MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg

 

NEM A HÁZIORVOS FELADATA AZ OLTÓANYAG SZÁLLÍTÁSA!

2012. 12. 18.10:41:38

 

dr. Selmeczi Kamill a FAKOOSZ elnöke 2012. november 26-án felviágosítást kért az Egészségügyi Államtikárságtól, hogy kötelezhetők-e a háziorvosok az influenza oltóanyag szállítására a népegészségügyi intézet és a rendelő között.

A mai napon az alábbi válasz érkezett:

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság az ügyben az alábbi álláspontot alakította ki:.

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdés g) pontja alapján az oltóorvos gondoskodik az oltóanyagok előírásoknak megfelelő tárolásáról és az elszámolásról.

 A Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra hivatkozik, hogy jogszabályi előírás nem rendelkezik arról, hogy az oltóanyagot a kerületi/kistérségi intézeteknek kell kiszállítani az oltóorvosokhoz, illetve az oltóhelyekre. A jelzett jogszabályhelyből álláspontunk szerint viszont az egyértelmű, hogy az oltóorvosnak az a kötelessége, hogy az oltóanyag tárolásáról gondoskodjon (az oltóhelyen, praktikusan a rendelőjében, ahol be is adja a védőoltást), a szállítás vonatkozásában semmiféle kötelezettséget nem ró a rendelet az oltóorvosra.

 Ezzel szemben az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja a kistérségi népegészségügyi intézet feladatai között felsorolja, hogy az intézet kötelessége a védőoltáshoz szükséges oltóanyagokról és azok megfelelő szétosztásáról történő gondoskodás. Tekintettel arra, hogy oltóorvos kötelessége a tárolás, a „szétosztás” ebben a kontextusban álláspontunk szerint az oltóhelyre történő szállítást is jelenti.

 Az oltóanyag szétosztása során kulcsfontosságú az az elem, hogy az alatt az idő alatt milyen körülmények között van az oltóanyag, hiszen az esetleges nem-megfelelőség természetesen maga után vonja a nem megfelelő tárolást megvalósító személy felelősségét. Ugyanakkor álláspontunk szerint az R. alapján egyértelmű, hogy az oltóorvost csak a rendelőben történő nem megfelelő tárolás esetén lehet felelősségre vonni.

 Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság az ügy rendezése érdekében a KIM illetékes,  a területi közigazgatásért felelős államtitkárához fordult.

 Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 dr. Beneda Attila kabinetfőnök úr megbízásából,

 Üdvözlettel

 

dr. Dinnyei Annamária

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egészségügyért Felelős Államtitkárság | Államtitkári Kabinet  

 

 

 

 

 

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet