MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg

FELHÍVÁS

 

2012. 12. 14.07:48:11

 

Ezúton hívjuk fel a háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos kollégákat arra, hogy az önkormányzatokkal korábban megkötött és jelenleg is hatályos szerződéseknek csak a jogszabály változások miatti módosításának átvezetését tartalmazó, módosított szerződést fogadják el és írják alá. Nincs új szerződés kötési jogi kényszer!  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni – többek között – az egészségügyi alapellátásról. Az Eütv. 152. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás körébe tartozik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás is.

Ez a két alapvető rendelkezés az alapja annak, hogy az alapellátás nyújtása az önkormányzat kötelező feladata, ebben a körben azonban szabadon dönthet arról, hogy ezt a feladatát milyen módon – saját maga, költségvetési szerve, vállalkozással kötött szerződés útján – látja el. Az önkormányzati törvényből azonban az következik, hogy maga az alapellátásért való felelősség az önkormányzaté.

Az alapellátás finanszírozása „duális” jellegű: az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenységeket az OEP finanszírozza a finanszírozási szerződés alapján, ezen túlmenően viszont az önkormányzat feladata a fenntartás, tipikusan ide tartozik a tárgyi minimumfeltételek biztosítása (pl. rendelő, eszközök). A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. A szolgáltatónak ebből az összegből kell fizetnie az egyéb költségeket (pl: munkabér, dologi kiadások) is.

A praxisjoggal rendelkező háziorvos (háziorvosi vállalkozás) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák 2013. január 1-jétől az Öotv. 2/B. § szerint:

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,

d) a rendelési idő meghatározása,

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,

h) a szerződés időtartama,

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

  

Az előírt módosítások átvezetése nem érinti a finanszírozást, az változatlan módon fennmarad.            

Új szerződés esetén csak abban az esetben írjanak alá, ha minden pontban megegyezésen alapuló, az orvos számára is elfogadható tartalmi elemek vannak.

Bele kell viszont foglalni – az új szabályozás alapján mindenképpen – mi az önkormányzat kötelezettsége a feladat ellátás teljesítésében, s mekkora összeggel járul hozzá kötelező feladata teljesítéséhez. Duális finanszírozás ( OEP+ önkormányzat )

A jövő év januárjában folytatódó államtitkársági egyeztetések témái között - az ez évi tapasztalatok birtokában – további ezen szerződéseket érintő javaslataink is szerepelnek, jogszabály módosítási kezdeményezésekkel.

Minden szerződés tervezetet a MOK területi szervezetéhez előzetes véleményezésre, aláírás előtt kérünk eljuttatni.

 

Alsónemesapáti, 2012. december 14.

 

A FAKOOSZ Elnöksége nevében:

 dr.Selmeczi Kamill elnök

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet