. .Az egészségügyben mi háziorvosok próbáljuk elindítani a betegeinket, és nem mindegy, hogy a beteg egy kacifántos és drága utat jár be, vagy egy racionálisabb, olcsóbb és a beteg számára hasznosabb utat. Ezek a döntések mindenkit megviselnek, ezért rendkívül fontos az elismerés, mert hit és bizalom nélkül még kiváló szakmai körülmények mellett sem lehet gyógyítani. „


Béres József a Béres Gyógyszergyár elnöke zsűritagként és támogatóként is beszélt.
„Öröm számunkra, hogy a hazaiak mellett három erdélyi és két újvidéki, mintaszerűen működő praxist is jutalmazhatunk. Jó példákra mindig szükségünk van, különösen igaz ez mostanában. A tudással és tisztességgel végzett gyógyító munka szent tevékenység, s a gyógyító elismerést és közmegbecsülést érdemel.”


A nyerteseket és családtagjaikat Békés Itala Kossuth díjas színésznő Kosztolányi Dezső versével, Csák József operaénekes és Hegedűs Valér zongoraművész pedig Erkel és Bartók dalokkal kápráztatta el.


A díjazottak az oklevelek mellett értékes ajándékokat kaptak. A két első helyezette Buczkó Imre festőművész gyönyörű képeit, valamit az Innomed felajánlásaként egy-egy egyenként félmilliós EKG készüléket.  A Béres Gyógyszergyár 10 orvost - 5 hazai és 5 határon túli orvost - díjazott száz-százezer forint értékben, melyet orvosi műszert, diagnosztikai eszköz vásárlására fordíthatnak. Az EGIS Gyógyszergyár 10 orvos továbbképzését, belföldi konferencián történő teljes részvételének költségét biztosítja, ugyancsak száz- százezer  forint értékben. az Innomed Medical Zrt.   6 db vérnyomásmérőt, a 77 Elektronika 10 db vércukor mérőt, az Integramed Kft a laborleletek elektronikus visszacsatolásához szükséges 5 db szoftvert ajánlott fel a nyerteseknek.  A zsűri határon túli különdíjasa Nagy Gizella és Nagy Boglárka  Hargita megyéből  a rátóti Rex Clinic ajándékcsomagját kapta.


A nyertes orvosok neve határon innen:

1.Dr. Sonkoly Iván, Békéscsaba
2.Dr. Soós Lajos, Pápakovácsi
3.Dr. Patik Ferenc, Székesfehérvár
4.Dr. Dóczi Ildikó, Mende - FAKOOSZ
5.Dr. Sárkány Csab,a Debrecen
6.Dr. Sivadó Mária, Bátorliget - FAKOOSZ
7.Dr. Miliás László, Sükösd - FAKOOSZ
8.Dr. Király Ottó, Budapest - FAKOOSZ
9.Dr. Mitrán Ildikó Mónika, Berettyóújfalu
10.Dr. Spankovics Károly, Budapest


A nyertes orvosok neve határon túl:

1.Dr. Csáki Maria, Székelyudvarhely
2.Dr. Jung Németh Erzsébet, Zenta
3.Dr. Veres Rózsa, Székelyudvarhely
4.Dr. Finna Judit, Marosvásárhely
5.Dr. Raffai Györög Rózsa, Szabadka
6.Dr. Nagy Gizella, Bögöz
7.Dr. Orbán Sándor, Székelyudvarhely
8.Dr. Szőcs Kölcze Erzsébet, Szent Katolna
9.Dr. Székely Éva, Nyárádgálfalva
10.Dr. Szentmártoni Kálmán, Bálint Désfalva
Király B. Györgyi jóvoltából.


http://www.vandb.hu/

 

 

 


 

A FAKOOSZ javaslatai az új díjtételekre

2012.01.30.22:48:03

 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság – Államtitkári Kabinet


Felkérésükre az alábbiakban közöljük a Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ javaslatait a kiegészítő és teljes térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások új díjtételeire:

 

 

 

 

 

 


Egyben javasoljuk az újonnan megállapítandó díjak évenkénti folyamatos valorizálását.

Alsónemesapáti, 2012. január 30.

Dr. Selmeczi Kamill
elnök

 

Ezúton is köszönjük olvasóink beküldött észrevételeit, javaslatait.

 

 

 


Levélváltás a FAKOOSZ és az Egészségügyi Államtitkárság között az iparkamarai regisztráció ügyében

 

2012.01.13.09:12:37

 

 

A kérdés:

 

dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr részére

 

T. Kabinetfőnök úr!

Több háziorvos - akik értelemszerűen orvoskamarai tagok - kereste meg a FAKOOSZ-t azzal a kérdéssel, hogy rájuk is vonatkozik-e az alábbi, újabb kötelező kamarai tagság kényszere.

Kérjük mielőbbi tájékoztatását a helyzet tisztázására.

Üdvözlettel:
Zalaegerszeg, 2012. január 6.


Széphalmi Miklós

 

Kötelező kamarai regisztráció 2012-től:

A törvény kihirdetésekor már meglévő vállalkozás (cég és egyéni vállalkozó) 2012. február 28-ig köteles székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál  nyilvántartásba vételét kérni. A 2012. január 1. után alakult vállalkozások, pedig a megalakulástól számított illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását követő 5 munkanapon belül kamarai tagságot létesíteni.

A kamarai feladatok ellátásához a tagnak kamarai hozzájárulást kell fizetni, melynek összege évi 5 000 Ft. A tagdíj összegét tárgyév március 31-ig kell megfizetni. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése köztartozásnak minősül.

 

A mai napon érkezett válasz:

 

Tisztelt Széphalmi Miklós Úr!

 

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel módosított, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 45. §-a alapján, 2012. január 1-től a gazdálkodó szervezetek valóban kötelesek 60 napon belül tagfelvételüket kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba.

 

A fent jelzett törvénymódosítás a nemzetgazdasági miniszter előterjesztésében került az Országgyűlés elé. Jelezni kívánom, hogy az Egészségügyért Felelős Államtitkárság nem támogatja a kettős kamarai tagság intézményét a vállalkozó háziorvosok vonatkozásában.  Tekintettel arra, hogy   e jogszabály  eredményeképpen az Egészségügyért Felelős Államtitkárság hatáskörébe tartozó jogalkotói szándékkal ellentétes helyzet alakult ki, ezért az NGM felé kezdeményezzük a törvény mielőbbi módosítását.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr megbízásából,

 

dr. Dinnyei Annamária

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Egészségügyért Felelős Államtitkárság | Államtitkári Kabinet

 

 


 

Most akkor egy hónapra vagy sem?

2012.01.04.13:35:42

 

Olyan szépen indult a nap. Januári szerda reggel, nincs hideg , nem csúszik az út. Különleges napnak indult a mai. Kedvem volt rendelni, remélve, hogy nem ömlik rám a tömeg. A kocsiban, mint szoktam hallgattam a  rádiót. Aztán beütött, váratlanul, ahogy szokott, hirtelen a semmiből. Kevés hílyán árokba kormányoztam az öreg Fordot.

 

„ Márciustól csak egyhavi gyógyszert írhatnak fel a háziorvosok” hangzott az éterből.

 

Ez nem lehet igaz, gondoltam felocsúdva, mert ha igen, akkor csak ennyi jut eszembe: Uram, bocsáss meg nékik, nem tudják, hogy mit cselekszenek!  Ha nem tudják, hát segítek, elmondom, mert mi nem ellenségek, hanem barátok vagyunk, mert „ egy a nemzet, egy a zászló!

 

„Ha ez így lesz, akkor megszűnik az alapellátás abban a mivoltában , amiért van. Le kell cserélni a „Háziorvosi rendelő„ táblákat országszerte, helyettük az Egészségügyi Adminisztrációs Iroda feliratot kell kihelyezni. A csak egyhavi gyógyszer felírása annyit jelent, hogy 30% al nő a napi megjelenések száma, tehát minden gondozott beteg, minden hónapban egy munkanapon gyógyszeríratásra lesz kárhoztatva. Akkor is ha csak egyféle gyógyszert szed. Akkor is , ha ellenőrzése vele egyeztetett módon pl. 6 hónap múlva következne..

 

25 éve vagyok körorvos, a tapasztalat mondatja velem:  A klub imádni fogja, a jól együttműködő gondozott beteg pedig meg fogja unni, lemorzsolódik majd..

 

A barátom Németországban háziorvos.  Amikor hazajön, beszélgetünk éjszakába nyúlóan, míg tart a bor. Akarva –akaratlan előbukik a téma: Nálatok ez hogy van? Megbeszéltük, hogy nem beszélünk erről, mert ezt követően nekem suicid késztetésem van. ..

 

Ott miért lehet ennyire logikus, tiszta? Ha az orvos a gazdaságtalan, drága, luxuscsomagolásos 30 szemes gyógyszert írja fel a krónikus betegnek a 100-as helyett, először figyelmeztetés, majd durva bünti. Ott is folyamatosan mennek befelé az adatok (háziorvosi jelentés)  csakúgy mint nálunk. Csakhogy ott elolvassák, mi az hogy elolvassák , elemzik, majd azonnal indítják a változást, ha valami nem megfelelő.

 

Ezért változott ott jan. 1-től az egyébként működő vizitdíj rendszere. Mert soknak találták az orvos-beteg találkozások számát. Már nem a negyedév első találkozásakor kell 10 Eurót fizetni, hanem csak 5-öt. Majd a második találkozásnál is 5-öt. Ha a beteg ésszerűsít, akkor egyszer megy egy negyedévben, így 5 Eurót spórolhat. A cél ismételten ugyanaz: csökkenteni az indokolatlan találkozások számát.

 

Nálunk nőni fog. Drámaian. És nincs csak „ gyógyszeríratás” , ha már ott van, akkor panaszos, akkor rendelünk valamit, gyógyszert vagy további (felesleges) vizsgálatot. Így gerjed a rendszer. Nem csak a fizikában. Rajtunk ül az átok. Ami kerek, azt cipeljük, a négyszögleteset gurítjuk.

 

Államtitkár Úr!

 

Mivel FAKOOSZ elnökségi tag vagyok, találkoztunk már, beszéltünk már. Akkor nem volt haszontalan, biztos vagyok benne, hogy most is tudnánk segíteni, hiszen a rendszert nem rontani, hanem javítani szándékozunk. Úgy gondolom, hogy most fordítva pattantunk fel a lóra, és az sem mindegy, hogy ez a ló vak, vagy vakmerő…

 

2012 Január 04 Balmazújváros

 

Dr Fekete Imre

FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Szövetsége

Elnökségi tag

 

 

 


 

Szolgaságban nem szolgálunk tovább!

2011.12.30.08:06:05

 

A végjáték óráit éljük az egészségügyben. Még mindig akadnak azonban, akik nem akarják komolyan venni a kialakult helyzetet és várható súlyos következményeit. Magyarázatot várnak az időzítésre, kételkednek az ágazati követelések jogosságában, demagóg módon a „„nemzetgazdaság más területeinek” hasonló gondjaira hivatkoznak. Milliárdos hálapénzről papolnak, miközben tény, hogy az orvosi jövedelmek minden elképzelhető összehasonlításban alulmaradnak.

 

Nem történik más, mint minden határidő lejártával, türelem el fogytával egységes, összefogott akcióval, a végső nyomásgyakorlás eszközeivel élni kíván az orvostársadalom.

 

Államtitkárunk nagyon helyesen állapította meg a napokban egy nyilatkozatában, hogy a magyar társadalom tartozik egészségügyének. Azonban ez a tartozás nem jöhetett volna létre, ha az aktuális kormányok nem szabotálták volna el rendre az orvosi bérek rendezését, vagy ha tettek is lépéseket ez irányban, egyszeri és szerencsétlen módon oldották azt meg. ( „50%-os béremelés”, vizitdíj,kórházi napidíj ).

 

Mire van szükség a jogos igény kielégítésére?

 

Évi 100 milliárd forint felzárkóztatásra. Csak ennyi, amely mindenre megoldást ad.

 

- Az Egészségbiztosítási Alap éves főösszegének még 10%-a sem!

- Kevesebb, mint e kasszából kifizetett(?) GYED éves összege!

 

No meg érdemi tárgyalási készségre egy kulturált kormány, kompromisszumra képes vezetői részéről.

 

Az állam, a társadalom magas szintű szolgálatát sem lehet egyébként szolgaságban ellátni, ezt bizonyítja évről-évre a magyarországi átlag kereset (statisztikai adat) nagysága, mely beszélő viszonyban sincs a valós átlagjövedelemmel. Hogy közérthető legyen, kevesek keresnek aránytalanul sokat, s a többi jelentősen az átlag alatt, szolgaságban.

 

Nem akarunk (rab)szolgák maradni a XXI. század Magyarországában, huszonegy évvel a rendszerváltás után. Hivatásunk szolgálatát nem tudjuk szolgasorsban biztosítani, szolgaságban nem szolgálunk tovább!

 

Alsónemesapáti, 2011. december havának utolsó napjaiban

 

dr.Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

 

 


Mennyi is az annyi?

 

2011.12.16.15:32:42

 

A FAKOOSZ nevében az alábbi kérdéssel fordultunk a az Egészségügyi Államtitkárság Kabinetfőnökségéhez a 263/2011 Korm.rendelet megjelenésének napján, december 14-én.

 

 

dr. Dinnyei Annamária részére

Tisztelt Hölgyem!

Telefon történt megbeszélésünk alapján tisztelettel érdeklődnénk, hogy a mai napon megjelent 263/2011 Korm. rendeletben foglalt 3,5 miliárd forint, költségvetésben szereplő háziorvosi praxisfinanszírozás emelés kapcsán miként kell értelmezzük a rendelet 3 §-át?

Ez a többlet forrás még ebben az évben kifizetésre kerül és a praxisok által szabadon felhasználható?  Van-e valamilyen összefüggésben a jövő évi praxisfinanszírozással?

Mielőbbi válaszát tisztelettel köszönjük.

dr. Selmeczi Kamill - elnök
Széphalmi Miklós – főkönyvelő

 

 

Kérdésünkre a mai napon az alábbi választ kaptuk:

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A 263/2011. (XII.13.) Korm. r. kapcsán  feltett kérdésére a következők szerint válaszolok:

 

A 3,5 milliárd forint szolgál fedezetül a háziorvosok finanszírozásának 3 hónapról két hónapra történő változásához.

A finanszírozó 2011. decemberben kifizeti a 2011. október havi finanszírozás teljes összegét (Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése, a 11-12. § és a 13. §).

 

A kéthavi finanszírozásra való áttérés miatt 2012 januárjában kerül kifizetésre a 2011. november havi teljesítés.

Az összeget ugyan úgy lehet felhasználni, mint a finanszírozás keretében kapott összeget általában (Ebtv. 35. § (2) bekezdés „A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel.”).

 

Üdvözlettel:

 

dr. Dinnyei Annamária

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Egészségügyért Felelős Államtitkárság | Államtitkári Kabinet

 

 

 

 


 

Karácsonyi meglepetés...

 

2011.12.14.17:07:19

 

 

A FAKOOSZ üdvözli a Kormány döntését az alapellátás finanszírozásának 2011 évben történt 3,5 milliárd Ft-os bővítéséről, egyben elismerését fejezi ki az Egészségügy Államtitkárságnak az alapellátók  érdekeinek legalább részbeni érvényesítéséért.

 

 

Üdvözöljük a döntést az alábbiak miatt

 

-         a 2011. évi finanszírozásunk mostani közel 5 %-os bővítése – ami a mi számításaink szerint átlagosan egy fél havi többletnek felel meg - , legalább a 2010. évi finanszírozást reálértéken megismétli;

-         végre érdemi bizonyítékát kaptuk annak, hogy a Kormány nemcsak szavakban elkötelezett az alapellátás megerősítését illetően, érzékelhető – de közel sem elégséges - nagyságrendű többletforráshoz jutnak a praxisok;

-         a FAKOOSZ régóta hangoztatott és kért elképzelése valósul meg abban, hogy a finanszírozás átutalásának átfutási ideje legalább részben gyorsul, de továbbra is szorgalmazzuk ennek további leszorítását, az adatszolgáltatás beérkezését követő 8-15 napos időszakra;

-         mindenképpen pozitív, hogy a háziorvosi praxisok ezen extra-forrás bevonása révén az eddigieknél valamelyest kedvezőbb likviditási helyzetbe kerülnek.

 

 

Ugyanakkor nem hallgathatjuk el a forrásbővítés módjával és technikájával kapcsolatos aggályainkat sem:

 

-         Tekintettel arra, hogy ezen 3,5 milliárd forint – ami összességében egy fél havi finanszírozási összegnek felel meg – nem más, mint egy 2012-ről 2011-re előrehozott kifizetés, önmagában nem garantálja, hogy 2012-ben nem csökken – legalábbis reálértéken -  a finanszírozásunk;

-         Az eddigiekhez képest előrehozott finanszírozás összességében a praxis működési időtartama során nem többletforrás, a tevékenység felhagyásakor ennyivel kevesebb kerül átutalásra;

-         Mivel az többletforrás az év utolsó napjaiban fog rendelkezésünkre állni, melyek cél szerinti felhasználása a tárgy adóévben nehézségekbe ütközhet, 10-30 %-a várhatóan társasági adó, szja és eho formájában visszakerül a költségvetésbe.

 

 

Mindemellett fenntartjuk korábbi álláspontunkat az alábbiak vonatkozásában is:

 

-         továbbra is kezdeményezzük, hogy a közfeladat ellátásunk vonatkozásában – hasonlóan a HIPA vonatkozásában jelenleg is kedvezményezett 23 más területhez - mentesülhessünk a helyi iparűzési adó és egyértelmű szabályozással az ellátáshoz használt gépjárművek vonatkozásában a cégautó adó alól.

-         várjuk, hogy az egészségügy részesedése GDP-ből ne csökkenjen tovább, hanem ellenkezőleg, legalább a Visegrádi-országok átlagát érje el már rövid távon is;

-         végül, de nem utolsósorban érdemi, a valós – nem egy esetben államilag determinált (lásd pl. 2012-re előírt kötelező béremelés) – költségeken alapuló ártárgyalásokat szeretnénk elérni legalább középtávon, a MOK, az OEP és az érdekvédelmi szervezetek bevonásával. Különös tekintettel arra, hogy a reményeink szerint jövőre ténylegesen induló praxisalap érdemi működéséhez, az elöregedett háziorvosi kar megújításához a jelenlegi források elégtelenek.

 

 

Alsónemesapáti, 2011. december 14.

 

 

Dr. Selmeczi Kamill                                                                      Széphalmi Miklós

elnök                                                                                           főkönyvelő

 


 

Egy havi pluszt kapnak a háziorvosok és a gyerekorvosok

 

2011.12.14.04:51:16

 

Még az idén 4,5 milliárd forintnyi többletforrás jut egészségügyre, miután az év elején tervezettnél jóval kedvezőbben alakul az Egészségbiztosítási Alap 2011. év végi egyenlege - közölte az egészségügyi államtitkárság, az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.

 

Az államtitkárság közleménye szerint az E. Alap megtakarításaiból származó források egy részét a kormány az egészségügy három különböző területére forgatja vissza. Összesen 3,5 milliárd forintos támogatásból, plusz egyhavi juttatást kapnak a háziorvosok és házi gyermekorvosok. Egyrészt - mint kiemelték -  a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással az egészségügyi államtitkárság arra törekszik, hogy 2012-ben a háziorvosok és házi gyermekorvosok szintjén is minél hatékonyabb legyen a betegút-szervezés, másrészt az államtitkárság elengedhetetlennek tartja, hogy "az igen nagy migrációnak kitett" háziorvosi, házi gyermekorvosi körben is támogassák a munkaerő itthon tartását.

A kormányzat ezen felül félmilliárd forintot fordít az átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelésére, a kórházak onkológiai teljesítményének figyelembe vételével. Ennek kapcsán emlékeztettek: a nemzetközi gyógyszergyártási nehézségek miatt egyes gyógyszerek esetében az utóbbi időben átmeneti ellátási zavar alakult ki, amely azonban csak a kórházakban felhasznált gyógyszereket érinti. A lakosság folyamatos és biztonságos gyógyszerellátása érdekében az egészségügyi államtitkárság létrehozott egy, az átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelését koordináló operatív testületet, sürgősséggel elvégezte az idevágó jogszabályok módosítását. Kezdeményezte továbbá egyes gyógyszerek külföldről történő azonnali beszerzését, amelyhez a most megjelent kormányhatározat biztosítja a szükséges, 2011. évi többletforrást is.

Ezek mellett hasonlóan indokolt a mentők és betegszállítók megemelkedett üzemanyagköltségének fedezése, így szintén félmilliárd forintot kap az Országos Mentőszolgálat és a betegszállítók a mentés folyamatosságának biztosítása érdekében - olvasható az államtitkárság közleményében.

A kormány egy másik, szintén kedden megjelent határozata alapján csaknem 42 ezer "frontvonalban" dolgozó egészségügyi alkalmazott kap többletpénzt, amelynek bértömege 3,4 milliárd forint. A  Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága azt közölte, hogy a pótlékalap csaknem háromhavi összegének megfelelő egyszeri juttatást - bruttó 21.600, 72.000, illetve 90.000 forintot - kapnak a jogszabály alapján pótlékra jogosult egészségügyi dolgozók az idén befolyt népegészségügyi termékadóból, közismert nevén a "chipsadóból". Az egyszeri kifizetés a költségvetési intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak mellett valamennyi, az E. Alapból finanszírozott szolgáltatást nyújtó intézmény (egyházi, civil gazdasági társaságok) dolgozóját, a büntetés-végrehajtási intézmények kórházainak hivatásos egészségügyi dolgozóit és a Magyar Honvédség egészségügyi beosztású katonáit is érinti.

 

 

http://gazdasagiradio.hu/cikk/71894/

 

 

 

 


 

A tartósan betöltetlen körzetek finanszírozási problémái

2011.11.22.19:25:33

 

2008 februárja óta a saját babót-szárföldi háziorvosi praxisom mellett, tartós helyettesítéssel Rábatamási alapellátását is én biztosítom. Az elmúlt évek tapasztalata alapján és most az eszköztámogatás kapcsán is szembesültem ez utóbbi körzet és általában a „betöltetlen” körzetek aggasztó, kiemelkedően is méltánytalan, alacsony finanszírozásával.

 

1. A tartós helyettesítéssel ellátott körzetek létrejöttét legtöbbször önmagukban
a bejelentkezettek létszáma magyarázza. Ez egy olyan érték, amely adott esetben nehezen növelhető. Egy község létszáma a háziorvos munkája miatt nem fog nőni, így ha az kevés, jó esély van arra, hogy önmagában egy orvosnak nem tud megélhetést biztosítani, így „üres körzet” válik belőle. Az évek óta állandó, 164-es szorzó (egy pontra elszámolt díj) még inflációkövetést sem valósít meg, pedig eklatáns példaként az üzemanyagárak drágulásának üteme mindannyiunk előtt ismert. A tartós helyettesítéses körzetekhez és ott az otthonukban ápolt betegekhez is ugyanilyen, dráguló üzemanyag használatával jut el az orvos.

 

2. A lakosságszám által meghatározott fix díj csupán hatvan százalékát kaphatják a betöltetlen körzetek. Ugyanakkor tény, és jogos elvárás, hogy ezekben a háziorvosi rendelőkben is ugyanúgy fűteni kell telente, mint a betöltöttekben. Az egyéb közüzemi díjakat is fizetni kell: áram, víz, telefon, internet szükséges a rendelésekhez. Családorvos, nővér és takarítószemélyzet munkáját kell megfizetni. E praxisokban is méregdrága számítógépek segítik a munkát, amelyek el is romolhatnak.
A betegnyilvántartást itt is naprakész, rendszeres felújítást igénylő software-k biztosítják. A receptnyomtatásra, vonalkódírásra alkalmas, szintén meghibásodásra hajlamos nyomtatók egyszerre öt tintapatront használnak. Egyszeri feltöltésük több, mint tizenötezer forintba kerül. A sürgős betegellátáskor alkalmazandó gyógyszereknek itt is jelen kell lenniük.

A vázolt financiális deficit egy évre vetítve: 271 000 Ft x 0,4 x 12 hónap = 1 300 800 Ft.

 

3. A tartósan helyettesített körzetekben a szakorvosi képesítés, szorzó nem érvényesíthető. A betegellátást az ugyanilyen helyzetben lévő kollégáimhoz hasonlóan az jellemzi, hogy mind a saját, mind a helyettesítéssel ellátott körzetben a háziorvostani képesítésünknek megfelelően látjuk el a pácienseinket, azonos orvosszakmai alázat és időráfordítás jellemzi a betegellátást.

Ha az egyszerűség kedvéért 1000 lélekszámú középkorú populációval számolunk a negatív pénzbeli következmény 12 hónapot tekintve: 1000 fő x 1,5 x 164 Ft/pont x 12 hónap x 0,3 szakorvosi szorzó = 885 600 Ft.

 

4. A 2011. áprilisában módosított, a háziorvosi szolgálatok indikátoralapú teljesítmény-értékelési rendszerében is a negatív megkülönböztetés érvényesül, miután a megszerezhető 15 pontból legfeljebb kilenc gyűjthető. Ha jól dolgozunk és a prevenciót hatékonyan végezzük, akkor egyszerűen kevés a betegünk (<25) az ischaemiás szívbetegek értékeléséhez. A gyógyszerindikátorok és az antibiotikumok használata kapcsán az értékelhetetlenség indoka az, hogy ezen betegeknek nincs saját háziorvosa, aki a gyógyszereket felírja. Nos, én a rábatamási emberek háziorvosának gondolom magam, és a rábatamásiak többségének fogalma sincs arról, hogy „tartós helyettesítés” jellemzi a község alapellátását. Munkám minőségét úgy érzem bizonyítja, hogy a teljesíthető kilenc pontból legutóbb nyolcat igazolt az OEP.

A hat meg nem szerezhető indikátorpont negatív financiális következménye éves szinten: 6 pont x 8100 Ft/pont x 12 hónap = 583 200 Ft.

 

5. A legfrissebb szankció pedig, amivel az Egészségbiztosító e praxisokat sújtja, hogy a 216/2011. (X.19.) Korm. Rendelet szerint a fenntartó, finanszírozott önkormányzatok az alapellátás fejlesztésére fordítható eszköztámogatási összeg folyósítására nem jogosultak. Az ezekben a körzetekben élő emberek számára miért nem érhető el, hogy szívpanaszaik tájékozódó vizsgálatát egy új, korszerű Elektrokardiográffal végezze a körzeti orvosuk? Bangkokba tudunk EKG-t biztosítani, de számos háziorvosi körzetünkbe pedig nem? A még megdöbbentőbb kérdés: a klinikai halál állapotába jutottak miért nem kaphatják meg az esélyt az életre, és birtokolhat lakóhelyük Orvosi Rendelője egy defibrillátort. Szakmai irányelvek igazolják, hogy az újraélesztésnek ez az eszköz a sine qua nonja, nélküle esély sem nyílik az élet folytatására.

Az egy esztendőre számított pénzbeli hiány: 12 hónap x 50 000 Ft = 600 000 Ft.

 

Látható, a körzetek büdzséjéből csaknem 3 és fél millió forint hiányzik éves szinten. Tapasztalatból mondom, lenne helye ennek a pénznek. Ha a sokat bírált háziorvosi finanszírozás, a kassza zárt, akkor mi szükség ezekre a büntetésekre?

 

A magyar egészségügy és abban is az alapellátás helyzete jól ismert: az orvoskar kiöregszik, és nincs utánpótlása. A fiatal orvosok jelentős hányada külföldön képzeli el és valósítja meg karrierjét, jövőjét. A betöltetlen háziorvosi körzetek száma nőttön-nő. Az elv, amely szerint a fent vázolt finanszírozási szankciók megszűnnek, ha majd lesz állandó orvos, megvalósíthatatlan! Nincs, aki betöltse ezen körzeteket. Így jutunk el a negatív spirálhoz. A kiüresedő, korszerű eszköz nélküli, spórolós körzetben sérülhet az ellátás színvonala, ami semmiképpen sem vonzó egy fiatal, kezdő orvosnak. De van egy másik oldala is a dolognak. Miért kerül hátrányosabb helyzetbe – az egészségügyi alapellátása kapcsán – egy olyan magyar állampolgár, aki olyan helyen született és él, ahol nem sikerült betölteni a háziorvosi körzetet állandó orvossal?  Erről ő nem tehet, és a jogai sérülnek.

A problémákat, érveket, javaslatokat jobbító szándékkal írtam le, és levelemet a finanszírozás igazságosabb megváltoztatását kérve az Egészségbiztosítónak is postáztam.

 

 

Rábatamási, 2011. november 19.

Dr. Fábián-Nagy Szabolcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Szócska: Jövőre legalább 40 milliárd jut béremelésekre

2011.11.17.07:43:45

 

A népegészségügyi termékadóból befolyó három milliárd forintot még idén megkapják az egészségügy első vonalában dolgozók bérpótlékként - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában. Szócska Miklós közölte: ha minden a tervek szerint alakul, jövőre nagyjából 40 milliárd forint jut béremelésre az egészségügyben.

A népegészségügyi termékadóból idén három milliárd, jövőre pedig 15 milliárd forintos bevételt vár a kormány, aminek a jelentős részét az egészségügyben dolgozók pótlékainak emelésére kívánnak fordítani - közölte az InfoRádió Aréna című műsorában Szócska Miklós.

Az egészségügyért felelős államtitkár kifejtette: az idei évre vonatkozó összeget egyben fizetik ki, várhatóan decemberben, ennek a módjait már vizsgálják a tárcánál, míg jövőre duplájára emelik a pótlékot. Ebből az egészségügy első vonalában dolgozók, vagyis az ügyelők, a három műszakban dolgozók, a veszélyesebb szakmákat űzők részesülnek - tette hozzá.

Jövőre a forrásteremtés átgondolása mentén 15 milliárd forint kiváltja a korábbi évek költségvetési támogatását. December végére, január elejére írják ki az ösztöndíjprogramokat, amelyek már a szakorvosok, szakdolgozók támogatását is tartalmazzák, ez 9 milliárd forintos tételt jelent - hangsúlyozta az államtitkár, és beszélt arról is, hogy a foglalkoztatási támogatásra uniós forrásból 6,5 milliárd áll rendelkezésre az intézmények számára.

Szócska Miklós kiemelte, hogy nem hobbiból kezdett az átalakításokba, hanem azért, hogy céltudatos, apró munkával előbányássza a tartalékokat, amiket a bérekbe lehet forgatni.

Úgy próbálják meg a többletforrásokat a rendszerbe juttatni, hogy annak valamilyen járulékos hatása legyen - közölte az államtitkár, aki összegezve azt mondta, hogy jövőre 40 milliárd forintot meghaladó forrás tud mozogni a bérekben.

Szerző: Exterde Tibor
Forrás: InfoRádió

 

 

 

 


 

FAKOOSZ álláspont a praxisjoggal kapcsolatban tervezett egyes változtatásokról.

2011.11.09.18:31:00

 

Mint közismert, a Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az újabb egészségügyi salátatörvény tervezetét.

 

Az alábbiak olvashatók a  Törvényjavaslat 55. §-ában:

 

1. „(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvost – a praxisjog megszerzése esetén – az adott

körzetben foglalkoztatni kívánja, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kívánja a praxisjogot megszerezni kívánó orvost az adott körzetben háziorvosként foglalkoztatni, erről nyilatkoznia kell.”

 

2. „(4) A feladat-ellátási szerződésben a háziorvos – ideértve a háziorvosi szolgáltatót is –

felmondása esetére egy évnél rövidebb felmondási idő nem határozható meg, kivéve, ha a

feladat-ellátási szerződés felmondása közös megegyezéssel történik.”

 

Az első pontban foglaltak álláspontunk szerint a módosított szabályozással egy időben hatályba lépő Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezete XIII. cikk mindkét bekezdését sérti:

 

„(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

 

Egyrészt a törvényjavaslat fenti módon történő esetleges elfogadása a tulajdonjognak számító praxisjog értékesítésében korlátozná akár szubjektív okok alapján is az adás-vételben szereplő, megfelelő szakmai jogosítványokkal rendelkező orvosokat. A tulajdonjoghoz ugyanis hozzátartozik annak elidegenítésének joga is. Egyben a tárgykörben hozott korábbi Alkotmánybírósági határozatok burkolt kijátszását is eredményezheti.

 

Másrészt: egy ilyen, indoklási kötelezettség nélküli önkormányzati „vétó” gyakorlatilag a praxisjognak, mint tulajdonnak a kisajátításával lenne egyenértékű. Ugyanakkor a törvényjavaslat a kártalanításról ezen esetre vonatkozóan nem rendelkezik.

 

A második pontban bevezetni tervezett szabályozás pedig  a személyek szabad mozgásának lehetőségébe, mint alapvető uniós  jogba ütközik. Sérti az Európai Unióban a szabad munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetőségek kihasználását az érintettek számára az indokolatlanul hosszú felmondási idő meghatározásával. Azaz a XXI. századra már erősen meghaladni remélt röghöz kötöttség helyzetét éleszti újra.

 

Ezért kérjük az előterjesztő Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, hogy a törvényjavaslat végszavazása előtt az általunk felhozott alkotmányossági kifogásokat a javaslat ezen pontjainak visszavonásával orvosolni szíveskedjenek.

 

 

Alsónemesapáti, 2011. november 9.

 

 

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 

 

 


 

ÁLLÁSFOGLALÁS

2011.10.12.20:04:10

 

A 2012-es Költségvetési Tv. tervezetében a szociális kiadások között sokkal kevesebb jut a közösségi alapú szociális szolgáltatásokra (köztük a pszichiátriai- és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint az alacsony küszöbű ellátásokra). Az egész összeg mintegy 40%-kal csökkent, így becslések szerint – az OKÉE (Országos Közösségi Ellátók Egyesülete) vezetőjének tájékoztatása szerint – mintegy 2-3000 pszichiátriai és szenvedélybeteg kikerülését jelenti a közösségi gondozásból január elsejétől.

 

A pszichiátriai ellátás területén, elsősorban a krónikus pszichiátriai betegek hosszú távú életviteli támogatását, és társadalmi re-integrációjukat segítő pszicho-szociális szolgáltatásokat, a szociális területen működő közösségi ellátások biztosítják, amelyre a pszichiátriai ellátórendszer hosszú távon számít, és egyre szorosabb együttműködést tervez.

 

A pályázati úton finanszírozott közösségi ellátás, 2011-ben, 4721 pszichiátriai beteg számára, elérhetővé és folyamatossá tette, a közösségi bázisú, szociális kompetenciákat fejlesztő, felépülés lehetőségére összpontosító, rehabilitációs szolgáltatást.

 

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása nem elszigetelt az egészségügytől, a multidiszciplináris team kulcsszereplője, a konzultáns pszichiáter. Mindannyiunk előtt ismert, hogy 2007-ben jelentős leépítés/leépülés történt a pszichiátriai fekvő- és járóbeteg-ellátórendszerben. Amennyiben a szociális ágazatban is jelentős visszalépés történik, a források redukciója miatt, akkor a közösségi ellátás feladatmutatóinak lényeges csökkentése súlyosan fogja érinteni a pszichiátriai ellátórendszert.

 

A Szakmai Kollégium Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tagozata és a Magyar Pszichiátriai Társaság állásfoglalása szerint a költségvetés tervezett csökkentése a szociális közösségi ellátásoknál a mentális problémával élők ellátását az OPNI-bezáráshoz hasonlítható mértékben érintheti negatívan. Az intézkedés iránya ellentétes a közösségi alapú ellátások fejlesztését javasló hazai és nemzetközi irányelvekkel, ezért szükségesnek tartjuk és kérjük az intézkedés felülvizsgálatát.

 

Budapest, 2011-10-06.

 

 

 

Dr. Németh Attila                                                                   Dr. Kurimay Tamás

Szakmai Kollégium                                                                 Magyar Pszichiátriai Társaság

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tagozat                                   elnök

elnök

 

 

 

Dr. Harangozó Judit

MPT Közösségi Pszichiátriai Szekció,

Szakmai Kollégiumi Tanács Közösségi Munkacsoport

vezetője

 

 


 

KÖSZÖNET

2011.10.04.17:26:22

 

 

Kedves Elnök Úr!

Köszönöm  Szócska államtitkárnak feltett kérdéseit!


Szomorú, elkeseredett, kiábrándult, reményvesztett vagyok, mióta a költségvetési tervezetet olvastam. Képtelen voltam hozzászólni, annyira ledermesztett. Nyugdíjasként dolgozom vidéken. A nyugdíjból nem lehet megélni, praxisom kicsi (a nyugdíjba vonulás után foglaltam el újra egy betöltetlen praxist) - de a tervezet láttán most az is felmerül, tudom-e a növekvő kiadások mellett folytatni, fenntartani a praxist? Ha nem, mi lesz velem? Milyen nyugdíj melletti munkát vállaljak, hogy ki tudjam fizetni a rezsim? Van megoldás? Miért vagyok én a társadalom ilyen lenézett, kisemmizett tagja?


Mélységesen elkeseredett, szomorú vagyok és reménytelen sorsúnak érzem magam és aggódom a magyar egészségügy egészéért.


Csodálom, hogy végül mégis ennyit tudtam erről a témáról írni, hisz annyira kilátástalannak érzem sorsunkat. Éppen ezért hálásan köszönöm, hogy Ön még mindig képes felemelni szavát érdekünkben!
Köszönöm:

Név és cím a postaládánkban.

 

 

 


 

A FAKOOSZ – Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének kérdései dr. Szócska Miklós államtitkár úrhoz

2011.10.03.15:48:46

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

A hétvégén megismerhettük a 2012. évi költségvetési törvény tervezetét, azon belül is a gyógyító-megelőző ellátásra szánt forrásokat.

 

Az alapellátás – de  az egészségügy egésze, valamit az általunk ellátott betegek számára is – elfogadhatatlan kormányzati előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdéseket tesszük fel:

 

 • Mennyiben valósul meg a 2012-es költségvetésben a kormányprogramban megfogalmazott, az egészségügyre vonatkozó prioritás, az alapellátás megerősítésének szándéka?
 • Miért csökkenti a kormányzat a járulék fizetésére nem kötelezettek utáni költségvetési hozzájárulást több, mint 200 milliárd Ft-al?
 • Miért nem jelenik meg legalább a 2011. és 2012. évi várható GDP és infláció növekedés mértékével megegyező forrásbővülés az egészségügy költségvetésében, miközben a kormányváltás óta Önök azt kommunikálták, hogy csak a gazdasági növekedés mértékével megegyezően tudják a forrásokat növelni?
 • Miért csökken tovább a tényleges egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya?
 • A költségvetési törvény előterjesztett változatának mely sora és milyen összegben tartalmazza a tervezett praxisalap kiadásait?
 • A költségvetési törvény tervezetének mely sora és milyen összegben tartalmazza a tervezett eszköztámogatás kiadásait? Mikortól lesz lehetőség ennek igénybevételére? (Kérdezzük ezt különös tekintettel arra is, hogy az első tervezetről már 2011. áprilisban kérték a véleményünket.)
 • Reálértéken csökkenő finanszírozás, növekvő adóterhek (SZJA, járulékok, cégautóadó, stb.) mellett van-e közgazdasági realitása a praxisalapból történő kölcsön felvételre?
 • Hol jelenik meg a költségvetésben az ún. „chipsadó” bevezetése mellett érvként elhangzott kijelentés, hogy ez lenne többek között az egészségügyi dolgozók béremelésének a fedezete?
 • Mikor kerül megtisztításra ez E-alap költségvetése a kimondottan szociálpolitikai támogatási elemektől, mint pl. a GYED és nyugdíjjárulékai, az utazási költségek támogatása, stb.?

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

-         Ön szerint meddig lesz működőképes az alapellátás reálértéken csökkenő finanszírozás, növekvő számú nyugdíjba vonulás, növekvő számú elvándorlás, pályaelhagyás, csökkenő utánpótlás mellett?

 

-         Mikor kerül tényleges költségalapra az alapellátás finanszírozása?

 

-         Mi alapján gondolják azt a politikai döntéshozók, hogy a nyugdíjkorú háziorvosoknak bármennyiért is megéri még praktizálni?

 

Kérdéseinkre mielőbbi válaszát tisztelettel várjuk:

 

Alsónemesapáti, 2011. október 3.

 

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 

 


Itt a 2012-es költségvetés tervezete

2011.09.30.18:04:45

Már elérhető a Parlament honlapján a 2012-es költségvetési törvény tervezete, melyet ide kattinva olvashat.

 

A szikár tények

           

A kormány 2012. évre vonatkozó javaslatai és a 2011-es költségvetési előírányzatok

           
           
Gyógyító-megelőző ellátás kiadásai   2012 évi 2011. évi Változás
    terv előirányzat %-ban millió Ft-ban
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   81 116 81 116 100,00% 0
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem   17 966 17 966 100,00% 0
Fogászati ellátás   22 264 23 470 94,86% -1 206
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás   6 047 5 780 104,62% 267
Művesekezelés   23 171 23 171 100,00% 0
Otthoni szakápolás   4 097 4 405 93,01% -308
Működési költségelőleg   1 000 1 000 100,00% 0
Célelőirányzatok   5 400 1 744 309,63% 3 656
Mentés   25 271 24 561 102,89% 710
Laboratóriumi ellátás   20 893 20 893 100,00% 0
Összevont szakellátás   617 681 563 712 109,57% 53 969
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támog.   4 200 4 000 105,00% 200
Anyatej-ellátás   200 207 96,62% -7
           
Összesen   829 306 772 025 107,42% 57 281

 

Az Egészségbiztosítási Alap


Az Alap bevételeinek nagyobb része járulékbevétel és hozzájárulás, valamint költségvetési hozzájárulás. Az elsőként említett bevételi körbe tartozó – annak jelentős részét képező – járulékbevételek előirányzatainak meghatározásánál érvényesülnek a járulékszabályozásban 2012. január 1-jétől tervezett változások, a biztosítotti egészségbiztosítási járulékmérték 1 százalékpontos emelése és a járulékalap szélesítése.


Fontos forrást jelent a bevételek másik csoportját képező költségvetési hozzájárulás.
Ennek döntő része a költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz, amely azon személyek után történik, akik nem kötelezettek egészségbiztosítási járulék, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, de jogosultak egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. (Ez a járulék címen átvett összeg 210 milliárd forinttal (!!!) csökken 2011-hez képest! a szerk.)

Az Alap meghatározó nagyságrendű kiadásai két nagy csoportba sorolhatók: a természetbeni és pénzbeli ellátások csoportjába. A természetbeni ellátások legnagyobb előirányzatát a gyógyító-megelőző ellátások adják, az erre a célra fordítható összeg meghaladja a 2011. évi előirányzatot. Szintén a természetbeni ellátások közé tartozik a gyógyszerek fogyasztói árának támogatására szolgáló előirányzat, melynek tervezésekor a Széll Kálmán Terv szerinti intézkedések hatása is figyelembevételre került.


2012-ben kibővül az Alap pénzbeli ellátásainak köre, itt találhatók a rokkantsági, rehabilitációs ellátások, amelyek 2011-ben még a Nyugdíjbiztosítási Alap és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetből kerülnek finanszírozásra. Szintén a pénzbeli ellátások csoportjába tartoznak a GYED, a terhességi-gyermekágyi segély és a táppénz előirányzatok is. Ezek tervezésénél a kiadásokat alapvetően befolyásoló paraméterek feltételezett értékei, valamint a 2011. évre vonatkozó előrejelzések lettek figyelembe véve. A táppénz előirányzat esetében érvényesül a szabályozásváltozásból eredő hatás is.


Az igazgatási szervezet működési kiadásainak előirányzata érvényesíti a költségvetési szervezetekre vonatkozó előírásokat.

 

FAKOOSZ-Kommentár

 

Az a fenti számokból első pillantásra látszik, hogy sem a komplett egészségügy, sem a külön preferált alapellátás megmentéséről, megerősítéséről nem beszélhetünk. Változatlan néveleges finanszírozás vár az alapellátásra, ami reálértéken tényleges csökkenést jelent 2011-hez képest. És más forrásból származók információk szerint a várható járulékemelést,  a mnimálbér és a garantált bérminimum emelésével (78-ról 92 ezer Ft-ra és 94-ről 108 ezer Ft-ra) arányosan növekvő egyéb költségeket, ennek járulékterheit, a tübbi emelkedő adóterhet (pl. cégautó adó 40 %-os emelése, üzemanyagok. stb.) is ebből a zsugorodó kasszából kell kitermelni.

 

Az 57 milliárd forintos többlet, ami a tényleges egészségügyi ellátásra fordítódina 2012-ben, gyakorlatilag teljes egészében a szakellátásban jelenik meg, összegszerűségében a jelenleg ismert lejárt kórházi tartozásállománnyal egyezik meg.. Ezen 57 milliárd Ft a bevételi tervek szerint a chipsadóból és a biztosítók tervezet baleseti adójából folyna be. Azaz az eddigi igéretekkel ellentében ezen "plusz" forrás nem ad lehetőséget semmiféle bérfejlesztésre. Sem az alap, sem a szakellátásban.

 

A törvényjavaslatban egyelőre nem sikerült megtalálni sem a paraxisalap, sem a már hónapok óta húzódó eszköztámogatás forrását. ( Hacsak nem az ún. Célelőirányzatok soron tervezet 5,4 milliárd Ft tartalmaza ezen tételeket.)

 

A reálértéken csökkenő finanszírozás, a továbbra is elmaradó bér- és finanszírozás rendezés várhatóan a következő nemkívánatos mellékhatásokkal fog járni:

- növekszik az orvosok elvándorlása, ezáltal tovább romlik majd a korfa;

- még inkább értelmetlenebbé válik az eszköztámogatásra tervezett forrás (ha lesz egyáltalán.);

- még inkább értelmetlenebb lesz a praxisalapra források elkülönítése (ha lesz egyáltalán), ugyanis közgazdaságilag még értelmetlenebb lesz a hitel felvétele, végképp nem lesz miből kitermelni;

- növekedni fog a végleg nyugdíjba vonulók száma (mely szándék erősödése már jól érzékelhető, hogy a nyugdíjkorhatár környékén vagy felett lévő orvosok egyre kevésbé hajlandóak résztvenni a kötelező továbbképzéseken, hogy a pár év múlva esedékes engedély-megújítási kötelezettségüket eredményesen abszolválhassák. Már a továbbképzések költségein is spórolniuk kell.)

 

Olvasóink véleményét a fakoosz@gmail.com levélcímre várjuk, név és cím nélküli közzététel céljából! *

* A vélemények stílizálása és szerkesztése jogát (pl. nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, politikusok személyiségi jogait, becsületét sértő szavak), a tartalom érdemi változtatása nélkül fenntartjuk.

 


 

Olvasóink véleménye a praxisalappal kapcsolatban

 

Ehelyütt név és cím nélkül folyamatosan közzétesszük a praxisalappal kapcsolatban tagjainktól, szimpatizánsaintól, olvasóinktól  beérkező véleményeket.

 


Sziasztok!

A végsőkig el kell utasítani azt a kóros ötletbetörést, hogy a jelenleg a létminimum szélén küzdő praxisok fizessenek egy petákot is az alapba. Ekkora zöldséget régen talált ki ember!

 


Az ellátási kötelezettség továbbra is az önkormányzatok kezében van. Kértük, hogy adják át, de szóba sem álltak velünk. Akkor most főjön a fejük, hogy hogyan oldják meg az orvoshiányt. Az önkormányzatok fizessenek be lakosságarányosan az alapba. Segítünk a forrás megjelölésében: A háziorvosok által befizetett iparűzési adóból!


A munkáját befejezni kívánó idős kolléga akkor és csak akkor kapja meg az alapból a pénzét, ha a praxisba fiatal kolléga dolgozni beállt. Ez az összeg lehet mondjuk az éves OEP finanszírozás. A lelépő kolléga pénzhez, míg az ifjú ingyen praxishoz, a falu meg orvoshoz jut. A győztes  a Zemberek.


Ez még így is kevés a vidéki orvoshiány megoldásához, hiszen ott tartunk, hogy az igazi, nagyvárostól távoli faluba még ingyenes praxisátvétellel sem fog menni orvos , nem fogja odavinni a családját.


Ugyanebből az alapból kell un. letelepedési támogatást adni az orvosnak, amit a német rendszerhez hasonlóan nem egyösszegben, hanem évi bontásban kell, hogy megkapjon. Összege hasonló kell, hogy legyen, mint amit az idős, lelépő orvos kap, csak a fiatal kolléga 10 év alatt, évi egymilliós egységekben.


Ez első hallásra sokkolóan hangzik de nincs más megoldás. A fiatalok el fognak menni, még akkor is, ha a képzés díját vissza kell fizetniük. Vissza fogják fizetni. Nem ők, hanem a gazdag országok, akiknek szükséguk van rájuk, nem fognak magukra maradni. Így volt ez a történelemben mindíg, a gazdag elvette, vagy megvette ami neki kell a szegénytől, a mi esetünkben a faszaritól. Orvosaink megfizetése politikai akarat kérdése, semmi más.


Teljes egészében utasítsuk el, hogy állami ,illetve önkormányzati gondot, feladatot mi oldjunk meg!Társadalmi szolidaritási alapon minden önkormányzat fizessen éves díjat a praxisalapba!


Bundásfütykös is, és Bp. II kerület is.

Üdv :

Név és cím a szerkesztőségben

 

 


 

 

A praxisalapból kapja meg a kilépő a praxis 6 hónapos OEP bevételét,mint "végkielégitést" vagyis praxist "eladja" a praxisalapnak.

Aki a heléyre megy,az ezt az összeget,mint kamatmentes hitelt veszi a nyakába, és "törleszti" évi 12,5%-kal, azaz 8 év múlva ha elmegy,akkor ő is jogosult a 6 hónap finanszirozási összegre, mint "végkielégitésre".

 

A törlesztés:

a.

az évi 12.5% kamat és befizetésmentes, vagyis a belépő orvos "ledolgozza" évente ekkora mértékben a "praxishitelt",vagyis nem megveszi, hanem ledolgozza,igy 8 év múlva erre az összegre igányt tarthat,ha hamarabb megy el, akkor az időarányos maradék év X12.5%-ot be kell fizetnie

b.

az évi 12.5%-ot befizeti a praxisalapba, de akkor nem kap semmilyen kedvezményt,csupán a kamatmentességet.(az állami "megbecsülés az lenne,ha az a. lépne életbe)

 

 

Ez kicsit "kényszeritős",de azért 8 év vidéken sem recsk,és legalább addig a betegeknek-önkormányzatnak meg van az orvosa, ő pedig plusszban "keres" évi 12.5%-ot a finnaszirozás mellé (a.) vagy kap kamatmentes "kölcsönt" a praxisvásárlásra.

 

Minden távozó orvos jogosult ezek alapján a praxislapból 6 havi finanszirozást kapni. (hacsak nem lép életbe a kevesebb mint 8 év abban a praxisban)

 

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 


 

 

Tisztelt FAKOOSZ!
Kedves Kamill!

Tudom, hogy kicsit elkéstem, most éppen ügyelek, ránéztem az órámra - de nem is javasolni szeretnék, csak jelezni, hogy nálam is battyog előre az évek száma, és engem is egyre inkább érint-érdekel ez az ún. praxis-alap. Lassan aktuális lesz. A probléma nálam még az is, hogy közalkalmazott vagyok, és a szolgáltató az önkormányzatom. Nem tudom, hogy jogilag mi ilyenkor a helyzet. Azt viszont tudom, hogy nekem (vagy az özvegyemnek) is járna ez az eszmei-valóságos érték, amit én a praxisba a szellemi munkámmal beinvesztáltam.


Ezért kérlek Benneteket, hogy ha erről valami konkrétum születik, vagy hozzájárulás meg ilyesmi, akkor megköszönném, ha tájékoztatnátok. Előre is köszönöm!


Tisztelettel és kollegiális üdvözlettel:

Név és cím a szerkesztőségben

 


 

Tisztelt FAKOOSZ!
A praxisalap biztosítsa annak a kolleganak / ne csak a nyugdijba menőét! /  is a praxisjog megváltást,  aki a praxis megvette es egészségügyi ok vagy haláleset miatt nem tud dolgozni. A házasságban szerzett tulajdon közös, mégse tudja a férj/feleség a család pénzét visszakapni, ha törtenik valami az orvossal! Megvárják a 6 hónapot, es az önkormányzatra visszaszáll, utána ingyen jut más kollega hozzá!! Ez nem egyszer megtörtént már a környékünkön.
Én sajnos vettem a praxist, de sose látom vissza a pénzünket.

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 


 

Tisztelt FAKOOSZ!
 
A sürgős véleménykérés mögött az egészségügy átalakításának  szándékát sejtem, valamint azt, hogy  papírforma szerint az egyeztetés megtörténjen, az itt elhangzottak ugysem nagyon számítanak majd, inkább csak hivatkozási alapot jelenthetnek.
 
Jelenlegi felállás szerint az önkormányzat az alapellátást megtartotta, valamint az ovodák üzemeltetését, kórházak, iskolák a tervek szerint állami müködtetésüek lesznek. Mindebből következik, hogy jelentős összevonások, leépítések lehetnek.Akár az alapellátás lehet a kiszemelt felszívó területe a felszabaduló munkaerőnek. Mindez csak sanda gyanu?
 
Alapellátásnak lennie kell, és müködnie kell akár a "szegények orvosa" szintjén, csak nehogy mi legyünk az elsők a sorban akiket kigolyóznak, ill a praxisjogot kiszervezik alólunk.
 
Nem tartom magam gyáva embernek, de még van vesztenivalóm, ezért incognitót kérek!
 
Rosszkor mentem nyugdíjba, nyugdíjam 72000 Ft, -létminimum. Egyszemélyes háztartást vezetek, 65 éves vagyok. Elhittem, hogy praxiseladásból nyugdíjkiegészítésem lesz.Nagyon rossz néven venném, ha egy tollvonással  stornóznák, és az uj alkotmányban rögzített szülőtartási kötelezettségre hivatkoznának.Mindez kissé szarkasztikus, de nem minden alap nélküli.
 
Fentieket összefoglalva jelenleg az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van,ezért ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ha praxisom eladhatatlan /mert a feltételek olyanok/, akkor az önkormányzatnak kellene feladatává tenni, hogy egy éves TB finanszirozási értéken tőlem megvásárolja! Ezt követően jöhet az állam. A FAKOOSZ által javasolt "egyfajta koncesszio" nem világos és nem részletezett, de az én olvasatomban azt feltételezi, hogy a praxisjog az államhoz került, és azt ujra privatizáni szándékozik esetleg társas vállalkozásnak, akik "strómanok" is lehetnek, és innen kezdve az egész ügy követhetetlen!
 
E l u t a s í t o m   a z t  a  f a j t a  p r a x i s a l a p o t  ,  a m e l y b e n  a  k o l d u s o k n a k  k e l l
ö s s z e a d n i  a z t   a   p é n z t ,  a m e l y   a   f e l e m e l k e d é s ü k h ö z,   i l l .  a  t i s z t e s s é g e s   m e g é l h e t é s ü k h ö z  s z ü k s é g e s,  m e r t   e z    n o n s e n s.
 
Azt latolgatnil, hogy ki kezelje a praxisalapot túl korai, és csak arra való, hogy kinek legyen joga a husosfazék mellé kerülni.
 
Szeretném azt hinni, hogy az oszd meg és uralkodj elv nem fog bennünket egymás ellen felhasználni. Pénz nélkül lehetnek elképzelések, de csak azt jelentheti, hogy abból a bizonyosból kellene aranyat csinálni, és ezzel  okos ember már nem próbálkozik.
 
Üdv: városi háziorvos /több szakvizsgával/  létminimumra itélve?


Név és cím a szerkesztőségben

 


 

 

T. FAKOOSZ!
 
Alláspontom szerint a praxisalap CSAK akkor alakítható és érdemes kialakítani, ha az OEP általi bevétel tisztességes szinten lesz (1,5-2 M ft/hó/praxis), amiből:
 
1, minden háziorvos  50-70 e ft-ot betesz ebbe a praxisalapba;
 
2, így a praxisokkal a a praxisalapot irányító szervezet (max 4-5 fő) rendelkezik: kiad-átad-szervez utánpótlást stb.;
 
3, a praxisjog megvétele/eladása szerintem teljesen inkorrekt, megszüntetném a jelenlegi rendszerét (én is vettem milliókért, de nem kívánom sem eladni, sem értékesíteni, hanem ledolgozott tisztességes 35-40 év után megélhetést biztosító jövedelemmel kiszállni);
 
4, a praxisalap kezelői a folyamatos utánpótlásért dolgozzanak;
 
5, ki kell jelölni egy életkori plafont, ami után NEM dolgozhatna körzetben az orvos(ez mindenki érdeke) jelenleg ezt 65 évnél jelölném ki (megjegyzem az átlagéletkor nem nagyon haladja meg ezt, így túl sok kellems nyugdíjas év nemigen adatik ill. 25 éves korban kezdve 40 éves munkaviszony után kötelező menni jól megérdemelt nyugdíjba!);
 
6, A sok 70 éves vagy idősebb kolléga azért nem tudja/akarja abbahagyni mert nincs perspektívája (senki nem akarja megvenni/átvenni a körzetet még ingyen sem, jelenlegi praxisjogi procedúra több megoldhatatalan problémát okoz, hisz vagy eladja, vagy elhalálozik/eltűnika  rendszerből és fél év mulva az önkormányzat értékesíti;
 
7, meg kell teremteni az öngondoskodást a ledolgozott évek során (akár a praxisalappal is), de Ne legyen jó magyra szokás szerint agyonadóztatva, mert ez nem jelentia megoldást, az OEP bevétel iparűzési adó mentessége NEM lehet kérdésés, hisz közfeladat ellátásdára kiutalt pénz, ez a minimum amit itt ki kell vívni. Ha nem megy a FAKOOSZ-nak, akkor a MOK képviselje! Látjuk parlamenti oldalról kivitelezhetetlen (lsd. Gyenes Géza próbálkozásai)
 
8, Önkormányzatok jelentős feladatvállalása az alapellátásban elengedhetetlen (dualis finanszírozásban csekély mértékben vesznek részt, csak helyi adóbevételekkel és szánalmas illetményekkel pl. parkolókártya próbálkoznak)

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 

 


 

 

T. FAKOOSZ!

 

Az országgyülési képviselők fizetése átlagosan 700 ezer Forint havonta,+költségtérités.
Egyetemi végzettsége nem mindegyiknek van,ennek ellenére évi jövedelmük a pótlékokkal 11-12 millió Ft,ezen felül még mindegyiknek jól fizető állása is van.
 
Négyéves ciklus alatt ez az összeg mintegy 50 millió Ft.
 
A praxisalapból elérhető összege így minimálisan 50 millió Ft legyen.
 
Indoklás:
 
A napoban  értesültünk ,hogy az OEP óriási tartakélokat tudott felhalmozni,hiszen senki sem mer táppénzre menni,a betegek utiköltségtéritést nem vehetnek igénybe,ha nem a területhez tarztozó klinikára kérik kezelésüket.
(Ha a praxisalaphoz apró pénzeket igénylünk,ezt azonnal lesöprik,végre jöjjön már meg az eszünk)

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 

 


T. Fakoosz Vezetősége!

 


Én az egész praxisjog eladást egy irreális dolognak láttam kezdettől fogva Magyarországon, ahol ilyenek a jövedelmi viszonyok. Egy fiatal olyan nagy terhet vesz magára a praxis vétellel, hogy sok évre maghatározza jövőjét.
A praxisalap szerintem jó ötlet. Magam, mivel lakótelepen volt a praxisom, a 3 szakvizsgás tudással győgyítás ellenére sem tudtam eladni, ingyen visszaadtam az önkormányzatnak.A kollégák azt sem értik, hogy a praxis értéke nemcsak a helytől, hanem a belefektetett szakmai tudástól is függ.

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 


 

Tisztelt FAKOOSZ Vezetés!

Először is köszönetemet nyilvánítom az álláspont ismertetéséért és érdekeink képviseletéért a "rapid módon" összehívott tárgyaláson. Feltehetően azért hívtak össze benneteket oly hirtelen, mert azt remélték, hogy ennyi idő alatt úgysem tudtok előállni semmi érdemlegessel.


Összességében egyetértek, de semmi jóra nem számítok. Pénz kellene ugyanis, ami nincs, sőt inkább elvonásokra számíthat az egészségügy a jövő évben. Márpedig mi 2003-as mértékű finanszírozással látjuk el az állami feladatot 2011-ben (400 forintos benzinár mellett). Nagyon homályos megfogalmazás az, hogy "méltó nyugdíjba vonulás". Konkrét számok legyenek,(az én konkrét nyugdíjam 110 905 forint/hó) pontosan mennyit gondolunk méltónak? Szerintem egy élet munkája, hatalmas ügyeleti terhelés után ez nem igazán méltó.

 

Igen ám, csak a finanszírozás nagy részét drága műszerekre, rendelő, kocsi fenntartására kellett költenem, szerintem másoknak is. Ha marad ez a rendszer, akkor az OEP finanszírozásnak legalább háromszorosának kell lennie a mostaninak. Ha ez nem történik meg, nem jelent semmit a praxisalap létrehozása. A szakvizsgával rendelkezők tízszeres finanszírozásért vállalnak munkát, illetve vesznek praxist nyugaton.


Tehát, az előterjesztés 1. pontjával (a.és b.) egyetértek, de valamivel konkrétabb, számszerű megfogalmazás is kellene. Ha a praxisalapot nekünk kell ( akár csak "évente néhány tízezerrel" ) finanszírozni, hát az régen rossz. Csak a háromszoros finanszírozás esetén, de akkor is csak úgy, ahogy az előterjesztésben szerepel (iparűzési adó eltörlése, stb). Tehát a 2. pont számomra így fogadható el.

A 3. és 4. pontokkal egyetértek.  Az 5. pont egy eltörölt rendelet visszaállítása volna. Mivel az előző kormány időszaka alatt került bevezetésre a jelenleg hatályos szabályozás , elképzelhető, hogy belemenne ez a mostani vezetés. Végül a független társadalmi kontrollt feltétlen szükségesnek tarom, de nem hiszek benne.


Amit majdnem biztosnak tartok, az az, hogy lassan de biztosan romlik a helyzetünk,,,,nem, gyorsan romlik a helyzetünk és kénytelenek leszünk egyre rosszabb körülmények között egyre többet dolgozni. Ja, és fizetünk a praxisalapba, amit majd államadósság törlesztésére használnak.


Elnézését  a negatív "kisugárzásomért", de ebben a mai helyzetben úgy érzem, ez is a szokásos látszatintézkedés lesz, mint a rezidens ösztöndíj.

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 

  

Tisztelt Fakoosz- Vezetőség !

Alulirottnak, aki nem vagyok FAKOOSZ-tag,  csak a hírlevél olvasója, az a szerény véleményem hogy a  praxis adásvételénél az is számítson mérvadó körülménynek hogy a távozni kivánó háziorvos hány éves, illetve hány évet töltött el körzetben. Talán a legöregebbek távozását kellene elsősorban lehetővétenni.

Magam 72 éven éppen túl vagyok és mivel rezidens személyében utódom is lenne falusi körzetemben, csak arra várok hogy vagyonértékű praxisjogomat az átadás fejében pénzzé tegyem. Lévén hogy amúgy a körzetem forgalomképtelen, és ha ingyen  nem adom át, a jelentkező rezidens kolléga odébb áll.

Nagyon várom az elfogadható megoldást.

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 

 


 

Jómagam 15 éve praktizálok fogorvosként, kezdettől fogva benne vagyok a privatizáció, praxisjog témában, rendelkezem praxisjoggal, aktívan dolgozom vállalkozóként.

Észrevételem, illetve a rendszer nehézségeit a következőben látom: praxisjogot csak magánszemély vehet. Cél volt, hogy praxisokat ne lehessen felvásárolni. Miért lenne baj, ha egy vagy több praxisjogot egy vállalkozás felvásárolna. Ha a kezdő kollégák nem tudják megfizetni, vagy csak hitelből tudnák előteremteni a forrást, de szívesen dolgoznának alapellátásban, és van egy olyan tőkeerős vállalkozás, aki kifizetné az eladónak a praxis értékét, mindenki magkapná, amit akart. Természetesen a praxis új tulajdonosa praxisjogát nem értékesíthetné, mert nem fizetett érte, de dolgozhatna a vállalkozás alkalmazásában, esetleg a most üres praxisok is betöltődnének.

Vannak olyan vállalkozók, akik alkalmasak összefogni ilyen-több praxisos- rendszereket, és hatékonyan működtetnének több praxist, erre most nincs tiszta jogi lehetőség: lehet a háttérben egy vállalkozó, aki kifizeti a praxist a vevő helyett,  de a vevő ezzel vissza is élhet-hallottam már rá példát- és eladta a vállalkozó tudta nélkül,  vagyis a vállalkozó elbukta. És nincs is lehetősége semmi jogi lépésre, mert  a praxis jogos tulajdonosa a magánszemély volt, és nem a vállalkozás. Hiába van háttérszerződés, meg mindenféle iromány, ezt meg lehet tenni.

Fogászatban tudok leginkább gondolkodni: nyugdíjas kollegák nem tudják eladni praxisukat, mert minimum 6-10 millió forint az értéke, inkább dolgozik tovább, hatvan valahány évesen, mikor a kezdő és jól felkészült kollégák sorra mennek külföldre, alkalmazottnak. Mint vállalkozó, megveszem a praxist, találok fiatalt, aki szívesen dolgozik, nem kell befektessen, kap fizetést, természetesen a befektető vállalkozó is tud profitálni. Ha több praxis is átkerül ilyen módon, hatékonyabb a költségek megosztása, intézményesíthető a rendszer, egy helyen elérhetőek a rendelések, amik esetleg korábban szanaszét voltak  a városban, kevesebb eszköz kell, egy rendelőben két praxis is vihető, két rendelőben elérhető három-négy körzet is, a méregdrága készülékekből-röntgen, autokláv, egyéb diagnosztika kevesebb kell, könnyebb lenne fejleszteni, mint egyesével a rendelőket.

A praxisjog a vállakozóé, nem a benne dolgozó orvosé, a vállalkozó, ha "megunja", ugyan úgy értékesítheti. Ha a kollega"felmond", vagy egyéb okból nem szeretne-nem tud tovább dolgozni, és más kollega szívesen folytatja, nem kell a jogi hercehurca-másnak a nevére kerül a körzet-ügyvéd, illetékhivatal, stb. Marad a vállakozóé, gyorsabban lezaljik az engedélyeztetés... Jelenleg kb 3 hónap, amíg a praxisban új orvos elkezdhet dolgozni.

És hogy ne lehessen pl. akár a fogtechnikusnak, akár más, orvosi tevékenységhez köze nincs vállalkozásnak ilyenre lehetősége, lehetne korlátokat szabni: fogászat: a vállalkozásban kell lennie fogorvosnak, xy évnyi szakmai múlttal, megfelelő szakmai előírásoknak eleget téve, tehát a szakmaiságot szem előtt tartva, mert akkor biztosított, hogy nem csak pénzes , hanem szakmai színvonalat is biztosító vállalkozók működtetik ezeket a körzeteket.

Összegezve: nem bizos, hogy baj, ha a praxisokat vállalkozás vásárolja meg-és fel-, mert tud munkát biztosítani kezdőknek, szakmai tapasztalataival elősegíti a  hatékonyabb működést, idős kollégák megkapnák a praxisuk értékét, és mivel az újonnan belépő kollégák amúgy sem kapnának már alanyi jogon praxist, mint a most benne levők többsége, nem veszítenek. Lehet finomítani, de én működőképesnek látom ilyen formában.

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

 


 

 

 

Tisztelt FAKOOSZ Elnökség!

 

A 2/b változat lenne talán a legmegfelelôbb.

 

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben


 

A FAKOOSZ előzetes álláspontja a praxisalappal kapcsolatban

10:24:0110:24:20

 

Az Egészségügyi Államtitkárság által, a praxisalap létrehozásával kapcsolatban megtartott egyeztetésen a FAKOOSZ-t dr. Selmeczi Kamill elnök és Széphalmi Miklós főkönyvelő képviselte 2011. szeptember 12-én. Az egyeztetésen gyakorlatilag az alapellátásban számottevő szinte valamennyi szervezet részt vett.

 

Az egyeztetés rapid összehívása, illetve írásos előterjesztés hiányában a FAKOOSZ részéről a korábbi időszakban kialakult álláspontot képviselve az alábbiakat tartottuk fontosnak észrevételezni:

 

1. A praxisalap csak akkor tudja a tervezett funkcióját betölteni – méltó nyugdíjba vonulás, illetve az utánpótlás biztosítása – ha

 

a.)    a praxisjog jogi helyzete egyértelműen rendezésre kerül. A FAKOOSZ a praxis ellátási területéhez kötve javasolja szabályozni a praxisjogot, mint vagyoni értékű jogot, egyfajta koncesszióként. Ezzel érhető el az, hogy társas vállalkozások esetében is lehetővé váljon a praxisjog beszerzési költségeinek elszámolása a bevételek terhére, ne a nettó jövedelemből kelljen kifizetni azt a praxist megszerző háziorvosnak. (Ezen véleményünket a jelenlévő szervezetek döntő többsége is osztotta.)

b.)    Mindaddig, amíg az OEP finanszírozás nem biztosítja a praxisjog megszerzése költségeinek kitermelését, addig nem nagyon lehet számítani a praxisalap érdemi működésére. A jelenlegi OEP-szerződésekből eredő bevételek ugyanis gyakorlatilag még 0 %-os teljes hiteldíj-mutató mellett is csak a praxisjog törlesztését éppen hogy meghaladó legális nettó jövedelem kitermelését teszik lehetővé.

 

2. Fontosnak tartottuk megemlíteni annak kapcsán, hogy valamennyi praxist a jövőben a tervek szerint hozzájárulási kötelezettség – évi néhány tízezer forint nagyságrendben -  terhelné a praxisalap bevételeihez, hogy ennek a feltételeit is meg kell teremteni:

 

a.)    vagy az OEP-finanszírozásra eső iparűzési adó eltörlésével,

b.)    vagy a befizetésnek a fizetendő iparűzési adó terhére történő elszámolhatóságával (azaz a praxisalapba történő befizetés csökkenti a fizetendő iparűzési adót.)

c.)    az OEP-fínanszirozásnak legalább a praxisalapba történő befizetési kötelezettséggel történő emelését.

 

3. A FAKOOSZ támogatta azon elképzelést, hogy egységesítésre kerüljenek az önkormányzatokkal kötendő szerződések, ne helyi szubjektív tényezők befolyásolják egyes praxisok működését.

 

4. Fontos szempontnak tartottuk azt is, hogy a praxisok területi kijelölése objektív, szakmai alapon történjen, mind kevésbé befolyásolhassák szubjektív, partikuláris önkormányzati érdekek. Ez a praxisjog értékállóságának alapvető feltétele.

 

5. Felvetettük annak megfontolását, hogy az elégtelen finanszírozás okán a praxisok vétele legyen illetékmentes, eladása pedig – a nyerészkedést korlátozó feltételek beépítése mellett- adómentes. Ezen javaslatunk a költségvetés számára érdemi bevételkiesést nem jelentene, ugyanis jelenleg gyakorlatilag a praxisjog „piaca” nem működik.

 

6. Üdvözültük azon elképzelést is, hogy a praxisalapot egy független, társadalmi kontroll – az alapellátásban érdekeltek által delegált tagokból álló - alatt álló szervezet (pl. nonprofit gazdasági társaság) kezelje.

 

A konstruktív légkörű, feloldhatatlan véleménykülönbségektől mentes egyeztetés végén a levezető dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr azzal a kéréssel fordult a résztvevőkhöz, hogy írásos véleményüket a kormányelőterjesztés véglegesítéséhez 2011. szeptember 19-én, hétfőn 10,00 óráig jutassák el az Államtitkárságra.

 

Ezért azzal a kéréssel fordulunk tagjainkhoz, olvasóinkhoz, hogy véleményüket 2011. szeptember 16. pénteken 14,00 óráig jutassák el a fakoosz@gmail.com e-mail címre, hogy a hétfői határidőre mind alaposabb, szakszerűbb véleményt juttathassunk el a jogszabály előkészítőknek.

 

Dr. Selmeczi Kamill és Széphalmi Miklós

 

 

 


 

Kérdés és válasz az ügyelet utáni pihenőidőről az alapellátásban

2011.08.03.16:52:20

 

2011.06.28-án Selmeczi dr., a FAKOOSZ elnöke az alábbi kérdéssel fordult a NEFMI Egészségügyi Államtitkárságához:

 

 

Dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr részére

 

T. Kabinetfőnök Úr!

 

 

Szövetségünk többek között a NEFMI mai közleményéből értesült arról, hogy jelentősen változtak az orvosi ügyelet utáni pihenőidő szabályai.

 

„(6) Az egészségügyi tevékenység befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amely a napi huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek megállapodása alapján legalább 8 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenő időre csökkenthető. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenőidőt közvetlenül az egészségügyi ügyelet befejezését követően ki kell adni (a továbbiakban: kompenzáló pihenőidő). Ha az egészségügyi ügyeletet a munkáltató az (1) bekezdés b) pontja alapján a napi munkarend szerinti munkaidőn túl rendelte el, az alkalmazott egészségügyi dolgozó az egészségügyi ügyeletet megelőző, napi munkarend szerint teljesített munkaidő után további pihenőidőre nem jogosult ."

 

 

 

T. Kabinetfőnök Úr!

 

Kérjük tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy az ügyelet utáni kötelező pihenőidő hogyan működik a jellemzően egyéni és társas vállalkozók által működtetett háziorvosi ellátásban? Hogyan lehet biztosítani az alapellátás folyamatos és törvényes működtetését az ügyeletben közreműködő orvosok esetében a törvény hatályba lépését követően?

 

Mielőbbi válaszát várva tisztelettel:

 

 

Alsónemesapáti, 2011. június 28.

 

Dr. Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

 

A kérdésre a mai napon - augusztus 03-án - az alábbi válasz érkezett:

 

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRi KABINET

 

Iktatószám: 17000-2/2011/ETAJ

Hiv. szám:

 

Ügyintéző: Lukács Nóra

 

Melléklet:

 

Dr. Selmeczi Kamill

FAKOOSZ

Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége

 

fakoosz@gmail.com

 

 

Tárgy: kötelező pihenőidő az alapellátásban

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A tárgyban küldött megkeresésével kapcsolatosan az alábbi választ adom.

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXI. törvény 2011. szeptember 1-jével módosította az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Eütev.). A módosítások kizárólag az Eütev.-nek az alkalmazott egészségügyi dolgozók jogállására vonatkozó címét, a munkaviszonyra és a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozást érintették (12. § (6) és (11) bekezdés, 13. § (6), (10) és (11) bekezdés, 13/A. § (1) bekezdés). Megjegyzendő, hogy a FAKOOSZ által idézett Eütev. 13. § (6) bekezdés a vállalkozóként végzett egészségügyi tevékenységre nem is értelmezhető, tekintettel arra, hogy a polgári jogi jogviszonyban végzett egészségügyi tevékenységgel összefüggésben sem az egészségügyi ügyelet fogalma (az Eütev. 4. § e.) pontja értelmében: „ügyeleti feladatellátás munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban”), sem a munkaidő, sem a munkáltató fogalma nem értelmezhető.

 

Míg a vállalkozási formában végzett tevékenységekre a magyar jog általánosan tevékenységvégzési időkorlátot a vállalkozók számára nem ír elő, az egészségügyben továbbra is ágazatsemleges tevékenységvégzési - nem munkaidő - korlátozások érvényesülnek. A vállalkozói minőségben (egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként) végzett egészségügyi tevékenységre ennek megfelelően továbbra is a jelenlegi törvénymódosítással nem érintett rendelkezések, nevezetesen az Eütev. 5.§ (5) és (6) bekezdése irányadóak.

 

Eszerint az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten valamennyi, a törvény III. fejezetében felsorolt jogviszony alapján végezhető egészségügyi tevékenység együttes időtartama – az önként vállalható többletmunka kivételével – 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több vagy több fajta jogviszony keretében kerül sor. Az egészségügyi tevékenység különböző jogviszonyokban eltöltött együttes időtartamának meghatározása során az ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon belüli tényleges egészségügyi tevékenységvégzés időtartamát kell figyelembe venni. A több, illetve a több fajta jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozó az egyes jogviszonyai szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyilatkozatban tanúsítja, hogy az egészségügyi tevékenységének mértéke a fenti korlátot nem haladhatja meg.

 

A vállalkozó háziorvosokat erre tekintettel a 2011. évi LXXXI. törvénnyel elvégzett Eütev.-módosítás a vállalkozóként ellátott egészségügyi tevékenységükkel összefüggésben nem érinti, amennyiben azonban alkalmazott egészségügyi dolgozót foglalkoztatnak, a munkavállalóik tekintetében természetesen a 2011. szeptember 1-jétől a módosított szabályozásra tekintettel kell munkaszervezési intézkedéseiket megtenniük.

 

 

Budapest, 2011. július 31.

 

 

Dr. Beneda Attila

 

 

 

A fenti tájékoztatás a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat szerint nem tekinthető kötelező erejű jogi állásfoglalásnak.

 


 

Gyermekorvosi szaklapok

2011.07.04.09:06:39

 

 

Tisztelt FAKOOSZ!
Vegyes háziorvosi körzetben dolgozó kollégáimmal konzultálva a következő gondolatok fogalmazódtak meg bennünk:
Bejelentkezett pácienseink hozzávetőlegesen egynegyed része gyermek korosztályú. Ismereteink szerint Magyarországon minden második gyermek alapellátását vegyes körzetben dolgozó háziorvos végzi. A havonkénti rendszerességgel hozzánk eljutó, számos továbbképző folyóirat kivétel nélkül csak a felnőttellátással foglalkozik.
Gyermekgyógyászati szakmai lapot nem kapunk, pedig az interneten színvonalasnak tűnő lapokról olvashatunk:
Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle, Gyermekorvos Továbbképzés, Gyermekgyógyászat stb.
Tudomásunk szerint ezen lapokat csak a gyermekorvosok kapják térítés nélkül.
Úgy gondoljuk, hogy mi is ugyanúgy jogosultak vagyunk naprakész információkat kapni például a  védőoltásokról, az antibiotikumok helyes felhasználásáról, a szűrés és a megelőzés lehetőségeiről, mint a gyermekorvos szakorvosi vizsgával rendelkező és szintén az alapellátásban dolgozó kollégáknak.
Kérem szíves tájékoztatásukat a fenti problémát illetően.
Köszönettel:

 

Dr. Fábián-Nagy Szabolcs

 

 

Kedves Kolléga!
Felvetéseitek megalapozottak, s támogatatndók. Mi is azt érzékeljük, hogy még az egészségügyi közvélemény sem tájékozott arról, hogy a lakosság nagyobb részét vegyes praxisokban látjuk el, s a gyermekellátás szakorvosi képesítésünk okán megbízható alapokon nyugszik.
Megkeressük az érintett, fontosabb lapok kiadóit és kérjük ezen kiadványok vidéki praxisokba történő eljuttatását.
E kérdésben ki szeretnénk állni amellett is - a Házi Gyermekorvosok Egyesületével egyetértésben - hogy szakorvosi képesítésünk, s napi gyakorlatban szerzett gyakorlatunk - beleértve az iskolaorvosi ellátást is - a vidék biztonságos gyermekellátását garantálja.
Barátsággal üdvözöl mindannyiotokat:
dr.Selmeczi Kamill
a FAKOOSZ elnöke

 

 

 

 


 

Selmeczi dr. a Duna TV-ben

2011.06.03.15:48:18

 

A Közbeszéd. c. műsor tegnapi felvétele itt megnézhető. A megnyításhoz Windows Mediaplayer 11 szükséges. A FAKOOSZ elnökével készült beszélgetés 18:30 percnél kezdődik.

 

 


 

 

Ma 20:20 órakor a Duna TV-ben!

 

 

2011.06.02.15:43:16

 

Ma este dr. Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ elnöke  a Duna TV Közbeszéd c. műsorának vendége lesz

 

 

Műsorvezető: Szántó Georgina

Felelős szerkesztő: Bencze Andrea

Nincs egyezség a kormány és a rendvédelmisek között. Hétvégéig sikerül megállapodni? A Közbeszéd stúdiójában Árok Kornél, a Rendvédelmi Dolgozók Demonstrációs Bizottságának elnöke.

Tiltakozó ukrajnai magyar szervezet, sztálini módszereket emlegetnek. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat zaklatja az állampolgárságért folyamodott kárpátaljai magyarokat?

Többet vártak? Vendégünk Selmeczi Kamill, az Alapellátó Orvosok Szövetségének elnöke, aki szerint az egészségügy már olyan helyzetben van, hogy nincs idő a Semmelweis Terv lépéseinek megvalósítására.

 


 

A FAKOOSZ Elnökségének véleménye az egészségügyi struktúra-átalakítás szakmai koncepciójáról szóló Kormány határozat tervezetéről

 

 

2011.06.01.14:04:31

 

 

Előljáróban üdvözöljük, hogy kormányszinten, részletekbe menően foglalkoznak az akut problémát jelentő egészségügyi helyzettel.

 

A tartalmas, és sok részletkérdést érintő anyaggal kapcsolatban azonban aggályaink vannak. Elsősorban azzal, hogy a tervezett célok a tervezett időtávon belül elérhetők-e. Ezt elsősorban azért hangsúlyoznánk, mert álláspontunk szerint már túlvagyunk a 24. órán. Jelenleg már nem megelőző, hanem katasztrófa-elhárító rapid lépésekre van szükség. Ez pedig a tervezetből sajnos nem látszik. Lehet már elkésett a kormányzat az érdemi lépésekkel.

 

További aggályunk, hogy az előterjesztésben csupán csak az egyes részelemek bevezetéséhez, elindításához szükséges források kerültek megjelölésre. Azok fenntartásának, működtetésének folyamatos költségei, ezek forrásai nem kerültek nevesítésre. Aggályosnak tartjuk, hogy finanszírozásuk az amúgyis szűkös E-alap terhére fog történni, ami a tényleges gyógyító tevékenységtől von el további forrásokat.

 

A különféle átszervezések, összevonások egyszeri kiadáson túl azok későbbi tervezett működési költségei – az elérni kívánt megtakarítások – nem szerepelnek az előterjesztésben.

 

Az intézkedéseknél még csak becslés szinten sem látunk számokat az elképzelt megtakarításokra, a hatékonyságnövekedésből eredő többletforrásokra, ezek felhasználási módjára. Nem látunk garanciális elemeket abban a vonatkozásban, hogy a így képződő források valóban az egészségügyi szakemberek jövedelmi pozícióinak javítására kerülnek.

 

A FAKOOSZ már régóta szorgalmazza, hogy az E-alap költségvetéséről az oda nem illő, nem az egészségmegőrzéssel, gyógyítással kapcsolatos elemeket – mint pl. táppénz, gyed, gyes, egyes juttatások utáni nyugdíjjárulékok, gyógyszerár-támogatás stb. – válasszák le és ezt követően kerüljön újratervezésre a rendelkezésre álló források felosztása a tényleges egészségügyi ellátás területén. Sajnálatos módon erre sem találunk utalást az előterjesztésben.

 

A FAKOOSZ nem ért egyet azzal sem, hogy a kormányprogramban is deklarált prioritás az egészségügy részére nem jelenik meg az előterjesztésben, hanem az adósságszolgálat követelményei határoznak meg minden tervezett lépést.

 

Véleményünk szerint egészséges munkavállalók nélkül a gazdaság teljesítménye is hanyatlani, fog, vagy a lehetségesnél lassúbb ütemben bővül. Ezért továbbra is szorgalmazzuk, hogy az egészségügy prioritása a költségvetési források felhasználása területén is jelenjen végre meg.

 

A tervezet jelentős összegeket szán különféle – nem vitatottan szükséges – egészségügyi infrastrukturális fejlesztésekre. De az anyagban több helyen is említett humánkrízis problémáira nem ad ugyanilyen részletezettséggel megtervezett válaszokat. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy megfelelően képzett és motivált szakemberek nélkül a legkorszerűbb technikai is csupán egy darab „vas” , a legszebb és legkényelmesebb épület is csak esztétikai élmény, de a funkcióját nem képes betölteni.

 

Ezért kérjük, hogy a műszaki-technikai fejlesztéssel azonos súllyal essen latba a források felhasználásánál a humán-krízis kezelése is és ez jelenjen – ütemezés szintjén – is a kormányhatározatban. A tervezet jelen formában történő elfogadása véleményünk szerint tovább ront a jelenlegi helyzeten.

 

Összességében - az előzőekben vázolt kritikánkkal -, az előterjesztést szükségesnek tartjuk, az akut válsághelyzet elhárításához viszont kevésnek.

 

Radikálisabb és jelentősebb lépéseket várunk, elsősorban a humánkrízis kezelése területén.

 

 

Alsónemesapáti, 2011. május 15.

 

Az elnökség nevében:

 

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

elnök

 

 

 

 

 


 

 

Mai postánkból:

A szólás és véleményszabadság jegyében, kommentár nélkül közzétesszük.

 

Tisztelt "Mindenkori Kormány"!

2011.05.15.19:44:07


1972 óta folyamatosan "élvezem" az egészségügy "szerkezet-átalakítási reformjait" (reform???), miközben egyre nyomorultabb helyzetbe kerülök. Már nem tudom elhagyni az országot - IGAZA VAN A FIATALOKNAK - erőmet felőrlő "munka-spirálban" vagyok, hogy szinten tudjam tartani magam. Mindeközben a magyar lakosság (és a magam) egészségi állapota éppúgy katasztrofális, mint a magyar egészségügy a "reformok" eredményeként.

Óriási ötletem támadt!!!


Ugyanis az az érzésem - nem! TUDOM - hogy országunk vezetőinek halvány lila gőze sincs a valós helyzetről. Vagy, ha mégis, úgy annál inkább megérdemelnék az én "reform-tervemet"!

TEHÁT:  Ajánlanám a "felső tízezer," főként a sorsunkról döntő egészségügyi vezetés feudalista kiskirályai, képviselő urak és hölgyek ("szavazógépek") kiküldését - természetesen kiküldetési díj nélkül - a NÉP KÖZÉ, hisz annyit hallottuk a nép és a 2/3, meg magyar nép-nemzeti érzés és egyéb elcsépelt, a szavak valódi tartalmát bemocskoló demagógiáját. Az egészségügy "mandarinjai" dolgoznának háziorvosként egy évig. Nem használhatnák fel felhalmozott javaikat, csak a tudásukat adnák, természetesen azért a finanszírozásért, amit most mi kapunk és olyan körülmények között.

 

A nem orvos politikusokat is kiküldeném a nép közé, valami munka nekik is leesne, hisz most rengeteg "közmunka" teremtődik, s kik dolgoznak a "Köz"-ért, ha nem ők!! Mi pedig kapnánk az ő javadalmazásukat - a vagyonukat nem kérnénk, maradna "letétben"-  szerintem mi orvosok megelégednénk azzal a 2x8 órás "munkával", amelyet egy-két tejfeles szájú büszkén jogosnak tart a két millió feletti havi jövedelméért! Vagy kaphatnának rokkant nyugdíjat, mondjuk egy háziorvosi fizetés után járó nyugdíjat! Bár, ha jól meggondolom én nem találkoztam sok rokkant orvossal, annál inkább fiatalon eltemetett orvosok eseteivel.

Egy év után visszamehetnének dönteni, reformokat készíteni.


Túl sokat nem tudnának ártani, mert mint tudjuk, a lakosság egészségi állapotának alakulásának változásához 20-30 év eltelte szükséges . A civilizációs betegségek tekintetében ennyi idő szükséges, hogy pozitív változás álljon be, hiszen a társadalmi és szociális körülmények határozzák meg azt 70-80%-ban és nem az egészségügy szerkezeti átalakítása!!! Az egészségügy mindössze 10%-ban felelős! Ezt tudomány támasztja alá, nem én találtam ki, de a négyévenkénti választási győzelemhez persze ez nem használható fel a politikusok PR programjában. Ezért aztán elegánsan el is felejtették a tudomány e szeletkéjét!  Ja, persze! Ha a húsosfazék közelébe kerülnek, megalapozhatják a saját és utódaik jövőjét. Lehetőleg négy év alatt! Persze én azt látom, hogy az ellenzékben sem szegényedtek el az elmúlt húsz év alatt politikusaink!

Tehát egy év múlva dönthetnének.


Talán rájönnének, mit kellene tenni! A szomorú az, hogy nemcsak az egészségügyben dolgozóknak kellene több PÉNZ, hanem az embereknek, a lakosságnak, mondhatnám: a népnek munkalehetőség, biztonság, megbecsülés, tervezhető élet kell. Ettől talán kedvet kapnának a családalapításhoz, gyerekvállaláshoz!Kedves Politikusok! Elszúrtátok az elmúlt húsz év lehetőségét a fentiek biztosítására! Én a nép között élek. Bátran állítom, hogy nincs semmi hiteletek és a nép nem egyenlő a fizetett tapsolókkal, a pártkasszák körül sündörgő haszonlesőkkel és a fanatikus párttagokkal. Csak remélni tudom, hogy  az orvosoknak is leesett már a tantusz! A rezidensek példája legalább is ezt mutatja. Persze ettől nem lesz jobb se nekünk, se a lakosságnak, csak nehezíti a helyzetet, de legalább van az orvosoknak egy rétege, akik nem hódolnak be.

 

Talán!


Tudom, az ötletem csak fikció! Nem várok ettől a hozzászólástól egyebet, mint lelkem háborgásának átmeneti csillapodását. Na persze, ha valóban szólásszabadság van, mert különben mehetek a sittre! A címzett pedig azért a mindenkori kormány, mert magunk között ezerszer elmondtuk már ezeket. Elmentem, mert már nem lehet bízni senkiben, s csak akkor küldöm el, ha biztosít a szerkesztőség az inkognitóról.Tisztelettel:
Egy túlkoros háziorvosU.I. : Átolvastam. Utálom a gyáva embereket, hát mégis elküldöm. Még a börtönben is jobb lehet, mint havi 100 órát ügyelni. Már úgysincs sok hátra!

 

 

Név és cím a szerkesztőnél.

 


 

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS AZ ELMARADT ÜGYELETI DÍJAK RENDEZÉSÉRŐL KARCSÁN

2011.05.09.10:22:09

 

2011 május 05- én a MOSZ ( Magyar Orvosok Szövetsége)  szakszervezet vezetője Dr. Bélteczki János és Dr. Gyenes Géza  országgyűlési képviselő, az egészségügyi bizottság alelnöke, a FAKOOSZ örökös tiszteletbeli elnöke részvételével megbeszélés történt Karcsán. Ezen részt vett Dakos János Polgármester Úr, Stumpf Attila Jegyző Úr, számos érintett orvos és a szakfőorvos.

 

Itt megállapodtak, hogy egyéni megállapodást kötnek az orvosok és a szakdolgozók a gesztor Karcsával   (mint ügyeletért felelős, jogosult Önkormányzattal), az elmaradt ügyeleti díjak részletekben történő kifizetéséről.

 

Ez folyamatosan 2011. Június 10- től indulna, az utolsó részlet határideje, az egyéni megállapodástól függően. Természetesen addig is az anyagi helyzetétől függően, mindent  megtesz Karcsa Önkormányzata, a kifizetések elmaradásának a csökkentésére.

 

A szakfőorvos vállalta Karcsa nagyközség vezetőjének felkérésére, hogy részt vesz az ügyeleti társulás elmaradt ügyeleti díjakkal tartozó önkormányzatok vezetőinek a megbeszélésén. A szakfőorvos arra is határozott ígértet tett, hogy amennyiben a Karcsával létrejövő egyéni megállapodásokat nem tartják be, a kollégák felkérésére, mint helybeli MOSZ vezető kezdeményezi a polgári peres eljárás elindítását.

 

A közös cél a megegyezés a hasonló " vis maior"  helyzetek elkerülése itt és más ügyeleti ellátási területeken a betegek, az ügyeletben dolgozók és az önkormányzatok számára egyaránt.

 

Dr. Salamon Sándor

reg.vezető szakfőorvos, MOSZ vezető, a FAKOOSZ elnökségi tagja

 

 

 


Segítsd a MOSZ felmérését!

 

2011.05.05.12:28:33

 

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim!

Nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügy nem kapott prioritást az új kormány politikájában, helyzetünk sanyarúbb mint valaha. Talán egy a második félévre tervezett, az egészségügy jelentős szereplőinek összefogásával megvalósuló nyomásgyakorlás változtathat ezen a helyzeten.

 

Ezt felmérendő kérünk, egyelőre az anonimitásod megtartása mellett, működj velünk közre, és töltsd ki a linkkel megnyíló kérdőívet.

 

Válaszod segít a szóba jövő nyomásgyakorló módszerek közül a legcélravezetőbbek kiválasztásában. Természetesen az eredményről Te is értesülsz majd! Köszönjük közreműködésedet!

 

http://moszhonlap.hu/felmeronr.php

 

MOSZ  elnöksége

 

A szerk. kérése:

 

Ha valaki már a MOSZ hírlevele alapján részt vett a felmérésben, az kérjük ismételten ne tegye, az adatok hitelessége érdekében!

 

 


 

BECSÜLETBELI  MAGYAR  ÜGY:

 

GYÓGYSZERGYÁRTÓINK  FELAJÁNLÁSA

2011.04.17.19:35:31

 

 

 

 

A Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége tiszteletre méltó felajánlást tett az elmúlt héten a kormánynak és a hazai egészségügynek, nem megkerülve a válságban a szolidaritást is igazoló,  elvárható magatartást.

 

A gazdaság e területének szereplői nem először részesei a mindig nehézségekkel küzdő egészségügy megsegítésének.

 

Régóta járulnak hozzá a közkiadásokhoz, miközben kiváltságos multi társaik az adóforintokból is termelik extra jövedelmeiket, melyekből az országnak egy fillér sem jut.

 

A pénzügyi válság, az új kormány kényszerhelyzete az örökölt mérhetetlen adóság  nyomása alatt  átmeneti válságadók bevezetését tették szükségszerűvé.

 

A magyar gyógyszer gyártók mivel támogatói voltak korábban is az eü. kasszának, ezen új adóformát megcímkézték, s az egészségügyben dolgozók béremelésére ajánlották fel. Nyílván tapasztalva az egészségügyi dolgozók arcpirító anyagi el(nem)ismerését,  döntöttek e megoldás mellet.

 

Becsületbeli magyar ügyként nyilatkoztak arról, hogy szeretnének hozzájárulni a hazai orvosok, nővérek elvándorlásának megállításához, még ha az általuk felajánlott 25 milliárd forint nem is olyan nagy összeg, de legalább egy gesztus, mely erőt ad a hivatás gyakorlásához.

 

Különösen értékes felajánlás ez, hiszen  a haza és a honfitársak iránti elkötelezettséget is kifejezi.

 

Hálás szívvel köszönjük meg ezen felajánlást, s bízunk abban, hogy deklarált nemzeti elkötelezettséget vállalt kormányunk elsietett nyilatkozata csupán az, amelyet Nagy Anna kormányszóvivő közölt a sajtóval, hogy a felajánlott összeg is az adóság szolgálatot gyarapítja.

 

Legyen ez a felajánlás Orbán Viktor miniszterelnök úr számára is magyar becsületbeli ügy, engedje át az egészségügynek, mert ez így lenne hazafias cselekedet egészében.

 

Alsónemesapáti, 2011-04-17

dr.Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

 


 

Levél a kormánymegbízottnak

2011.04.15.10:32:29

 

 

Demeter Ervin Kormánymegbízott Úrnak                                                                      Ikt. szám: 11/2011

Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal, Miskolc

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

 

 

Szíves elnézését kérem, hogy soraimmal bátorkodom zavarni, de a Bodrogköz területének egy részén, a Karcsai Központi Ügyelet területén pénzügyi és szakmai vis- maior helyzet alakult ki.

 

Ennek dokumentumait különös tekintettel az előzetes írásbeli jelentésekre, illetve a T. Kollégák munkamegtagadására mellékelem. Itt kívánom megjegyezni, hogy 2010. ősze óta alakultak így a dolgok, amelyeket jeleztem Karcsa község Polgármesterének és Jegyzőjének, illetve tájékoztattam Cigánd város Polgármesterét, a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Vezetőjét, valamint az ÁNTSZ területileg illetékes főorvosnőjét.

 

A helyzet kialakulását az okozta, hogy a Karcsa Ügyeleti Társuláshoz tartozó egyes Önkormányzatok a szerződésben vállalt Ügyeleti hozzájárulásokat rendszertelenül fizették pl.  Nagyrozvágy- Kisrozvágy stb.  éveken át,így több millió forinttal  tartoznak.

 

Hivatkozhatok az OEP szerződésben, de az Önkormányzati törvényben foglalt egészségügyi- ügyeleti kötelezettségekre is, amelyet itt szándékosan megszegtek (,  az érintettek talán úgy gondolták, hogy a hatályos törvények rájuk nem vonatkoznak? ).  2011. március 1- én a Karcsai Ügyeletben T. Kolléganő nem jelent meg, helyettesről nem gondoskodott, az ügyeletvezetésről állítólag  2011. januárban szóban lemondott kollégát (, erről  dokumentáció nincs)  az sem érdekelte, hogy ellátás biztosító orvos nincs. Természetesen,amikor ez a tudomásomra jutott, jeleztem az illetékes ÁNTSZ Szak főorvosoknak  és bementem ügyelni betegen, járókerettel ( combnyaktörés műtétje után vagyok!) Az ÁNTSZ, amint arra a mellékelt levél utal, ( Dr. Asztalos Ágnes) lépéseket tett a folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében. Így 2011. márciusában és áprilisában a Cigándi Ügyeletben résztvevő és a kisvárdai  kollégák segítségével megoldottuk, megoldjuk az ellátást.

 

Kétségtelenül igazuk van a levélíróknak abban, hogy az ügyeleti tartozások kifizetésére a szóbeli ígéretek nem elegendőek, különös tekintettel arra, hogy pénzügyi garancia nincs, így egészségügyi vállalkozások pénzügyi stabilitása nem biztosított. Úgy gondolom, hogy a szerződés felbontásához szabályozott a felmondási idő és gondjaikat írásban jelezniük kellett volna a szak főorvos, az ÁNTSZ szak főorvosa és az illetékes MEP vezetője felé is . Másrészről tárgyalási szándékot kezdeményezhettek volna az Ügyeleti gesztor Karcsával és a társulás Önkormányzataival.

 

2011. március hó folyamán a Bodrogközi Kistérség Polgármesterei és érintett orvosai, (kivéve a levélírókat, akik nem jelentek meg)  nővérei, valamint a Kistérség vezetője részvételével a Cigándi Városi Televízió dokumentálása mellett, megbeszélés történt a Karcsai Ügyeleti problémákkal kapcsolatban, másrészről a Cigándi és a  Karcsai Ügyelet összevonásáról Kistérségi irányítás mellett. Úgy gondolom, hogy az említett Karcsai Ügyeleti finanszírozási problémák félő, hogy társulás esetén anyagilag a Kistérség felügyelete mellett álló stabil gazdaságú Cigándi ügyeleti  ellátásra is károsan fognak hatni?!

 

Nekem, mint Zemplén megye alapellátási szak főorvosának az a kötelességem, hogy valamennyi Kistérségemben ( Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Bodrogközi ) egyforma szakmai színvonalon és biztos gazdasági forrásokkal biztosíttassam a sürgősségi alapellátást is. Az ÁNTSZ intézkedési hatásköre behatárolt, a szak főorvosnak a jogai és lehetőségei is szabályozottak. Úgy gondolom, hogy Kormánybiztos Úrnak és Hivatalának a közigazgatási és jogi lehetőségei lényegesen nagyobbak. Természetesen az említett információkat közlöm az illetékes MEP- el is, és azt is tudomásul vettem, hogy a levélírók esetlegesen Munkaügyi Bírósághoz is fordulhatnak, vagy érdekvédelmi szervezethez.

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr, kérem szíves segítségét a kialakult vis-maior ellátási helyzet megoldásában és hasonlók megelőzésében.

 

 

 

2011. március 25.  3967 Lácacséke Fő út 19.        Dr. Salamon Sándor Szak főorvos

 

 

Kapják:

 

1.      Dr. Lukács Irén Fő igazgató asszony BAZ –megyei Kormányhivatal

2.      Dr. Tisza Tibor BAZ –megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály

3.      BAZ – megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Szakig. Szerve

4.      Dr. Hörcsik Richárd Országgyűlési képviselő

5.      Dr. Gyenes Géza Országgyűlési képviselő, Eü.-i bizottság alelnöke

6.      Dr. Bélteczki János MOSZ elnöke

7.      Dr. Selmeczi Kamill   FAKOOSZ elnöke

8.      Dr. Asztalos Ágnes mb. megyei    tiszti főorvos

9.      Dr. Borbély Zsuzsanna Főorvosnő Szerencs

10.   Dr. Molnár Erika Emese Főorvosnő Sátoraljaújhely

11.   Csonkáné Kocsis Mária OEP ÉMTH Miskolc

12.   Gál Zoltán Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Cigánd

13.   Dakos János Polgármester Úr Karcsa

14.   Dr. Felfalusi László, Dr. Illyés Gabriella Háziorvosok Karcsa

15.   Dr. Németh Lajos Háziorvos Pácin

16.   Irattár

 

 

A fejleményekről a későbbiekben beszámolunk.

 

 


 

dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr részére

NEFMI - Egészégügyi Államtitkárság

Budapest

 

Tisztelt Kabinet főnök Úr, Kedves Attila!
Mellékelten küldöm jó szívvel a FAKOOSZ véleményét és javaslatait,szíves további felhasználásra.
Baráti üdvözlettel:
dr.Selmeczi Kamill elnök

 

 

A  FAKOOSZ  VÉLEMÉNYE  ÉS  JAVASLATAI

AZ  „ESZKÖZPÓTLÓ  ÉS INFORMATIKAI  TÁMOGATÁS”

BEVEZETÉSÉHEZ

 

2011.03.31.19:48:51

 

 

 

 

 

Bevezetésként néhány alapvető tényt és elvárást kell rögzítenünk.

 

A 2002 és 2005 között működtetett rendszer eredményes és sikeres volt. A háziorvosi kar – ismereteink szerint – 3 milliárd forintot meghaladó szakmai eszköz-, informatikai-, berendezés-, ingatlan fejlesztést  (felújítás és vásárlás ) hajtott végre ezen időszak alatt, s átvette az eszközpótlást a feladatért törvényesen felelős önkormányzatoktól.

 

A vizitdíj bevezetését megelőzően az eszköz-, és ingatlan támogatást megszüntették, a vizitdíj forrásaira hivatkozással.

A vizitdíj megszüntetését követően az általunk kikényszerített „kompenzáció” mértéke nem nyújtott fedezetet ezen bevétel további realizálására, miközben az eszközpótlás kötelezettsége a háziorvosoknál maradt, növelve elértéktelenedő finanszírozás melletti kötelező kiadásaikat.

A korábbi szabályozás az akkor érvényes minimum lista eszközeire terjedt ki, mely azóta bővült az informatikai rendszer állandó online működtetésének  kötelezettségével, mely jelentős költségnövekedéssel járt együtt, változatlan finanszírozás mellett.

A korábbi és jelenleg hatályos minimum lista ordító hiányossága a szolgálati célú személygépkocsi beszerzése, fenntartása, cseréje.

 

Miközben az egészségügyben hatályos központi háziorvosi ügyeletek minimum listájában terepjáró képességgel rendelkező személygépkocsi alkalmazása szerepel, érthetetlen, hogy az ügyelettel le nem fedett napi nyolc órás háziorvosi ellátáshoz – melynek része a sürgősségi ellátás is – ez nem előírás. További teher, hogy más vállalkozásokkal ellentétben, az ÁFA nem igényelhető vissza.

 

A gépkocsi fenntartási költségeit csökkenti ugyan a cégautóra vonatkozó rendelkezés, de egyben azt feltételezi, hogy az egyéb háziorvosi feladatok ellátására további személygépkocsi fenntartása szükséges, mert a preferált jármű használata indokolatlanul beszűkített a teljes feladatellátáshoz képest. (ügyeletbe, továbbképzésre,konferenciákra,előadások-bemutatók tartása stb. )

 

Mára fenntartási költségek jelentős hányada az üzemanyag ár, ennek  beláthatatlan növekedése jelentős forrást von el a tényleges betegellátástól.

A másik lényegében két évtizede megoldatlan probléma a háziorvosi rendelő és orvoslakás használata és tulajdonjoga.

 

A rendszerváltozás előtti körzeti orvosi szolgálatok letelepített orvosokkal biztosították az ellátást. A rendszerből fakadóan orvosi rendelők szolgálati lakással egybe épülve lettek kialakítva, a folyamatos készenlét biztosítása érdekében.

 

A magyarországi vidéki rendelő-állomány tehát lakással is rendelkezik. Ma ugyan már nem szükséges - az ügyeleti rendszer működése és túlmunka szabályok miatt – helyben lakni a körzetben, de a több évtizede praxisban lévők jelentős hányada mai napig ezekben a lakásokban lakik, melyek a rendelőhöz hasonlóan – mivel egybeépítettek – önkormányzati tulajdonban vannak, önkormányzati bérlakásnak minősülve, piaci lakbér fizetésére kötelezhetőek.

 

A korábbi lehetőséggel – a rendelő és/vagy szolgálati lakás – az ingatlan megvásárlásával csak kevesen éltek, mert az önkormányzatok nem voltak érdekelté téve az eladásban. Bár a jogszabály lehetőséget adott az osztott közös tulajdon létrejöttére is, ezzel sem éltek a tulajdonosok. Az épületek leamortizálódtak, az orvos távozása után utánpótlás nélkül maradtak. Az épületállomány megőrzése, funkcióinak ( orvosi rendelés, helyben lakás ) visszaadása a generáció váltás és letelepítés elengedhetetlen feltétele.

 

Szükséges tehát az ingatlan bérlés, vásárlás kedvezményezése, a rendelő karban-tartásának támogatása is.

 

A bevezetésre kerülő új támogatási forma elsősorban – a fentieket is figyelembe véve – az eddig kiesett forrás mai áron történő visszapótlását kell, hogy biztosítsa, valamint megoldást kell kínáljon a jövő számára a sikeres praxisváltáshoz.

 

Tekintettel arra hogy a praxisok mai napig alul finanszírozottak, a lehetséges többletbevételnek elsődlegesen a hivatás gyakorlásának növekvő anyagi elismerésén keresztül a háziorvosi pálya vonzását  is kell szolgálnia.

 

Le kell szögeznünk, hogy addig míg ezen elismerésben nem látunk előrelépést, nem tudunk elfogadni semmilyen indokkal terhelés növekedéssel, többlet feladattal járó finanszírozási megoldásokat.

 

Az ellátás színvonalának emelésére csak az eddig elvégzett munka tisztes megfizetése után lehet szó.

 

Eddigi közösen elért eredményeinkre alapozva most is konstruktívan kívánunk részt venni a sikeres megoldás elérése érdekében, ezért feltételezve megfogalmazott elvárásaink teljesülését, a támogatás ellátást fejlesztő terveihez az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg. A javaslatokban tagságunk ajánlásait szerepeltetjük.

 

A támogatott ellátási területeket két részre osztanánk.

 

1. A háziorvosi ellátás színvonalát emelő támogatandó feladatok, eszközök és célok

 

2. A háziorvosi praxisban további szakellátások nyújtásának feltételei és  eszközei

 

ad 1. A háziorvosi kardiovaszkuláris rizikószűrés és korrekt magas vérnyomás terápiás kontroll eszközének az arteriográf ( magyar szabadalom ) és ABPM alkalmazását támogatnánk.

A túlsúlyos magyar társadalom hatékony testsúly redukciójának beállítására és kontrollálására BIA készülék ( testösszetétel : fehérje, zsír, víz mérése bioimpedancia  mérésével ) alkalmazását javasoljuk.

A korrekt antibiotikus kezelés választásához CRP szint mérő készüléket ajánlunk, mellyel az oki terápia alkalmazása mellett a gyógyszerkassza jelentős megtakarítását is elérhetjük. A megtakarításból finanszírozható a vizsgálatok költsége!

A kardiovaszkuláris váratlan halálozás csökkentése érdekében félautomata defibrillátor beszerzését támogatnánk.

Mind a sürgősségi diagnosztikus-, mind a napi kardiovaszkuláris-, pulmonális betegellátásban és gondozásban hasznos eszköz a pulzoximéter .

 

Néhány diagnosztikai eszköz javaslat a rendelőintézeti kapacitás szűkülés miatt fennálló hosszú várólisták mellett végezhető gyors diagnozis felállításához.

 

Hordozható UH készülék hasi, kismedencei, lágyrész elváltozások észleléséhez.

UH doppler eszközök perifériás érelváltozások, magzati szívhang észlelése

CoaguChek készülék a tartós véralvadás gátló kezelésben részesülők rendszeres ellenőrzésére

 

Prevenciót szolgáló eszközök

 

PSA szint mérő készülék a prevenció hatásos eszköze lehet a praxisban

Vitalograf korszerű COPD szűrésére alkalmas eszköz

 

Terápiás eszközök:

 

Soft-laser eszközök: lábszárfekély, kis bőrelváltozások, sebek kezelésére

Tens és UH hordozható fizioth-ás eszközök

 

A betegtájékoztatás, egészségnevelés eszközei:

 

 

Mobil multimedia szett: laptop, projektor, vetítővászon,multimedia-lejátszó, digitális kamera,fényképezőgép

 

Várótermi TV készülék: tájékoztatás,prevenció eszköze

 

ad 2. Elkülönített forrásból javasolnánk a további szakellátások - körülírt           kompetencia megléte esetén – nyújtásához a kompetenciának megfelelő          eszközök, berendezések beszerzésének, pótlásának támogatását.

Sebészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, szemészeti, ortopédiai, reumatológiai stb. ellátások a háziorvos további szakvizsgáinak használatával.

Még egyszer határozottan jelezzük, hogy az ellátás színvonalát emelő tevékenységek csak a fentebb vázoltak teljesülése estén képzelhetőek el, s az eszközbeszerzés, pótlás mellett az elvégzett tevékenység értéken mért (megtakarításokból is származó ) finanszírozása biztosított kell, hogy legyen.

 

 

Alsónemesapáti, 2011. 03. 28.

 

dr.Selmeczi Kamill

háziorvos

a FAKOOSZ elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEEEEM ! ELÉG VOLT !

 

2011.02.26.22:23:05

 

Nem akarok többet gyógyszerekkel kapcsolatos reklámokat hallgatni a telefonomon keresztül. Elegem volt abból, hogy bármikor felhívhasson egy kedves női hang, és az engedélyem nélkül fülembe búgjon egy aktuális gyógyszerről bármilyen tájékoztatót. A TV-ben sem nézek reklámot. Jogom van ahhoz, hogy megválasszam azt az időpontot, amikor szakmai információkhoz szeretnék jutni. (Ezt a jogomat az orvoslátogatók is megsértik néha...)

Szeretnék üzenni valamennyi gyógyszercégnek, aki ily módon háborgat, hogy a telefonban elhangzott gyógyszereik nevét ezentúl csak és kizárólag azért jegyzem meg, hogy még véletlenül se írjam vagy ajánljam egyetlen betegnek se!

Kérem továbbá érdek-képviseleti szerveinket, lennének szívesek hatékonyan fellépni az ilyen módon történő zaklatásunk ellen, vagy kőkemény reklámpénzeket beszedni az orvosok egyébként drága idejének pazarlásáért.

Maximális tisztelettel:

Dr. Baán Attila
háziorvos
Dióskál

 

 

 


BIZALOMERŐSÍTŐ  KOLLEGIÁLIS  GESZTUSOK

2010.12.21. 16:10:11

 

Karácsony és az új év közeledtével a múló esztendő eseményei, történései idéződnek fel bennem.

 

A változások, fordulatok, a nagy várakozások mellett, a józan szembenézés, megértés, új kompromisszumok kezdetének éve is a 2010-ik.

 

Az év eleje még a csaták színtere volt, újabb elvonás és fenyegetettség árnyékában sikerült meggyőzni az akkori vezetést igazunkról, s a korábbi miniszter áldozat után ekkor szakállamtitkárunk távozott.

 

Közel a parlamenti választásokhoz a FAKOOSZ Kőkapui kezdeményezésére talán először megvalósult meg az alapellátásban érdekeltek összefogása. A pécsi konszenzuson alapuló nyilatkozat az új kormányerő programjában, mára a Semmelweis-terv formájában, mint egészségügyi programban is szerepel. Megmentésünkre várva, kegyelmi állapotban szembesülnünk kellett azzal a ténnyel is, hogy nincs még négy évünk.

 

A huszonegyedik órán túlra jutottunk.

 

Az egészségügyi ellátás fenntarthatóságát komolyan fenyegeti az orvosi és szakdolgozói elvándorlás, pályaelhagyás, a maradók túlterheltsége, a lelki kiégés, a depresszió. Az új politikai erő szakított az addig tapasztalt mindenhatóság alűrjével és valós tények, lehetőségek megismertetésén túl, türelmet, partnerséget, egyezséget ajánlott az ágazatban dolgozóknak.

 

Csak- ahogy dr.Szász István Tas szavait felidézve – miközben a kormány az ország nehéz gazdasági helyzetére tekintettel csak jövőbeni lehetőségekkel bíztat, és bizalmat kér -, addig az ágazatban dolgozók bizalma sajnos elveszett, s azonnali pozitív változásokat követel. Ebben a helyzetben sem mindegy, hogy az egészségügyi kormányzat azt az utat választotta, hogy a szakmákkal egyeztetve hangulatjavító, bizalomépítő döntéseket hoz meg, melyek ugyan anyagi javulást jelenleg nem feltétlen hoznak, de a terhelést feltétlen csökkentik.

 

Fontos tény az is, hogy a jövő évi költségvetés szerény mértékű bővülést irányoz elő, de a túlélést – reméljük - képes biztosítani.

 

Idén először, a kasszák maradványából  a kórházak mellet az alapellátás is részesül – szerény összegű – év végi juttatásban. Szellemiségében, stílusában, hangnemében biztosan ez a járható út, bizalomerősítő, kollegiális gesztusokon át közösen, gyorsan megvalósítani a sürgető közös ügyeinket.

 

Kegyelemteljes, örömteli Karácsonyi Ünnepeket, egészségben és szerencsében gazdag, boldog Új Esztendőt kívánok tagságunknak, minden kollégának, vezetőinknek.

 

 

 

Alsónemesapáti, Advent utolsó vasárnapján, 2010-ben.

 

dr.Selmeczi Kamill

 

 

 

 


dr. Selmeczi Kamill levele a MOTESZ háziorvosokat rágalmazó kijelentése kapcsán

Dr. Selmeczi Kamill véleményével egyetért, álláspotjához csatlakozik dr. Éger István is, a Magyar Orvosi Kamara nevében.

 

2010.12.14.   13:50:42

 

 

 

Dr. Balogh Sándor úr részére

 

Országos Alapellátási Intézet

 

Budapest

 

 

 

Tisztelt Balogh Úr!

 

Az internetes portálokon a mai napon megjelent a MOTESZ Elnökségének – amelynek alelnökként Ön is tagja – a véleménye az Egészségügyi Államtitkárság Semmelweis-tervéről, melyben a MOTESZ 9. pontjaként az alábbiak olvashatók:

 

 

"Helyes törekvés az alapellátást minden eszközzel segíteni, de cserébe el kell várni, hogy a betegségek/betegek el is legyenek látva. Azért emelkedett a kórházi ellátások száma, mert az alapellátás nem végezte a dolgát! Tegyük érdekeltté az alapellátást abban, hogy a kapuőr funkció mellett gyógyítson is."

 

 

Tisztelt Balogh Úr!

 

Előljáróban jelezni szeretném, hogy ezen állítását a MOTESZ-nek a leghatározottabban visszautasítom mind a FAKOOSZ, mind valamennyi alapellátó orvos nevében és elvárom a MOTESZ helyreigazítását az ügyben. Bízom abban, hogy ezen súlyosan dehonesztáló, rágalmazó, az orvosi etikába és más jogszabályokba ütköző kijelentést csakis a nyilatkozók ismerethiánya okozhatta.

 

Mindezért kifejezem szándékunkat, hogy amennyiben Ön, aki mind az alapellátásban, mind a MOTESZ-ben érdekelt, vállalja fenti nyilatkozat kapcsán szervezeteink közötti egyeztetés megszervezését, azon szívesen részt veszünk és tájékoztatjuk a MOTESZ Elnökségét munkavégzésünk valós tartalmáról és feltételeiről.

 

Három napon belüli válaszát – további jogi lépéseinket megelőzendő – tisztelettel várom:

 

 

Alsónemesapáti, 2010. december 14.

 

 

Dr. Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke sk.

 


Tájékoztatásul álljon itt a MOTESZ elnökségének névsora:

 

Prof. Dr. Kiss István profilvezető főorvos
elnök

Prof. Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár
jövendőbeli elnök

Prof. Dr. Vécsei László akadémikus
volt elnök

Prof. Dr. Sótonyi Péter akadémikus
alelnök

Dr. Balogh Sándor főigazgató
alelnök

Dr. Belső László
alelnök

Dr. Szegedi János főrvos
alelnök

Prof. Dr. Magyar Kálmán egyetemi tanár
elnökségi tag

Dr. Oberfrank Ferenc
elnökségi tag

Dr. Szalma Béla
MOTESZ főigazgató

 

Forrás: MOTESZ-honlap

 


Dohányzásellenes kampányra irányuló uniós pályázatot támogat a FAKOOSZ, mely kampánynak fiatal felnőttek a célcsoportja.

2010.12.11.  10:48:41

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=5132578238&view=att&th=12cd4c795b385b1e&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ghkb5moe1&zw

 


 

Sáros, sebes betegek - Ferencz Judit heteken át gyógyított Devecserben

2010.11.29.     13:08:00

 

Dr. Ferencz Judit háziorvos azt mondja, hogy sok mindent megélt pályafutása során, de ilyen katasztrófát, amilyet a vörösiszap okozott, még ő sem látott.

 

Szerző: Tóth B.Zsuzsa – Veszprémi NaplóA doktornő a nevezetes október eleji napon éppen otthon írt egy határidős jelentést a tb-nek, amikor telefonált az egyik asszisztense, hogy tudja-e, mi ez a sok szirénázás a városban. A devecseri háziorvos akkor figyelt fel a zajra.


- A városközpontban lakom, kimentem a ház elé, aztán a paplak sarkához, onnan láttam, ahogy a vörös szörnyűség hömpölyög az utcán. Itt élek harminc éve, gyakran elmentem autóval a tározók mellett, de nem tudtam, mi van bennük. Úgyhogy most fogalmam sem volt, hogy ez mi. Tűzoltóautók húztak el egymás után, félbehagytam a jelentést, siettem a rendelőbe, hogy idő előtt kinyissam, mert gondoltam, hogy nagy szükség lesz ránk. Hirtelen a szokásos kettő helyett hat asszisztensem lett, a betegek meg csak jöttek sorra. Sárosan, sebesen, rengetegen. Eleinte nem is tudtuk felírni az adataikat, a váróból is rendelőt csináltunk. Egy asszisztens lavórokat hozott, hogy gyorsan lemoshassunk mindenkit. Az összes törölközőt felhasználtuk, a meztelen talpak alá lepedőket terítettünk, hiszen a sáros cipőket nem húzhatták már fel. Zömmel a lábuk sérült. A lúg jellegzetes szagát érezve és az égési sebekhez hasonló sérüléseket látva rögtön tudtam, hogy mihez kell nyúlni. Hatvan-hetven beteg lehetett az első napon. Persze később még jöttek sokáig vissza kezelésekre, kötözésre - idézi fel a szörnyű élményt a doktornő.


Azt mondja, az ügyelet vezetőjeként az összes kötszert felhasználhatta, de minden kevés volt, a patikából hozattak utánpótlást. Fényképeket mutat a sérült lábakról, borzalmas a látvány még így, képen is. Mintha erősen fekélyes, gennyes lábszárakat látnánk, de a doktornő elmagyarázza, hogy nem a gennytől voltak sárgák a sebek.


- Ez a lúg valósággal elfolyósítja a zsírt. Attól sárga a seb. Aztán meg befelé dolgozik. Talán az járt jobban, aki mielőbb levetett mindent a lábáról, mert még a zokni, a cipő anyagát is feloldotta a maró anyag. Pánik volt, de nem emlékszem, hogy sírt, vagy kiabált volna valaki. A feszültséget érezni lehetett és persze a bizonytalanságot. Mert senki nem tudta, hogy mi lesz most, mi vár rá. Mindenki azt mesélte a másiknak, meg nekünk kötözés közben, hogy mit csinált éppen, hogyan vette észre az iszapáradatot. Akik idejöttek, azok nagy részének a háza tönkrement. Az egyik önkormányzati dolgozó nagyon megsérült, de amint bekötöztem, rohant vissza, hogy mentse, akit lehet - emlékezik dr. Ferencz Judit.

Amikor arról kérdezem, hogy emberként hogy élte meg, miként dolgozta fel a történteket, azt válaszolja, hogy nagyon jó érzés segíteni az embereken. Ez pedig erőt ad, hogy minél többet dolgozzon az orvos.


- Szeretem a hivatásomat. Itt egy percig sem éreztem fáradtságot, tettem a dolgom. Csak otthon jött elő mindaz, amit hallottam. Minden ember történetét hazavittem magamban, azonban nem tudtam sokat gondolkodni, mert a fáradtságtól gyorsan elaludtam. Heteken át reggeltől estig itt voltunk, ha nem gyógyítottunk, az adományokat szerveztük. Amiben lehetett, segítettünk, este fél kilenc előtt nem értünk haza. Meglepett, hogy sok idegen, vidéki kolléga ajánlotta fel a segítségét. Mondták, hogy felváltanak, pihenjünk. Hívtak telefonon Pécsről, Makóról. Volt, aki el is jött, hogy dolgozzon, más adományt hozott - mondja a háziorvos.


Dr. Ferencz Judit optimista a jövőt illetően. Rengeteget vizsgálták a sérülteket és azokat is, akik hosszú ideig dolgoztak a károk felszámolásán. Légzőszervi, vese- és májfunkciós, vizeletvizsgálatokat végeztek, de mind negatív volt.


- Az asztmás betegek sem jöttek sűrűbben a rendelőbe. Czeizel Endre megerősítette, hogy a kismamák és a magzatok biztonságban vannak. A szálló por koncentrációja folyamatosan csökken, védőfelszerelés van kellő mennyiségben. Persze a fentiekből következtetést a jövőre nézve nem lehet levonni, de bízom benne, hogy sikerül jól kitakarítani a várost, Devecser újra élhető település lesz - bizakodik mosolyogva a doktornő.

 

Forrás: Veszprémi Napló


A mai napon meghívó érkezett a FAKOOSZ-hoz az Állami Számvevőszéktől, hogy vegyünk részt a háziorvosi ellátás működésének és feltételrendszerének vizsgálatát előkészítő munkamegbeszélésén november 30-án.

A számvevők az alábbi támakörökben várják az észrevételeinket:

 

1. A háziorvosi ellátás feltételrendszerének javítására tett intézkedések értékelése 2005-2010 között (jogi, személyi, tárgyi, szervezeti, finanszírozási feltételek)

2. A háziorvosi ellátás minőségének mérése a diabetes, stroke, infarktus betegek gondozási, ellátási mutatói alapján.

3. A házi gyermekorvosi munka minőségének mérése a gyermek ellátás négy indikátora alapján.

 

Tisztelt Kollegák!

 

Akinek a fenti kérdésekben bármilyen véleménye van, kérem, hogy a fakoosz@gmail.com címre írja meg, hogy minél nagyobb merítésből összegzett véleményt képviselhessünk a számunkra nem érdektelen ellenőrzést segítendő.

 

Véleményeiteket november 28-án, vasárnap éjfélig várjuk.

 

Egyben kérem,  hogy a címlapon található szavazásban is vegyetek részt.

Alsónemesapáti, 2010. november 23.

 

dr. Selmeczi Kamill

elnök


dr. Gyenes Géza azonnali kérdése és dr. Réthelyi Miklós válasza a Parlament 2010. november 15-i ülésnapján:

2010.11.20.   08:05:52

 

 

DR. GYENES GÉZA : Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Ön az alapellátásban tevékenykedő vállalkozások eszköz- és ingatlantámogatásának visszaállításáról korábban feltett 817. számú kérdésemre 2010. július 27-én adott válaszában az alábbi hivatkozással élt.

"A háziorvosi praxisokat segítő, az alapellátást megerősítő további lépésekre a gazdasági cselekvési tér pontos ismeretének birtokában lehet számítani."

Három hónappal később az alapellátás vállalkozóit fenyegető, az úgynevezett tevékenységre jellemző kereset bevezetéséből adódó csődveszély elhárítása érdekében teendő kormányzati lépésekről feltett 1350. számú kérdésemre 2010. október 26-án adott válaszának egyik hivatkozása megint a korábban már elmondott volt, miszerint a háziorvosokat segítő, az alapellátást megerősítő további lépésekre a gazdasági cselekvési tér pontos ismeretének birtokában lehet számítani.

 

Tisztelt Miniszter Úr! Ha a három hónap nem volt elégséges a gazdasági cselekvési tér pontos megismerésére, mennyi időre van még szüksége a kormányzatnak ahhoz, hogy elkészüljön az egészségügy megmentésének és ezen belül az alapellátás megerősítésének időbeni és forrásoldali ütemezésével?

Válaszában, kérem, ne hagyja figyelmen kívül annak az alapellátók körében zajló felmérésnek az eredményeit, amely szerint az elmúlt fél év eseménytelensége, kormányzati cselekvéshiánya miatt az alapellátók közel 40 százaléka a nyugdíjba menetel, a külföldi munkavállalás és a pályaváltás formájában praxisának elhagyására készül.

 

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés kormánya - mint azt programjában is ismertette - kiemelt feladatának tekinti az alapellátás megerősítését. Ennek megfelelően a november 4-én nyilvánosságra hozott Semmelweis-terv vitairatban is fontos szerepet szántunk az alapellátásnak.

A jelenlegi forráshiányos környezetben a szakmai szempontok mellett fontos, hogy a költséghatékonyság és a lakosság közeli definitív ellátás ösztönzését figyelembe véve a szubszidiaritás elve elsőbbséget élvezzen. Mindehhez az ellátóegységek ellátókapacitását a szükséges eszközökkel bővíteni kell. Ez forrásteremtést, finanszírozást, szervezeti, emberi erőforrást, jogi szabályozást, egészség-magatartást jelent.

Az alapellátásban részletes programot fogunk hirdetni, amely az életpályamodellel kapcsolatos elképzeléseket is tartalmazza, és még ebben az évben erre sor kerül.

A program részleteit alapellátási konzultációt követően fogjuk ismertetni. A főbb vonalak: az átképzési lehetőségek felgyorsítása, praxisközösségek támogatása, kistérségi alapellátó egységek támogatása és az adminisztráció racionalizálása.

A definitív ellátásra törekvést kívánjuk ösztönözni, részleges teljesítményfinanszírozást szeretnénk, amely az indikátorok mentén fog történni; a mai indikátorrendszer átalakítását tervezzük.

A népegészségügyi prevenciós szűrés, az egészségre nevelés az alapellátásban fog megjelenni.

A gyermek-alapellátásban mikrotérségi alapellátási központok lesznek házi gyermekorvossal, és a védőnők és a házi gyermekorvosok együttműködésének helyreállítását tervezzük, ennek hiánya gondot okoz az ellátásban.

 

DR. GYENES GÉZA : Köszönöm szépen a válaszát, miniszter úr. Meg is értem az ön által elmondottakat; kérdés, hogy az alapellátó kollégáink hogyan tudják ezt megérteni. Hiszen nyilvánvaló volt, évek óta látható volt, és az uniós belépésünk kapcsán még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországon az alapellátás több sebből vérzik, nemcsak az alulfinanszírozottság, hanem a korösszetétel is nagyon rossz, hiszen az alapellátó kollégák jó része a nyugdíjkorhatárt meghaladóan dolgozik, tehát magas az átlagéletkor, nagyon rosszak a praxisviszonyok, rossz a finanszírozás, rossz a praxisba jutás esélye is, hiszen a praxisjog, amit a Fidesz-kormány korábban nagyon dicséretesen kimondott, hogy a háziorvosi munkának van egyfajta vagyoni értéke, ennek a jogszabályi háttere is rendezetlen. Tehát az ön által elmondott fejlesztések mellett, azt hiszem, sok minden másra is szükség lenne.

Általában pénz- és szándékhiányos országokban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) jó esetben az alapellátás fejlesztésére szoktak hivatkozni (Az elnök ismét csenget.), nagyon szeretnénk, ha ez a fejlesztés végre elindulna, és már ebben az esztendőben kézzelfogható jegyei lennének.

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Való igaz mindaz, amit a képviselő úr elmondott az alapellátással kapcsolatos gondokról, annak ellenére, hogy az egész egészségügyi ellátásban ennek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Padlássöprést folytat az egészségügyi államtitkárság az idei kassza tartalékainak feltárása keretében, és az ott felszabaduló források egy részét még az idén az alapellátás megerősítésére kívánjuk fordítani.

Ha a költségvetés tervezetét nézzük, akkor abban lehetőség nyílt arra, hogy jövőre a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 3,2 milliárd forinttal, a védőnői szolgáltatás 2,5 milliárd forinttal, a fogászati ellátás 1,2 milliárd forinttal nagyobb kerettel gazdálkodhat 2011-ben, mint ebben az évben gazdálkodott. Azt hiszem, ezek azért biztató előrejelzések a probléma megoldása érdekében.

Köszönöm."

 

Forrás: Parlamenti Napló

 Vitaindító

 

 

Maradjak vállalkozó háziorvos vagy visszamenjek közalkalmazottnak?

 

Néhány hete a honlapon szavazást indítunk : „Visszamenne-e közalkalmazottnak az elégtelen finanszírozás miatt?” kérdéssel. A mai napig 227-en válaszoltak a kérdésre, akik közül mindössze 33 %  (76 fő) véli egyértelműen úgy, hogy maradna a jelenlegi vállalkozási formájában.

 

A szavazást a mai nappal lezártuk, az alábbi végeredménnyel:

 

1. Igen                                               50 %  (113 szavazat)

2. Nem                                               33 %  (76 szavazat)

3. Nem gondoltam rá                        7 %  (16 szavazat)

4. Nem tudom                                    10 %  (22 szavazat)

 

Tekintettel honlapunk és hírlevelünk látogatóinak, olvasóinak táborára – szinte kizárólag háziorvosok – az eredmény reprezentatívnak tekinthető. A 6800 háziorvos több mint 3 %-a válaszolt a kérdésre – egy IP-címről csak 1-szer lehetett érvényesen szavazni -, azaz olyan mintának tekinthető, mintha egy pártszimpátia felmérés során 250 000 embert kérdeztek volna meg.

 

Tehát statisztikai hiba nélkül megállapítható, hogy az alapellátók jelentős része, legalábbis relatív többsége fontolgatja a közalkalmazotti státuszba való visszatérést az eddig csődöt mondottnak tekinthető vállalkozói létből.

 

Miért alakult ki ez a helyzet?

 

A részleteket és a megoldási lehetőségeket a Fórumban olvashatod.

 

A FAKOOSZ zárt fóruma az alábbi linken érhető el:

 

http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=fakoosz

 

Külön felhívjuk a figyelmet a FÓRUM látogatására, mivel az teljesen zárt oldal, így fontos és bizalmas információk csak ott lesznek elérhetők,csak ellenőrzött módon regisztrált, kizárólag a Hírlevél címlistáában is szereplő e-mail címről regisztráló olvasók számára.

A regisztráció jóváhagyáshoz kötött, így az aktiválásig némi idő (max 24 óra) eltelhet, melyhez megértésüket kérjük.

 


Reálértéken csökken az alapellátás finanszírozása 2011-ben

2010.10.31.  16:42:47

 

Szombaton közzétették a 2011-es költségvetés tervezetét a Parlament honlapján. Ebből most csak az egészségügyre – azon belül is elsősorban az alapellátásra - vonatkozó részleteket emeltem ki.

 

A kormányzat 2011-re az egészségügyről a következőket írja a törvényjavaslat indoklásában:

 

„Egészségügy

A múlt terheinek egy részétől már 2010 végén megszabadítjuk az egészségügyi ágazatot. A 2011. évi költségvetési lehetőségek felhasználásával meg kell teremteni az alapját a valódi átalakítás feltételeinek a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyszertámogatás területén.

 

Az egészségügy funkción belül megtalálhatók az egészségügyi intézmények működéséhez szükséges támogatások, illetve a nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek finanszírozása. Az egészségügy területén az előző évhez viszonyítva jelentős kiadásnövekedés figyelhető meg a kórházi tevékenységek és szolgáltatások funkciócsoportnál, mely összefügg az egészségügyi ellátórendszer átalakításával, a kórházak gazdasági helyzetének javításával.

 

 

Egészségbiztosítási Alap

 

Az Alap bevételei döntően két forrásból származnak. A járulékbevételek és hozzájárulások képezik az egyik csoportot, a központi költségvetési hozzájárulások adják a másikat. Az elsőnek említett bevételi csoport meghatározó súlyú előirányzatait a munkáltatói és biztosítotti járulékok képezik. Szintén ebbe a bevételi csoportba tartozik a munkáltatók által fizetett táppénz-hozzájárulás, ennek előirányzata számol a táppénzkiadások 2011. évi alakulásával.

Az összes bevétel közel felét – kompenzálandó a korábbi években megvalósult járulékcsökkentés miatti bevételkiesést – a központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz előirányzat biztosítja. Ez a térítés a biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező, de egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek után történik.

Az Alap kiadásainak legnagyobb előirányzat-csoportját a természetbeni ellátások adják. Ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható összeg meghaladja a 2010. évi előirányzatot. A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a gyógyszertámogatási kiadáson túl a speciális beszerzésű készítményekre fordítható kiadásokat.

 

A másik meghatározó nagyságú kiadáscsoportot a pénzbeli ellátások képezik. Az idetartozó előirányzatot jelentő táppénzkiadások esetében a 2010. évi várható értékből kiindulva a kiadásalakító tényezők (táppénzesek aránya, táppénzes napok száma, egy táppénzes napra jutó kiadás) következő évre feltételezett hatását vettük figyelembe. A terhességi gyermekágyi segély előirányzatának kialakításakor a segélyben részesülők átlagos létszámának, a segélyezési napok számának és az egy segélyezési napra jutó kiadásnak a 2011-re vélelmezett hatásával számoltunk.”

 

A javaslat áttanulmányozása, illetve a 2010. évi adatokkal való összehasonlítása után megállapítható, hogy a 2010. májusi kormányprogrammal ellentétben nem szerepel az alapellátás a prioritásként kezelt területek között, csupán a háziorvosok számára különösebb jelentőséggel nem bíró, ún. egészség-ipar fejlesztése az, ami a kiemelt célok közt felsorolásra került.

 

Összességében látható a törvényjavaslatban és mellékleteiben szereplő adatokból, hogy a 3 %-ra tervezett GDP-bővülés mellett a természetbeni egészségügyi ellátásokra fordított források részaránya csökken (a 2009. és 2010. évi átlag 2,92 %-ról 2011-re 2,85 %-ra. Itt jegyezném meg, hogy az OECD államok átlaga 8,8 %, Csehországé pl. 11 %.)

 

Az egészségügyi természetbeni ellátások közül a kórházak finanszírozásánál figyelhető meg növekedés, - ami a teljes kassza minimális bővülését is eredményezi -  9 %-al 2010. évhez képest. Az ebből a növekedésből eredő többletforrás gyakorlatilag a lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére lesz elegendő, azaz a 2011-re prognosztizált 3,5 %-os infláció mellett a kórházak esetében is a reálfinanszírozás csökkenése– jó esetben szinten maradása - jelezhető előre, ami viszont a kórházi adósságspirál újbóli beindulását, a várólisták fennmaradását is eredményezheti.

 

Rosszabb a helyzet az alapellátást illetően. Ezen a területen mindösszesen 3,4 % forrásbővüléssel – azaz praxisonként átlagosan mintegy havi 40 ezer forinttal - számol a kormány, ami a 3,5 % infláció mellett minimálisan, de csökkenő reálértékű finanszírozás. Azaz várhatóan béremelésre, személyes jövedelembővítésre nem ad lehetőséget a vállalkozó háziorvosok számára. Ez pedig a jelenlegi kedvezőtlen folyamatokat – pályaelhagyás, utánpótlás hiánya, elöregedés, egyes területek fokozódó „egészségügyi elsivatagodása”, stb. – fogja felerősíteni.

 

Ennél is tragikusabb a kép a szakrendelések tekintetében, ahol nominálisan is 5,6 %-os csökkenés a terv, azaz reálértéken közel 10 %, ami itt is a várólisták növekedését eredményezheti. Közegészségügyi feladatokra viszont 7 %-os nominál- (kb. 3-4 %-os reál-) növekedés várható. Az előterjesztésből ennek indokoltságát nem sikerült kiolvasni.

 

Az ugyancsak a E-alap részét képező gyógyszerár-támogatások esetében inflációkövetéssel számol a kormány. Itt kell megjegyezni, hogy véleményem szerint sem ezen tételek, sem a GYED, GYES, utazási költségtérítés,stb. indokolatlanul terhelik az E-alap költségvetését, mivel nem közvetlen egészségügyi ellátást fedeznek, sokkal inkább szociális, demográfiai célú, illetve jóléti jellegű kiadások.

 

Vannak olyan a költségvetésben, de nem az E-alapnál szereplő hazai és uniós fejlesztési források, amelyek a háziorvosok számára is elérhetőek lehetnek, de ezek igénybevétele az évek óta tartó alulfinaszírozottság miatt hiányzó saját erő, illetve a fejlesztések megvalósulását követő működtetéséhez hiányzó források elégtelensége miatt nem lesz lehetséges vagy célszerű.

 

Emlékeztetőül: Részletek a Kormányprogramból, 2010. május

 

„Komoly gond, hogy a háziorvosi rendszer orvosainak egyharmada megközelítette vagy túllépte a nyugdíjkorhatárt…

…Az új kormánynak vállalnia kell, hogy javítja a család-orvosi praxisok finanszírozását és megőrzi annak reálértékét. Támogatnunk kell a fiatal orvosok praxishoz jutását…

…Fontos, hogy az egészségügy finanszírozása a jelenleginél egyszerűbb, kiszámítható, évekre előre tervezhető legyen. Meg kell teremteni, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzuk.”

 

2010. október 31.

 

Széphalmi Miklós

Közgazdász, a FAKOOSZ főkönyvelője

 

 

 

 


 

dr. Gyenes Géza újra a háziorvosi vállalkozásokat sújtó helyi iparűzési adó eltörlését kezdeményezi, kíbővített indoklással

 

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 102. §-a (1) bekezdése alapján, a T/1376/17. számon benyújtott módosító javaslat 1. pontjához kapcsolódva – az alábbi

 

kapcsolódó módosító javaslatot

 

terjesztem elő:

 

A törvényjavaslat 108. §-a az alábbiakkal egészül ki:

 

„A Htv. 52. §-a 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást, (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók - ideértve a víziközmű-társulatot is - feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral és az önkormányzattal kötött szerződés alapján, területi ellátási kötelezettséggel  háziorvosi ellátást nyújtó egyéni- és társas vállalkozások a költségvetési forrásból (ideértve a háziorvosi ügyeleti ellátásból, illetve más háziorvosi vállalkozástól származó helyettesítési díjat is) származó normatív támogatásnak minősülő bevételeik erejéig. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik;

 

 

 

Indokolás

 

Szükséges a háziorvosi alap- és ügyeleti ellátás mentesítése a helyi iparűzési adó hatálya alól, tekintettel a tevékenység kötelező önkormányzati – azaz közfeladat - feladat voltára. Az alapellátási  tevékenységet - éppen jellegéből adódóan -  a központi költségvetés az egészségbiztosítási alapból finanszírozza. Az ezen forrásból származó összegek kizárólagos célja a finanszírozott feladat ellátásának a biztosítása, melyet az OEP a szerződő partnerein számon is kér.

 

E bevételek megterhelése iparűzési adóval egyértelműen azt eredményezi, hogy a költségvetési kiadás – azaz a közpénz -  cél szerinti felhasználása nem valósul meg, a központi költségvetésből kerülő úton, az erre a célra rendelkezésre álló források rendeltetésével ellentétesen az E-alapból is finanszírozzák az önkormányzatokat. Ezért kezdeményezem, hogy a javaslatom elfogadásával az Országgyűlés ezen jogellenes helyzetet szüntesse meg.

A háziorvos vállalkozó egyéb bevételeit természetesen nem kívánjuk kivonni az iparűzési adó hatálya alól.

 

 

 

Budapest, 2010. október 27.

 

A szerk. megjegyzése:

A javaslatot technikai okokból Vágó Sebestyén képviselő úr nyújtotta be. Amennyiben a Parlament elfogadja, hogy a háziorvosi vállalkozások OEP bevételei közszolgáltatási tevékenységnek minősülnek, akkor a praxisoknak ezen bevételeik után nem kell iparűzési adót fizetniük.

 


Marad a praxist terhelő ipa és az illeték?

2010.10.27.15:28:57

 

A háziorvosi finanszírozás gondjait nem az adójogszabályokon keresztül kell megoldani.

Több, a háziorvosok terhein könnyítendő javaslatot is benyújtott az adótörvények módosításához dr. Gyenes Géza (Jobbik), az egyik indítványára – mint lapunkban is megjelent – Réthelyi Miklós válaszolt: megszűnik a főállású vállalkozókra érvényes előírás a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetésről, így a háziorvosi praxisok is mentesülnek a plusz adóteher alól.


Az egészségügyi bizottság mai ülésén újabb indítványát vitatták meg. Gyenes Géza egy régóta hangoztatott igénnyel lépett fel: mentesítsék a vállalkozó háziorvosokat az iparűzési adó megfizetése alól, illetve a praxis megvásárlásakor engedjék el az illetékterhet, valamint a működtetési jog átruházása mentesüljön az szja hatálya alól. Ez utóbbit azzal egészítette ki, hogyha ez nem is valósulhat meg maradéktalanul, akkor legalább a lakóingatlanokhoz hasonlóan 4 százalékos legyen az adó mértéke.


A háziorvosi finanszírozás gondjait nem az adójogszabályokon keresztül kell megoldani, mert az adórendszer konzisztenciáját érintik a kivételek, amelyek errodálják a rendszert – indokolta a kormány elutasító álláspontját Kanyó Lóránt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Megjegyezte, hogy illetékkötelezettség akkor jelentkezik a praxis adásvételénél, ha a praxis harmadik tulajdonoshoz kerül.


Kovács Tibor (MSZP) azt javasolta, hogy a normatív támogatásra ne, csak a vállalkozói tevékenységből befolyó bevételre vessék ki az iparűzési adót, így méltányolni lehet, hogy közszolgáltatást végez a vállalkozó háziorvos.


Mikola István elnök azzal zárta az újra és újra fellángoló vitát (vállalkozói adózás kontra közszolgálati tevékenység), hogy elmondta, információi szerint a kormány az alapellátás teljes újragondolására készül, a szaktárcánál már készül a javaslat erre vonatkozóan.


Az ülésen elhangzott, hogy a kormányzat nem támogatja Gyenes Géza javaslatát, s az egészségügyi bizottság is többségi nemmel szavazott.


Még néhány javaslatot tárgyalt a bizottság, egyik sem kapott kellő támogatást, így például leszavazták a fogyatékos gyermekeket nevelő családok adójóváírással történő támogatását, ami szintén Gyenes Géza indítványa volt.

2010-10-27 14:25
weborvos.jpg Sándor Judit

 

 


dr. Réthelyi Miklós miniszter úr válasza dr. Gyenes Gézának tevékenységre jellemző kereset ügyében

2010.10.26.      19:13:58

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Miniszter

Tárgy: válasz a K/1350 számú

írásbeli kérdésre

 

Dr. Gyenes Géza

országgyűlési képviselő

 

Képviselői Irodaház

 

Budapest

 

Tisztelt Képviselő Úr!

 

Bizonyára ismert Képviselő Úr előtt is Nemzeti Együttműködés Programja, melyben megkülönböztetett helyet képvisel az alapellátás .

 

A programban egyértelműen és világosan szerepel, hogy az új kormány javítja a család-orvosi praxisok finanszírozását és megőrzi annak reálértékét. Fontos, hogy az egészségügy finanszírozása a jelenleginél egyszerűbb, kiszámítható, évekre el őre tervezhető legyen. Meg kell teremteni, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzuk. Ebbe a sorba nem illeszkednek az egészségügyet terhelő olyan extra elvonások, amelyek hosszú távon labilissá teszik a tervezhetőséget, végső soron a betegek biztonságos ellátását. Az Ön által felvetett kérdésen túlmenően tervezzük az alapellátás finanszírozásának, adminisztrációjának és költségeinek áttekintését és olyan pénzügyi finanszírozási helyzetet fogunk teremteni, amelyek között a kormányprogram realizálható .

 

2009-ben megjelent Szja. törvénymódosítás 2010-től bevezette a személyes közreműködői díj-kiegészítést, és azt - hasonlóan a személyes közreműködői díjhoz - nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősíti. Az Szja. törvény változásaival összhangban a jövőre nézve megszűnik a főállású vállalkozókra érvényes előírás, amely alapján a járulékokat — főszabály szerint legalább a tevékenységre jellemző kereset után kell megfizetni. E főszabály alól alkotmányossági okok miatt volt kivétel, ugyanis a vállalkozó a járulékbevallásban teljesített bejelentés esetén az ennél kisebb tényleges jövedelem után fizethetett járulékot, de ekkor is legalább a minimálbér alapulvételével. Így ugyanannál a vállalkozónál párhuzamosan kétfajta járulékfizetési alsó határ érvényesült. Indokolt emellett egy olyan átmeneti szabály alkalmazása, amely kimondja, hogy azokkal a vállalkozókkal szemben, aki nem megfelelően alkalmazták a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetésre vonatkozó szabályokat emiatt ne alkalmazhasson mulasztási bírságot vagy adóbírságot. A háziorvosokat segítő, az alapellátást megerősítő további lépésekre a gazdasági cselekvési tér pontos ismeretének birtokában lehet szó.

 

 

Budapest, 2010 . október 26.

 

Dr. Réthelyi Miklós

 

 


A  FAKOOSZ -  ALAPELLÁTÓ  ORVOSOK  ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE

 

VÉLEMÉNYE

2010.10.26.          09:36:46

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetről

 

 

Ezúton mondunk köszönetet a lehetőségért, hogy bár rövid határidővel, de módunkban állt a tervezetet megismerni és véleményt formálni.

 

A háziorvoslást (is) érintő javaslatok közül egyetértünk:

 

Semmelweis-nap, július 1-i munkaszüneti nappá nyilvánításával, mely valóban az egészségügyben dolgozók erkölcsi elismerését, megbecsülését is szolgálhatja, díjak, elismerések, jutalmak átadásával.

 

Aggályos lehet, hogy éppen ezen a napon ugyancsak munkaszünettel ünnepelnek a köztisztviselők is, akikre állami és önkormányzati szinten várna a Semmelweis napi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 

Az elhíresült „korbács-rendelet” módosításának javasolt formája valóban ösztönző lehet, de a gyógyszerkassza megtakarítása nagyobb is lehet a kalkuláltnál, s a részesedés aránya is növelhető lehet a gyakorlati tapasztalatok birtokában.

 

Népegészségügyi hasznosulás szempontjából olyan protokoll alkalmazása lenne célszerű, mely gyógyszer ártámogatásban és felírásban is a morbiditási adatok alapján leggyakoribb krónikus betegségek gyógyítása, gondozása vonatkozásában gyógyszer hatóanyag csoportot határoz meg, s ennek felírását ösztönzi pl.: kardiovaszkuláris csomag: ACE gátló, béta r. blokkoló, trombocita aggregáció gátló, lipidszint csökkentő.

 

Akkor lehet az erre a célra kifizetett juttatás ösztönző, ha értéknagysága, plusz bevételként fedezetet tud nyújtani egy-egy állandó praxis költség fedezésére pl.: informatikai kiadások, mely havi szinten 50-100 ezer forint nagyságrendet is elérhet.

 

Három kérdéskör szerepel a módosító csomagban melyekkel egyetértünk, de a későbbiekben szívesen látnánk a kötelező kamarai tagságon alapuló, új orvosi kamarára átruházott köztestületi jogosítványok között:

 

a./ Humánerőforrás Monitoring Rendszer működtetése

b./ a korábban már hatósági jogkörben ellátott működési nyilvántartás vezetése

c./ kötelező továbbképzések szervezése, koordinálása a szakmai kollégiumokkal és az orvostudományi karokkal együttműködve.

 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a gyógyszertárakról szóló törvénymódosításban pontos, logikus levezetését látjuk a személyi jog megvalósulásának ( licensz helyett, adott gyógyszertár többségi  gyógyszerészi tulajdonjoga ).

 

Ezen logika mentén szeretnénk a praxis jogról szóló törvény módosítását is elérni.

 

Egyetértünk nem praktizáló, visszavonult kollégáink pro familia felírási jogosítványainak kibővítésével, mely rendkívül humánus javaslat.

 

Egyetértünk, támogatjuk a vidéki kispatikák életben tartását és újak alapításának ösztönzését. Valóban nem csak szolgáltatás, hanem a vidéki adófizetők számára is elérhető  gyógyszerellátás alkotmányos jog.

 

A távlati cél az kell, hogy legyen, hogy a falvakban minden háziorvosi székhely településen legalább fiókpatika működhessen. Ehhez állami, önkormányzati hozzájárulás szükséges hosszútávon a fenntarthatóság érdekében.

 

A kórházi, rendelőintézeti kapacitások és beteg-utak meghatározásakor számolni kell az alapellátás kapacitásaival is, minden változtatás hatással van az alapellátás ellátóképességére, megerősítése már a mai nehéz helyzetben is indokolt volna!

 

Összefoglalva támogatható a tervezet az ismertetett formájában, de ezt egy induló lépésként lehet értékelni, s sürgősen lépni kell a struktúra és a finanszírozás kérdéseiben is.

 

A kórházak beszállítóiknak tartoznak, mely számlákkal kimutathatóak. Az alapellátás jelentős jövedelem elmaradásában tudja kimutatni „adóságát”, hiszen a működtetés fenntartásához saját lehetséges jövedelméből kényszerült folyamatosan egyre többet elvenni.

 

Ebből következően minden lehetséges forrást arányosan kell felosztani az ellátok között.

 

 

Alsónemesapáti, 2010. október 24.

 

 

dr.Selmeczi Kamill

a FAKOOSZ elnöke

 

 


Orvosszervezetek közös felhívása az országgyűlési képviselőkhöz

2010.10.22.      15:02:32

 

 

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Az elmúlt napokban megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a 2011. évi  költségvetés tervezete nagymértékű, akár 100 milliárd Ft nagyságrendű forráskivonást is tartalmazhat az egészségügyi előirányzatból. E tény ellentmond a Kormányprogram „megmentjük az egészségügyet!” jelszavának!

Az egészségügy összeomlása eddig is azoknak az  orvosoknak, szak,- és egyéb dolgozóknak köszönhetően volt elkerülhető, akik az alapvető működési feltételek hiányában is helytálltak.

További forráskivonás megvalósulása az egészségügyi ellátórendszer működésének végét jelentheti.  Az e nyilatkozatot aláíró szervezetek felelősségtudatuk birtokában kérik a kivonás elvetését, az egészségügy forrásainak megfelelő növelését.

 

A működés anyagi feltételeinek biztosítása az Önök, országgyűlési képviselők feladata.  Ne adják beleegyezésüket az egészségügy ellehetetlenítéséhez!

 

2010. 10. 22.

 

Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége (FAKOOSZ)

Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE)

Kasszaorvosi Szervezet (KSZ)

Magyar Orvosok Szövetsége (MOSZ)

Háziorvosok Csongrád Megyei Egyesülete (HCSME)

 

Helyreigazítás kérése:

 

Tisztelt Címzett!
 
 
A WebDoki Portálon megjelent egy felhívás, az "Orvosszervezetek közös felhívása az országgyűlési képviselőkhöz" címmel, amelyben aláíróként szerepel a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület is.
Ezúton tájékoztatom, hogy az egyesület elnökeként sem a felhívás tartalmával, sem annak a stílusával azonosulni nem tudok, a felhívás aláírásához a hozzájárulásomat nem adtam.
2010. október 18-án megküldött elektronikus üzenetben arról tájékoztattam, hogy a "dr. Huszár András által készített variációt jobbnak tartom, bár még ez is finomításra szorulna."
A fenti üzenet nem tartalmazza az egyetértésemet a felhívással kapcsolatban, sem a hozzájárulásomat a megjelentetéshez, a felhívás aláírásához.
 
Kérem, hogy a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesületet mint aláírót az eddig megjelentetett helyekről vegyék le, és minden fórumon, ahol a felhívás megjelent tegyék közzé a helyesbítést, hogy a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület nem csatlakozott a felhíváshoz.
Kérem, hogy jelen elektronikus levelem szíveskedjen eljuttatni dr. Hanyecz Vincének is, és kérem szíves tájékoztatását, hogy a kérésemnek megfelelően intézkedett.
 
Tisztelettel
 
 
 
dr. Csiba Gábor
a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

 


 

Továbbra is csak a túlélés….

2010-10-20

16:34:17

A tegnapi nap folyamán dr. Szócska Miklós államtitkár úrral és kabinetfőnökével, Dr. Beneda Attilával folytatott tárgyalást a FAKOOSZ küldöttsége, dr. Selmeczi Kamill, dr. Salamon Sándor, dr. Gyenes Géza és Széphalmi Miklós.

 

 


 

A jövő évi adótörvények tervezete itt olvasható.... 2010.10.16.    16:19:44

 

 


FONTOS INFORMÁCIÓ AZ OEP ELLENŐRZÉSEKRŐL. KATTINTSON IDE, HA ÉRDEKLI!

 

 


 

dr. Gyenes Géza írásbeli kérdése dr. Réthelyi  miniszter úrhoz

2010.10.12.    18:27:46

gyenes-geza.jpg

Milyen megoldási javaslatai, eszközei vannak a tárcának az ún. "tevékenységre jellemző kereset" bevezetéséből adódó csődveszély elhárítására a háziorvosi vállalkozókra nézve? Mit tesznek az alapellátás összeomlása ellen?

 

Dr. Gyenes Géza

országgyűlési képviselő

 

Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

 

Helyben

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

 

 

A Házszabály 91. § (1) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a nemzeti erőforrás miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

 

„Milyen megoldási javaslatai, eszközei vannak a tárcának az ún. "tevékenységre jellemző kereset" bevezetéséből adódó csődveszély elhárítására a háziorvosi vállalkozókra nézve? Mit tesznek az alapellátás összeomlása ellen?”


címmel.

 

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

 


Tisztelt Miniszter Úr!

 

Miután az adó- és járulékfizetés területén az Alkotmánybíróság is zöld utat adott az ún. tevékenységre jellemző kereset alkalmazásának, a vállalkozások arra kényszerülnek, hogy az adó- és járulékfizetés alapja - az egyébként egzaktul szinte meghatározhatatlan -  „tevékenységük szokásos piaci értéke legyen.” Az ennek eltörlésére általam és egy képviselőtársam által beadott indítvány már a bizottsági szakaszban elvérzett.

A vállalkozó háziorvosok tevékenységre jellemző keresete, jelenleg átlagosan havi bruttó 300 000-350 000 Ft, amely összeg egy 55-60 éves, kb. 30 év gyakorlattal rendelkező szakorvos a közalkalmazotti bértábla szerinti bruttó munkajövedelmének felel meg.

Az OEP által adott havi finanszírozás praxisonként átlagosan 800 000 – 850 000 Ft, melyből a praxis valamennyi kiadását, saját és a személyzetének bér és járulék költségeit, közüzemi díjakat, különféle adókat, eszköz, gyógyszer, vegyszer beszerzések, veszélyes hulladék elszállítás, gépkocsi fenntartás és az utazás költségeit, stb. kell fedeznie a háziorvos vállalkozónak. A havonta kiutalt finanszírozásból, így legfeljebb kb. 160 000 – 180 000 Ft körüli összeg fordítható a háziorvos havi bruttó jövedelemére.

Ahhoz, hogy a háziorvos vállalkozó, a tevékenységére jellemző keresetet önmagának ki tudja fizetni, havonta kb. bruttó 202 000 Ft-tal, míg éves szinten kb. 2,3 millió Ft-tal kellene megemelni az OEP finanszírozás összegét.

Ennek hiányában honnan teremtse elő ezt az összeget a háziorvos? Vegyen fel bankhitelt? De melyik az a bank, amely egy veszteséges vállalkozást hitelezni hajlandó és persze kérdés az is: miből fizesse a háziorvos a törlesztő részleteket? Hitelfelvétel esetén, számításaink szerint körülbelül 3-4 hónapon belül fogynának el a praxisok tartalékai. Először a hitelező bankok és az APEH végrehajtási osztálya fognak az ajtón kopogtatni, majd megindul a felszámolási eljárás, valamint az orvos magánvagyonának végrehajtás alá vonása is. A végeredmény a csőd lesz!

Mi történik akkor, ha a háziorvos ezt a tevékenységre jellemző keresetet nem fizeti ki és  továbbra is az eddigi járulék és jövedelemalappal számol? Ha az előzőekben jelzett évi 2,3 milliós-többlet költséghez tartozó adó- és járulékhiányt egy ellenőrzési eljárás keretében az APEH állapítja meg, akkor a 2,3 millió Ft veszteséget még a bírságok és a késedelmi kamatok is meg fogják fejelni. A végeredmény ez esetben is a csőd!

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A háziorvos kvázi vállalkozó, aki semmilyen módon nem tudja kompenzálni a piac, illetve a kormányzati adópolitika kihívásait. A betegeket el kell látnia. A betegellátásra a társadalombiztosítástól kapja az államilag előre meghatározott összeget. Ennek az összegnek a reálértéke folyamatosan csökken, a praxisok így alulfinanszírozottak.

A háziorvos vállalkozó a legfontosabb közszolgáltatók egyike. Az állam általi  ellehetetlenítésükkel összeomolhat az egészségügyi alapellátás!

Mit kívánnak ez ellen tenni?

 

 

Budapest, 2010. október 12.

 

Dr. Gyenes Géza

országgyűlési képviselő

 

 

dr. Sebő Zsuzsanna, pomázi gyermekorvos e-mailje dr. Szabó Istvánnak, Devecserbe

2010.10.11.   18:28:55

 

"Kedves dr. Szabó István! Igen nagy tisztelettel és szeretettel gondolok Rád, és büszke vagyok a helytállásodért. Szívemet melengeti emberséged, és kívánom Neked, hogy százszorosát kapjad vissza majd az életedben. Tudom, ez most nem sok segítség részemről, mint ahogy az általad ellátott betegek is legfeljebb köszönetet tudnak mondani. Ezeket a köszönő szemeket rejtsd jól el a szívedbe, meglásd, mindig melengetni fog. Még egyszer, köszönöm a kitartásod, tisztességed.

Dr. Sebő Zsuzsanna gyermekorvos, Pomáz"

 

 

Sikerrel jártunk

2010-10-11 12:05:55

 

 

Ma délelőtt Szabó doktor Devecserben átvette - végülis a pápai ÁNTSZ-től - az "új" autóját, egy leadásra szánt Skoda Fabia-t. Legalább már közlekedni tud a betegeihez.

 

A  közbenjárásunk az Államtitkárságnál - ahol várhatóan 19-én fogadja Szócska államtitkár úr a FAKOOSZ-t - , hogy a föld alól is, de kerítsenek egy mozgásképes, forgalmival rendelkező járművet az orvosnak, végülis eredménnyel járt.

 

Ugyancsak várható, hogy a Coca-Cola Magyarország még ma egy teherautónyi Naturaqua ásványvizet szállít a doktor rendelőjébe.

 

 

Észrevétlen szolgálat – magára hagyottan      2010.10.10.     18:40:47

 

 

 

Még élénken kavarognak bennem a tegnapi Devecserben átéltek, a rendőrségi jóváhagyással történt bejutás, a rengeteg rendőr, tűzoltó, katasztrófa-védelmis, felvonultatott különleges technika, helikopterek és repülőgépek zaja, a kolontáriakat kitelepítő, Ajkáról visszatérő autóbuszok és szállító járművek végelláthatatlan sora, ufókra emlékeztető viseletbe öltözött kármentők s a kívül tartott médiahad látványa.

 

A természetidegen, mindent elborító vörös színű  iszapáradat lehetetlennek tűnő eltakarítása mellett, a békés, gumicsizmás, reménykedő, értékeit mentő lakosok  élni akarását, erejét és hitét  tapasztaltam. A katasztrófa helyzetben nagy tudású szakemberek napok óta felmérnek, elemeznek, modelleznek, terveznek az eddig nem tapasztalt helyzet kezelésének módjairól, eszközeiről,mintha nem is abban az időzónában élnének, mint ahol és amikor a baj megtörtént.

 

Ezzel szemben néhány háziorvos kolléga , nővéreik és családtagjaik csendben, szorgalmasan, időt, eszközt s saját egészségüket sem kímélve teszik dolgukat, lúgmarástól sérült betegek százainak sebeit látják el, kezelik, gumicsizmás járásra alkalmassá téve őket  a mentés feladataira. Nincs szükség külső szakértőkre, válságtervekre a bejelentett katasztrófa helyzetben, ők tudják mi a teendő s végzik is azt.

 

De milyen körülmények között az viszont már botrányos!

 

Szabó doktor és családja, aki az elárasztott városrész háziorvosa maga is károsult, rendelővel egybe épített házát is elérte az iszapáradat. Autóját a szemük láttára sodorta el az ár udvarukról. A rendelő kitakarítását maguk végezték el. Kölcsön kapott öreg járgánnyal próbált területén mozogni és beszerezni, mert kötszerkészletük rövid időn belül elfogyott.

 

Az ellátás biztosítása érdekében nem kapott segítséget sem a helyi vezetéstől, sem a magasabb szakmai irányítástól.

 

A katasztrófa helyzetben CSAK a munkavégzés során sérültek egészségügyi ellátásáról nem gondoskodott senki!

 

Gyógyszercégeket, kötszergyártókat kerestek meg, s az ő szállítmányaik enyhítettek az ellátási gondokon. Az orvos szállítását a jelenlévő hatóságok –jogszabályra hivatkozással- nem vállalták.

 

Magyarul a kialakult helyzetben az egészségügyi ellátás biztosításáról nem gondoskodott a hivatalos szervek részéről senki.

 

A FAKOOSZ által megkeresett minisztérium államtitkársága az ÁNTSZ-re, majd az ÁNTSZ a minisztériumra tolta át az illetékességet. Nem hittem volna, hogy a kialakult helyzetben kollégáink magukra maradhatnak,s ezt döbbenettel és hitetlenkedve kellett tapasztalnom.

 

Közbenjárásunkra hétfőn Szabó doktor a területileg nem is illetékes, szombathelyi ÁNTSZ leadásra szánt autóját szolgálati célra megkapja, s szintén hétfőn, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Igazgatóságtól kötszer szállítmányt kap.

 

Lelkiismeretes helytállásukért köszönetet és minden elismerést megérdemelnek.

 

Alsónemesapáti, 2010. október 10.                           dr.Selmeczi Kamill

 

 

Devecserben jártunk                      2010.10.10.     13:16:15

 

 

Szubjektív beszámoló, mely próbál objektív maradni, másfél óra történéseiről…

 

Tegnap - szombaton - Devecserben jártunk Selmeczi doktorral, kötszert és védő maszkokat vittünk Szabó István doktor úrnak, a Hartmann cég jóvoltából, mert nincsen neki már több. Nem katasztrófa helyzetre készletez egyetlen orvos sem. (Ezért engedtek be be csak a városba egyébként, mert teljes a lezárás.)  A végén már WC-papírral és újságokkal kötözték be a mentésen dolgozók véresre mart lábát (akik a bekötözés után mennek is vissza a trutyiba.)

 

Úgy néz ki, hogy hétfőre megoldódik az autó problémája is az Egészségügyi Államtitkárság és a szombathelyi ÁNTSZ jóvoltából.  Az övét ugyanis totálkárosra törte az iszaphullám. A lakása és rendelője szerencsére az építés jellegéből adódóan megúszta, de a kertjében - a ledöntött betonkerítés felett is - még most is  20-30 cm vastagon áll a nedves iszap….

 

A fotón Szabó doktor lakása és rendelője (bal oldalt). Nála csak a konvektorok szellőzőjééig ért az iszaphullám...

 

orvosi-rendelo-devecser.jpg

 

További fotók ide kattintva láthatók:

 

 

A jövő héten a FAKOOSZ kezdeményezésére várhatóan további segítség fog érkezni Devecserbe. Igéretünk van komolyabb mennyiségű ásványvízre, illetve további kötszer adományozására (Erről ezek realizálása után beszámolunk.)

 

A katasztrófavédelemnek gyakorlatilag itt sincsen – ahogy Felsőzsolcán sem volt -  egészségügyi részlege. Minden teher a háziorvosokra szakad. Ugyanakkor jelentős létszámban képviseltette magát a Vöröskereszt, máltaiak és a többi segélyszervezet, de ők ugyebár nem egészségügyi szakdolgozók.


Egész Devecserben mindössze egy db mini markológépet gépet láttunk dolgozni, és rengeteg embert lapáttal. (A többi gép valószínűleg a gátépítésen dolgozik.) Több száz rendőrt, katonát, akik határozottan, de kellően udvariasan és empátiával teszik a dolgukat, vagy éppen feladatra várnak. Működött a gulyáságyú és az 50 éves Csepel teherautókra szerelt 50 éves vegyvédelmi tisztító felszerelés... 30-40 éves URAL-ok és ZIL-ek. Padokkal felszerelve várják az esetleges  kitelepítési parancsot.


3 perc után fel kellett vennünk volna vennünk, autóban ülve is a maszkot.  Annak ellenére, hogy folyamatosan locsolnak. Gond van már a levegővel is. És hosszan tartó száraz időt jeleznek a meteorológusok, miközben óriási felületen még ott van a „nem veszélyes” iszap….. És ott egy 150 fős öregek otthona a kastélyban, 30%-ban demens ellátottakkal….


A újságírók a város szélén ácsorognak. A lakosok utálják őket.


Az eltűntek számát illetően bizonytalanok abban, hogy csak 6-7 főről lenne szó…. A gyerekek még mindig sokk hatása alatt vannak - volt olyan kissrác, akit órákkal az ár elülte után sem tudtak leimádkozni a szekrény tetejéről, ahova hirtelenjében menekítették -, nem mintha a felnőttek lelkiállapota jobb lenne, ők legfeljebb jobban tudják palástolni. Napok óta alig alszanak.


A egyesek meg közben lopnak mindent. Ásványvizet, élelmiszert, gumicsizmát, ruhát, az elején fosztogatták az elhagyott lakásokat, stb. amit elvisznek a sümegi piacra eladni.


Ott szerintem a soha az életben – legalábbis a miénkben nem -  nem lesz normális élet.

 

Egyetértve Orbán Viktor miniszter elnök úrral – és ez most nem kampány akar lenni mellette - , a felelősök remélem a maximális büntetést fogják kapni az okozott maximális kárért. Legyen az gyártulajdonos, vagy állami hatóság embere. És a látottak alapján nagyon igaza volt a belügyminiszternek, amikor azt javasolta, hogy a gyártulajdonosok fürödjenek meg az általuk veszélytelen anyagnak minősített trutyiban....

 

A többit a napi hírekből tudja mindenki…..

 

 

Széphalmi Miklós

 

 

 

Ismét segített a FAKOOSZ!    2010.10.07.      17:48:16

 

Dr. Szabó István devecseri háziorvos kollega szolgálati személygépjárműve az iszaphullám  pusztítása során megsemmisült. A helyszínen tartózkodó hivatalos szervek a háziorvos tevékenységéhez -- fekvőbeteg-ellátás, kötszerbeszerzés, házhozhívás, stb. - szükséges szállítási feladatokban való közreműködéstől elzárkóznak. Más gépjármű sem áll rendelkezésre a holnapi naptól, a kölcsön kapott autó lejáró műszaki engedélye miatt.

A kármentésben is dolgozók korábban elszenvedett marásos sérüléseit rendszeres kötéscserékkel ápolják., hogy tudják munkájukat folytatni. Az ehhez szükséges égési sérülés ellátására alkalmas, költséges nedves kötszerekből készlettel nem rendelkeznek. A kötés rögzítéséhez szükséges szokványos kötszereik elfogytak. Beszerezni csak a vállalkozás költségén van lehetőség, melyre a finanszírozás nem ad elegendő forrást.

A kötszer segélyek nem minden esetben jutnak el a felhasználási helyre, s ez ellátási gondokat okoz.

 

Fenti gondok enyhítésére a Falusi Körzeti Orvosokért Alapítvány 250 000 Ft gyorssegélyt utalt át Szabó doktor úrnak, iletve Selmeczi doktor felvette a kapcsolatot az Egészségügyi Államtitkársággal, akik igéretet tettek arra, hogy rövid időn belül segítenek a normál működés feltételeinek biztosításában.

 

 

A FAKOOSZ álláspontja ÁSZ-ellenőrzés ügybenA FAKOOSZ alapvetően üdvözli az ÁSZ által a háziorvosi rendszer műklödése területén elkezdett vizsgálatot, mert bízunk abban, hogy a számvevők is eljutnak arra a következtetésre, hogy az alapellátás hosszú évek óta jelentősen alulfinanszírozott (csak az elmúlt 5 évben mintegy 125 milliárd forint hiányzott a közalkalmazotti bértábla szerint elérhető jövedelem realizálásához), a háziorvosok méltatlan jövedelmi és finanszírozási körülmények között látják el hivatásukat. Olyan körülmények között, amikor az állam és az önkormányzatok még annyira sem becsüli a 23-30 év tanulással megszerzett szaktudásukat, több évtizedes tapasztalatukat, mint az autószerelőkét. (Lásd: 1000-3000 Ft közötti ügyeleti óradíjak).

Bízunk abban, hogy megállapításra kerül az is, hogy a háziorvosok jelentős része más tevékenységekből - üzemorvoslás, második, harmadik szakvizsgájuk hasznosítása, ügyeleti díjak, stb. - származó bevételekből is finanszírozzák a kötelező önkormányzati feladat ellátását.

Reményeink szerint az is kiderül majd, hogy a vállalkozási formában dolgozó orvosok iparüzési adóval történő terhelése azt jelenti, hogy nagyon sok településen a háziorvos finanszírozza az önkormányzatot, ezáltal évente kb. 1,5 milliárd forint egészségügyi alapellátásra szánt költségvetési forrás valóban nem megfelelően hasznosul.

Egyben érdeklődéssel várjuk, hogy az ÁSZ kiváló pénzügyi felkészültségű szakemberei az alapellátók szakmai felkészültségét milyen módon fogják ellenőrizni.

Mindezen körülmények tisztázása, az alapellátók álláspontjának képviselete érdekében a FAKOOSZ jó egy hónapja írásban jelezte az ÁSZ-elnökének, hogy szívesen segíti a számvevők munkáját, de erre a mai napig még nem kaptunk választ.

 

dr. Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ elnöke

 

 

Nem tud, nem akar, vagy már nincs mit mondania az egészségügyért felelős államtitkárnak?

 

Keserű pirula – „nyelnek” a háziorvosok

Lehangoló a jelen, és a jövő sem reményteli az alapellátásban dolgozók számára – ezt a következtetést lehet levonni a FAKOOSZ hét végi három napos konferenciáján elhangzott felszólalásokból. A háziorvosok érdekvédelmi szervezetének ülésére nem ment el Szócska Miklós sem. A jelenlévők azt találgatták: nem tud, nem akar, vagy már nincs mit mondania az egészségügyért felelős államtitkárnak. A tárca október közepe táján akarja nyilvánosságra hozni az alapellátással kapcsolatos terveit.( Az államtitkár úr a  rendezvényről történő távolmondásáról írt e-mailjében arról értesítette a FAKOOSZ-t, hogy október 11-e után szeretne a FAKOOSZ kérdéseire -  http://fakoosz.ewk.hu/vitaindito-bukfurdore - a hivatalában válaszolni. - a szerk.)

 

Régebben az éppen aktuális miniszter legalább küldött maga helyett valakit, ha nem akart vagy nem tudott részt venni egy szakmai konferencián, ma már erre sem veszi a fáradtságot a szaktárca – így élcelődtek a FAKOOSZ hétvégi kongresszusának résztvevői, miután Szócska Miklós levélben jelezte: egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy Bükfürdőre utazzon. Igaz, a háziorvosok érdekvédelmi szervezetei nem fűztek nagy reményt az egészségügyért felelős államtitkár látogatásához, hiszen mára nyilvánvalóvá vált, hogy egyrészt az önkormányzati választásokig érdemi információ nem láthat napvilágot, valamint az is bizton tudható: üres az államkassza, és a jövő évi költségvetés sem tartogat meglepetést az egészségügyi ágazat számára.

Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ-nak a szombati közgyűlésen - két tartózkodással -megválasztott elnöke köszöntőjében azt mondta: nem az egészségügy megmentését várják prioritásként a kormánytól, mert azt megtették az ágazatban dolgozók. Most az orvosok, nővérek, asszisztensek kárpótlását, tisztes megbecsülését szeretnék elérni, ha másért nem is, de az elszenvedett veszteségekért mindenképpen.

A FAKOOSZ közgyűlése korábbi elnökét, dr. Szász István Tast (Leányfalu) közfelkiáltással a FAKOOSZ örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

 

A FAKOOSZ közgyűlését Huszár András, a HGYE-elnöke szintén e-meilben üdvözölte (mivel a HGYE hasonló fóruma időben egybeesett), és biztosította egyetértéséről az alapellátókkormányzathoz intézett kéréseit.

 

A pénz beszél...

A konferencia egészségpolitikai fórumának résztvevői azt latolgatták: mire elég az ellátórendszer fenntartására elkülönített pénz? Borsi Éva, a Kasszaorvosi Szövetség elnöke szerint a jelenlegi egészségügyi költségvetés semmire nem elég. Jól érzékelteti ezt az a tény, hogy idén 77,9 milliárd forintot szavazott meg a Parlament a háziorvosi rendszer működtetésére. Ebből pedig az következik, hogy évente egy állampolgár alapellátására 7790 forintot fordít az állam. (Ebbe az ügyeleti ellátás is beleértendő.) Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnöke keményebben fogalmaz, szerinte itt az ideje, hogy mindenki tudomásul vegye: a jelenlegi rendszert képtelenség a most rendelkezésünkre álló forrásokból finanszírozni.

Megérdemeljük?

A politikusok szándékától függetlenül folyamatosan szűkül az alapszolgáltatási csomag; tetszik vagy sem, de az az ellátás, amire hosszú hónapokat, sőt éveket kell várni, a rászorulók szempontjából egyszerűen nem létezik. Ideje lenne igazat mondani, szembesíteni a társadalmat a valósággal – mondja Rácz Jenő, majd két számra hívja fel a figyelmet: 235 milliárd forint – ennyi hiányzik a szektorból ahhoz, hogy a visegrádi négyek országos átlagát elérjük a finanszírozásban. A másik adat is megdöbbentő: a rendszerváltás óta mostanáig az egészségügyben az árak 30-szorosra nőttek, miközben az egészségbiztosítási járulék a felére csökkent, az egészségügyi hozzájárulás pedig megszűnt. Ez akkora vákuum, amit pluszforrás nélkül nem lehet kitölteni.

Kornai János közgazdász szerint minden állam annyit költ az egészségügyre, amennyit a társadalom kierőszakol tőle. Ha a magyar társadalom ennyire képes, akkor a magyar társadalom ezt érdemli” – ezt már Borsi Éva mondja, akinek elege van abból, hogy évek óta sorolják az alapellátás problémáit, de nem történik semmi. „Mindig ugyanazokkal az emberekkel ülünk egy asztal mellett, elmondjuk, elemezzük a problémákat, majd leírjuk, elküldjük az aktuális miniszternek, aki vagy elolvassa, vagy nem – majd nem történik semmi. Mint ahogy most sem.” – majd keserűen hozzáteszi, mára odáig jutott az alapellátás, hogy „kívülről” úgy tűnik, senki sem képviseli a háziorvosok érdekét a kormányon belül.

Zene nélkül

A jazz-ben a spontaneitás kedvelhető, ám az egészségügy szervezésében roppant kevéssé – ezért ha nincs több pénz erre a célra, akkor nem marad más út: újra kell definiálni a szolgáltatási csomagot – Rácz Jenő felvetésével a kerekasztal-beszélgetés valamennyi résztvevője egyetértett. Az elmúlt esztendőkben az ágazat nem tudott eredményesen lobbizni a költségvetési pénzekért, és úgy tűnik, most sem lesz ez másként: így az egészségügyi szolgáltatók számára nem marad más út: erőforrás-koncentráció, rendszerintegráció. De Rácz Jenő szerint az sem kerülhető el, hogy a kormány többletforrást injektáljon a rendszerbe. Az ágazatok közötti prioritás politikai döntés kérdése.

Bélteczki János, a Magyar Orvosok Szövetségének elnöke úgy véli, a kormánynak nem sok ideje van az alapproblémák megoldására, ugyanis 1999 és 2009 között az unióban az aktív orvosok száma 11 százalékkal csökkent. Az unió orvos szakszervezeteinek fóruma felmérte, mely korosztályba tartozó orvosok a legkelendőbbek a „piacon”. Eszerint a 35–55 év közötti korcsoport a legnépszerűbb, de megindult a friss szakvizsgások, vagy közvetlenül a szakvizsga előtt állók tömeges vándorlása is. Akiben van egy kis kalandvágy, már rég elhagyta hazánkat, vagy az ország nyugati felében osztrák betegeket kezel.

"Évek óta siránkozunk, tiborckodunk"

Régen a hivatás szépsége, a gyógyítás iránti elkötelezettség miatt választották az orvoslást a fiatalok, ma pedig azért mert ez a legkönnyebben és azonnal konvertálható diploma – ezt már Gyenes Géza mondta, aki a FAKOOSZ alapítója és a Magyar Orvosi Kamara főtitkára volt, most pedig a Jobbik képviselőjeként az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke. Úgy véli, a tárca által módosított rezidensrendelet legfeljebb hangulatjavító intézkedésként fogható fel, nem hiszi, hogy ezzel megállítható lenne az orvosok elvándorlása.

„Évek óta siránkozunk, tiborckodunk ahelyett, hogy a sarkunkra állnánk! Mikor hiszitek végre el, hogy nélkülünk, nélkületek nem megy? Az egészségügyi ellátás olyan közszolgáltatás, melynek hiánya még forradalmat is generálhat” – mondja Gyenes Géza, majd hozzáteszi: csalódott, mert azt hitte, hogy a Parlamentben – „belülről” – könnyebben tud lobbizni az ágazat érdekében, mint a pálya széléről bekiabálva. Ez a kormány a 2/3-os többség birtokában csodákra lenne képes, megalapozott szakmai döntéseket hozhatna. De úgy tűnik, a várva várt csoda most is elmarad.

Tinnyei Mária

 

http://www.medicalonline.hu/cikk/keseru_pirula__nyelnek_a_haziorvosok

 

 

 

Pozitívan fogadott FAKOOSZ-kezdeményezés az NGM-nél    2010.09.16.15:27:03

 

A mai nap reggelén az alábbi tartalmú levelet küldtük el Bencsik János államtitkár úr részére a Nemzetgazdasági Minisztériumba:

 

„Tisztelt Államtitkár Úr!

Szövetségünk, a legrégebbi és legnagyobb háziorvosi érdekvédelmi szervezet nevében az alábbi javaslatot tesszük az Új Széchenyi-tervhez:

 

Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy a háziorvosi alapellátás – különösen vidéken – jelenleg válságos helyzetben van. Az orvosutánpótlás gyakorlatilag megszűnt, a jelenleg praktizálók átlagéletkora a 60 évet közelíti, a háziorvosok közel egyharmada nyugdíjkorhatáron túl dolgozik.

 

A helyzet normalizálásához nemcsak a jövedelmi viszonyok javítására, a kiszámítható életpálya megteremtésére van szükség – amely elsősorban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hatásköre – hanem az infrastrukturális feltételek fejlesztésére is. Ilyen probléma többek között a kistelepüléseken a 40-50 éve épült, mára teljesen lelakottá vált, vonzerővel már nem rendelkező állapotú, korszerűtlen kivitelezésű szolgálati lakások, rendelők kérdése (ha időközben jórészüket az önkormányzatok még nem adták el).

Ennek keretében javasoljuk, hogy az Új Széchényi-terv keretében legyen pályázati lehetőség elsősorban az 5000 fő alatti kistelepüléseken háziorvosi szolgálati lakások, rendelők építésére, felújítására, az e falvakban, kisvárosokban élők köréből történő kiválasztáson alapuló egészségügyi szakszemélyzet képzésére.

Az erre a célra fordított források ugyancsak ezen települések vonzáskörzetében működő építőipari vállalkozások piaci helyzetén javíthatnának, így gazdaságélénkítő hatásuk mindenképpen bizonyítható, és egy jelentős előre lépés lehet a vidéki Magyarország „egészségügyi elsivatagosodása” megállítása érdekében, azáltal hogy megteremti (vagy javítja a már ott dolgozók) az erre a pályára készülők normális élet- és munkakörülményeit.

Javaslatunk megfontolását és az Új Széchenyi-tervbe való beépítését előre is köszönjük.

Alsónemesapáti, 2010. szeptember 16.

 

Dr. Selmeczi Kamill

ügyvezető elnök

FAKOOSZ-Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége”

 

És láss csodát, a válasz már meg is érkezett: Csider László főosztályvezető úrtól, akihez javaslatunkat az Államtitkár Úr továbbította:

 

„Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr!

Levelüket köszönettel vettük. Az Új Széchenyi Terv  javaslatukat mérlegeljük és lehetőség szerint figyelembe vesszük!

Bencsik János államtitkár úr kérésére, üdvözlettel:

Csider László

Az NGM Otthonteremtési Főosztályának vezetője”

 

Bizakodva várjuk a folytatást.

 

 

 

 

A Pécsi Konszenzus értekezlet dokumentumai:

 

http://fakoosz.ewk.hu/alapellatok----2010-pecs

 

 

A  bőség  zavara, avagy a FAKOOSZ elmúlt féléve

 

 

 

 

Közösségünk  új éve rögtön jelentős akcióval indult, hiszen nem kevesebb, mint közös kasszánk –előre nem jelzetten, csapásszerűen – megkurtítást szenvedett.

Számháború kezdődött, melyet jelentős sajtónyilvánosság mellett megnyertünk, szakállamtitkár tárgyalófelünk, aki költségvetési szakértő alkalmazását javasolta a FAKOOSZ-nak, hamarosan távozásra kényszerült.

 

Az általunk kavart szélre – mint mindig – széllovasok is megjelentek „tárgyalni”, s nem kis erőbe került eredeti akaratunk változatlan formában történő elfogadását elérnünk.

Éger Pistát jól felkészítve miniszterünkhöz irányítottuk, magunk az OEP és a szakállamtitkárság meggyőzését erőltettük. A visszatartott 300 millió forintot – a FAKOOSZ által nem támogatott – indikátor rendszer elindításához tartalékolták.

 

Mindennapjaink – eközben is még – a H1N1 influenza járvány oltsunk - ne oltsunk,  vonaglással teltek. A háziorvosi kart megvédendő nyilvánosan is ki kellett állnunk a védőoltások ajánlása mellett, mert vád ért bennünket, hogy akadályozzuk a kampányt, miközben azt tapasztaltuk, hogy a járványügy és az ÁNTSZ jelentős elmaradásban van az operatív lépések megtételében.

Oltóanyaghiány, szállítási nehézségek, oltópontok felállítása – mikor az ÁNTSZ-nek javasoltam, felháborodásuknak adtak hangot, majd felső utasításra végrehajtották. A végeredmény is magáért beszél, hiszen mi háziorvosok milliós nagyságrendű átoltást produkáltunk - az állami néhány százezerhez képest – napi rendeléseink mellett.

 

A fizetségről csak annyit, hogy megyei szakfelügyelő kollégám szerint „nyomdahiba” történt a hatályos rendelet szövegében, mert Ő állítja : 1200 Ft/ oltásban egyeztek meg!

Az egyéb utózengésekről: járvány valódi nagysága, halálesetek száma, WHO - gyógyszer gyártók szerepe, patikáknak drágán eladott oltóanyag stb. mindent tudtok már.

 

Válságkezelő- mélyítő kormányzás agóniája közben választási kampány, melyben egy biztosnak látszott, az akkori ellenzék nagyobb arányú győzelmével fog járni, de hogy ez kétharmadot is elérheti, jelentős változást ígért.

Átgondolva lehetőségeinket március 15-e körüli szabadnapokon négynapos agytornára a mobiltelefon mentes Kőkapu csodálatos természeti szépségei között gyűltünk össze meghívott partnereinkkel együtt. Köztük volt a MOSZ ( Magyar orvosok Szakszervezete  új elnöke ( a mi Gézánk után) dr.Bélteczki János, dr. Köteles László a Kasszaorvosi Szövetség képviselője, a mi Gézánk, a MOK képviseletében és ekkor már a Jobbik Magyarország országgyűlési képviselőjelöltje, s vártuk a Rezidens Szövetség vezetőjét is.

 

A cél az volt, hogy megfogalmazzuk és támogatókat is szerezzünk az új kormánynak szánt ajánlásainknak. Mindkét anyagot a rövidítettet és a bővítettet is -  támogatóinkkal közösen is - nyilvánosságra hoztuk, számotokra is ismert. Ezen ajánlások nyilvánossága aztán maga után hozta a folytatást, felerősödött a felismerés, hogy eredményt az érintett érdekvédelmi és szakmai szervezetek csak közösen, egységes fellépéssel képesek elérni.

 

A Kasszaorvosi Szövetség Borsi Éva vezetésével közös gondolkodásra hívott bennünket az új, egészségügyi szolgáltatóknak készülő OEP Alapszerződés Általános feltételeinek módosítása érdekében. Szakmai támogatást az a Kovácsy Zsombor - ügyvédként – adja, aki önként távozott a hamarosan meg is szűnő Egészségbiztosítási Felügyelet éléről.

 

A jelenlegi szerződéstervezet, mely 2011. január elsejétől lenne hatályos, ebben a formában elfogadhatatlan.  A módosításokat az ügyvéd elvégezte, véleményünk szerint alapvetően még mindig a költségvetési intézményekre szabottnak tűnik, s nem a gazdasági társaságokról szóló törvénnyekkel - mely a mi céges működésünk jogi alapja – koherens. A téma később még szóba kerül. Mindenesetre e fórumot is felhasználtuk arra, hogy a finanszírozás egyéb súlyos gondjait is felszínre hozzuk a sajtó nyilvánossága előtt.

 

A parlamenti választásokat követően, a FIDESZ-KDNP elsöprő, kétharmadot is meghaladó győzelme ismeretében került sor Pécsett, a Háziorvosi Tanszék által szervezett alapellátási konszenzus értekezletre. Az ajánlásokat és a nyilatkozatot ismerhetitek, hiszen szinte azonnal nyilvánosságra hoztuk, s a FAKOOSZ tagsága is értesülhetett az ott elfogadott dokumentumok tartalmáról. A FAKOOSZ számára nagy eredmény, hogy az ajánlások nagy része egybevág a mieinkkel, hiszen ezekkel ott mindenki egyetértett.

Döntő tényező volt a konferencián, hogy felvethettük a kétharmados önkormányzati törvény módosításának igényét, a helyi önkormányzatok beavatkozási lehetőségeinek minimalizálására.

 

Első parlamenti akciónk viszont elvérzett. Miután a mi Gézánk a parlament egészségügyi bizottságának egyik alelnöke is lett, javaslatunkra kezdeményezte a büntető törvénykönyv büntetési tételeinek módosítását kiterjeszteni a pedagógusokon kívül a szintén közfeladatot ellátó egészségügyi dolgozók, szociális területen tevékenykedők védelmére is.

Ezzel egy időben Szíjjártó Péter is hasonló tartalmú előterjesztéssel élt, ennek ellenére nem ment át a parlamenti bizottságokon, s egyelőre le került a napirendről a módosítási javaslat.

Ismereteink szerint, a szeptemberi ülésszak egészségügyi tárgyú törvénycsomagjában szerepelhet. Mi mindenestre számon tartjuk.

Itt emlékeznék meg arról, hogy eskütételük és kinevezésük után miniszterünknek és ágazati államtitkárunknak gratuláltunk, s egyeztetett időpontban személyes találkozót is kértünk.Egyben meghívtuk Őket őszi országos ülésünkre is.

 

A június eleji nagy esőzéseket követő árvíz nehéz helyzetbe hozta ott élő kollégáinkat is. Dóczi Ildi felvetésére, miszerint biztos elkelne a segítség a vészhelyzetben korlátlan ideig szolgáló kollégáinknak, felhívást tettünk közzé, ezzel együtt gyűjtést is indítottunk.

A katasztrófa védelmen keresztül kapcsolatba léptünk Dudás Csilla felsőzsolcai kolléganőnkkel, s tájékozódtunk.

Kollégáink segítsége nem maradt el, akik a nehéz  apokon tehermentesítették ottani társaikat, az azóta már nem országos tiszti főorvos  bürokratikus gáncsoskodása ellenére is.

Név szerint őket illeti a köszönet:

Dr. Lóderer Alajos

Kislőd

Dr. Francia Boglárka

Hajdúnánás

Dr. Dezsényi Emese

Sáp

Dr. Orosz Imre

Miskolc

Dr. Csiba Gabriella

Miskolc

Dr. Plavecz János

Tatabánya

Dr. Rákóczi Ferenc

Tatabánya

Dr. Molnár Enikő

Tatabánya

Dr. Madarasi Anna

Budapest

Dr. Juhász Judit,

Pusztaszabolcs

Dr. Eörsi Dániel

Budapest

 

És akiknek segítettek, akikre a legtöbb teher hárult:

 

Dr. Dudás Csilla

Dr. Magyar Erzsébet

Dr. Tóth Mária

Dr. Somogyi Magdolna

Dr. Kaló Mária

Dr. Lukács György

 

Július elején elnökségünk az árvíz sújtotta térségben tartotta elnökségi ülését, személyesen találkozhattunk ottani kollégáinkkal s meggyőződhettünk a hatalmas pusztítás súlyos következményeiről.

Megdöbbentő látvány volt a felsőzsolcai új sportcsarnokban ideiglenesen elhelyezett rendelők látványa, a megsemmisült bútorok, iratok, eszközök, az üzemképtelenné vált fogorvosi székek. Vigasztaló volt látni az épülő egészségügyi központot, melyet nem érintett az árvíz Felsőzsolcán, de leginkább kollégáink tekintetét, melyekből sugárzott az optimizmus.

Edelényben, a kistérségi ÁNTSZ irodájában fogadtak bennünket, ahol kollégáink, különösen lengyel nemzetiségű középkorú társunk,   Dr. Mendyk Wojciech Leon, már humorizálva beszéltek kevésbé sem veszélytelen helyzeteikről, élményeikről. Tekintettel arra, hogy Őket nem érte szerencsére jelentős árvízkár, a felsőzsolcaiak segítését támogatták.

 

Az összegyűlt pénzadományokat  - 1 540 000 Ft -   elnökségi döntés után osztjuk szét.

Támogatásaitokat ezúton is hálásan köszönjük. Egyben kezdeményeztük segítő és a bajban helytállt kollégáink országos erkölcsi és anyagi elismerését is.

Nyár van már igazából, kánikula, szabadság, a pihenés kikapcsolódás ideje. Az uborkaszezon is ránk köszöntött, a parlament is szabadságra megy. Mi készülünk addig is az őszi szezonra. Ezúton kívánok mindenkinek a nyaralásokhoz, pihenéshez jó időt és egészséget, a helyettesítőknek kevés beteget.

Köszönöm az elnökség tagjainak az ötleteket, munkát, együttműködést, kitüntető elismerésünket fejezzük ki Széphalmi Miklósnak, a FAKOOSZ főkönyvelőjének, nélküle nem tematizálhattuk volna a nyilvánosságot, az események után kulloghatnánk.

 

 

Alsónemesapáti, 2010. július 20.

dr.Selmeczi Kamill

 

 

 

A háziorvosok helyi iparűzési adójáról

 

A FAKOOSZ régóta szorgalmazza a háziorvosok esetében az OEP által finanszírozott tevékenységek (ide értve az ügyeleti díjakat is) esetében az iparűzési adó eltörlését az alábbi indokok mentén.

A FAKOOSZ sem vitatja, hogy az OEP finanszírozásuk a tevékenység árbevétele, és nem költségvetési támogatás, amit az általuk nyújtott szolgáltatásért az OEP a biztosítottak helyett fizet. Ugyanakkor nem ért egyet az adóztatásával két ok miatt:

Nem szektor semleges ugyanis az adónem. Az önkormányzati fenntartású praxisok, kórházak, rendelőintézetek nem alanyai ennek az adónemnek, ezáltal indokolatlan különbségtétel történik ugyannak a tevékenység végzésének a formája között.

Az egészségügyi ellátás kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatoknak elsősorban azon törvényi kötelezettségeiknek kellene eleget tenni, ami az egészségügy duális (önkormányzati és állami) finanszírozási kényszeréből adódik (fejlesztések finanszírozása) és nem még meg is adóztatni azokat, akit feladatátvállalási szerződés keretében az önkormányzat helyett állnak helyt a biztosítottak felé az állam alkotmányos kötelezettségeiért.

 

Széphalmi Miklós

FAKOOSZ főkönyvelő

 

 

A FAKOOSZ kérése a Parlamenthez

 

A FAKOOSZ – Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége Elnöksége meglepetéssel értesült, hogy múlt heti kezdeményezése – miszerint ne csak a pedagógusokat védje a Büntető törvénykönyv erősebb szankciókkal a szinte mindennapos fizikai attrocitásokkal, bántalmazásokkal szemben, hanem az egészségügyi dolgozókat is – a Parlament Alkotmányügyi és Emberi Jogi Bizottsága vitájában is elbukott.

Különösen sajnáljuk, hogy egy olyan kibővített javaslat is elbukott, mely a szintén veszélyeztetett szociális és gyermekvédelmi dolgozók fölé is egyfajta védőernyőt emelt volna.

Azért is értetlenül állunk a fejlemény előtt, mivel az egészségügy vonatkozásában Szijjártó Péter is azonos tartalmú javaslatot nyújtott be. (Igaz, az ő javaslata az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan legalább az Emberi Jogi Bizottságban zöld utat kapott.)

Ezért ismételten kérjük a T. Országgyűlést, annak valamennyi képviselőjét, hogy a törvényjavaslat  módosító indítványainak szavazása során a több tízezer embert érintő – a költségvetésre többlet terhet nem hárító – javaslatunkat (melyet kérésünkre dr. Gyenes Géza, az Egészségügyi Bizottság alelnöke képvisel a T. Házban, Szíjjártó Péter és az az Emberi Jogi Bizottság is egyetért vele)  - támogatni szíveskedjenek.

Kezdeményezésünk nem a pedagógus társadalom ellen, hanem éppen mellettük és a szociális- és gyermekvédelmi ágazat munkatársai mellett szól. Mindennapjainkban főleg a kisebb településeken, nem egyszer egymás munkáját segítve élünk. együtt, azonos gondokkal, bajokkal, örömökkel,  nem egyszer azonos fenyegetettségben.

T. Képviselő Hölgyek és Urak!

Kérjük, szavazzanak igennel erre a javaslatra és ne tegyenek indokolatlanul különbséget a közszolgáltatásban dolgozók  között.

 

Alsónemesapáti, 2010. május 27.

Dr. Selmeczi Kamill

ügyvezető elnök

 

 

A FAKOOSZ örül a kormányprogramnak és tetteket vár

 

 

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége szerint a kormányprogramból visszaköszönnek szavaik, de az ördög a részletekben rejlik.

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége – FAKOOSZ üdvözli a Nemzeti Együttműködés Programja (NEP) egészségügyi fejezetének tartalmát, tekintettel arra, hogy ez év márciusában a Pálháza-Kókapun tartott elnökségi ülésén megfogalmazott elvárásainak számos pontja visszaköszön benne. Ezért az alábbiakban visszaidéznénk a megfogalmazott indítványainkat, illetve azoknak a programban való megjelenését.

A FAKOOSZ az egészségügyet nemzetstratégiai kérdésnek tartja.


A NEP-ben az alábbi olvasható:


„A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, még attól a szinttől is elmarad, amit gazdasági-társadalmi fejlettségünk lehetővé tenne. Aggasztó mértéket öltenek az egészségi állapot térségi és társadalmi egyenlőtlenségei is ."


„Egy nemzet egészségi állapotát nemcsak a gazdaság fejlettsége határozza meg, hanem az egészségi állapot is visszahat gazdaságára. A jelenlegi népegészségügyi helyzet az ország versenyképességét is jelentősen veszélyezteti."

A FAKOOSZ az egy főre fordított egészségügyi kiadások jelentős emelését szorgalmazza:


A NEP-ben az alábbi olvasható:


„Az új kormánynak vállalnia kell, hogy javítja a családorvosi praxisok finanszírozását és megőrzi annak reálértékét."


„Ma GDP-arányosan 1%-kal, közel 300 milliárd forinttal kevesebb jut nálunk egészségügyre, mint szomszédainknál. Cél, hogy az új kormányzati ciklus során az arány javuljon."


A FAKOOSZ kiemelt célnak tartja az orvos és egészségügyi szakszemélyzet utánpótlásának biztosítását.


A NEP-ben az alábbi olvasható:


„Támogatnunk kell a fiatal orvosok praxishoz jutását. Vonzóvá kell tenni a háziorvosi életpályát a fiatalok számára, ehhez növelni kell a szakma presztízsét és megbecsülését….."


„A társadalmi elvárások és az egyéni felelősség tekintetében az egészségügyben dolgozóknak kiemelt szerepük van: a forráshiányos rendszert szinte már csak az ő áldozatos munkájuk tartja életben . Több orvosra és több nővérre van szükség. El kell érni, hogy külföldre távozó orvosaink és szakdolgozóink hazatérjenek, a külföldre készülök pedig hazánkban maradjanak. Orvosaink Magyarországon tartását nem szankciókkal kell megoldani. A széles kör ű egyeztetéseken alapuló életpályamodell kidolgozása elengedhetetlen . Az egészségügyi oktatást új alapokra kell helyezni, és biztosítani kell a szükséglethez igazodó képzést . A rezidensképzés egészét újra kell gondolni."

A FAKOOSZ érdemi beleszólást, együttműködést kér a jogszabály-előkészítésbe és döntések meghozatalába.


A NEP-ben az alábbi olvasható:


„Ezért az új kormány együttműködést ajánl a társadalom minden tagjának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek, a gazdaság szereplőinek közös nemzeti ügyeink megoldásában „


Tehát a kezdet biztató! Nem volt hiába való a FAKOOSZ elnöksége által elvégzett munka. De mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik. Ezért bizakodással várjuk a kormányprogram végrehajtását jelentő új törvényeket, rendeleteket. Reméljük végre egyszer a szavakat tettek is követik.

 

2010. május 26.

 

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet