MENÜ
 
  Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége - FAKOOSZ,  Bánokszentgyörgy - Zalaegerszeg

 

Békés figyelemfelhívó akciót tartottak az orvosok

2012. 11. 20.13:40:46

Békés figyelemfelhívó akciót tartottak a magyar orvosok kedd délben, egy időben a többi visegrádi ország orvosszakszervezeteinek demonstrációjával.
 

A cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák szervezetek bérköveteléseik teljesítése érdekében fogtak össze.

A magyarországi akció központi eseményét Budapesten a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának épülete előtt tartották. A megmozdulás szervezőjének, Bélteczki Jánosnak, a Magyar Orvosok Szövetsége elnökének becslése szerint mintegy háromszázan gyűltek össze, országszerte pedig nagyjából tízezren csatlakoztak az akcióhoz.

Az elnök elismerte és megköszönte az ágazatban idén történt bérfejlesztést, de hozzátette: ennek folytatására továbbra sincs törvényi garancia. Az MTI-nek azt mondta: a bértárgyalások folytatására az egészségügyi államtitkárságtól egyelőre csak ígéretet kaptak, de konkrét időpontot még nem.

 

MTI

A Híradó fényképes tudósítása itt olvasható.

 


 

A PDSZ SZOLIDARÍTÁSI NYILATKOZATA

2012. 10. 30.23:22:15

 

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

H-1085 Budapest Somogyi Béla u. 20.

06-20-395-7015    tel/fax: (1)-266-34-64

pdsz@t-online.hu      www.pdsz.hu

  Kedves Barátaink!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nevében szeretném kifejezni szolidaritásunkat küzdelmükkel.

Magyarország kormányainak évtizedeken átnyúló mulasztása a köz alkalmazottainak korrekt, tisztességes megbecsülése - mind az anyagiak, mind pedig a megfelelő munkakörülmények tekintetében. Ígéretekben mindegyik „gazdag” volt, a megvalósítás szűkmarkúságában egymást múlták alul. Tették ezt mindaddig, míg kezelhetetlen helyzet alakult ki az egészségügyben –kiváló szakemberek tömege kényszerült elhagyni az országot – s folytatni akarják a jövőben is, kaotikus helyzetet teremtve a közoktatásban.  Felelősen gondolkodó értelmiségiként azért alakítottunk sztrájkbizottságot, hogy ezt megakadályozzuk, s hogy a közszféra munkavállalóinak megalázóan alacsony bérét megemeltessük.

Hiszem, hogy a társadalom megérti, elfogadja, és támogatja küzdelmünket. Meggyőződésem, hogy eredményt csak összefogással érhetünk el.

 

Számíthatnak ránk, Számítunk Önökre!

 

Budapest, 2012. október 30.

 

                                                         Mendrey László elnök, PDSZ

 

 


 

A FAKOOSZ CSATLAKOZÁSA A VISEGRÁDI CHARTA AKCIÓJÁHOZ

2012. 10. 30.09:38:38

 

MI, EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, MEGMENTETTÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYET, MERT MŰKÖDŐKPESSÉGÉT ROMLÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS MEGŐRIZTÜK, DE ELÉRTÉKTELENEDETT JÖVEDELMÜNK, ROHAMOSAN CSÖKKENŐ LÉTSZÁMUNK, ELŐREHALADOTT KORUNK MELLETT  A TÁVOZÓK ÉS TÁVOLMARADÓK HIÁNYA OKOZTA TÖBBLETTERHET SOKÁIG MÁR NEM TUDJUK ELVISELNI. MEGMENTÉSÜNKRE VÁRUNK.

 A TÁRSADALOM ÉS BETEGEINK FELÉ IS FORDULUNK TÁMOGATÁSÉERT AZ Ő ÉRDEKÜKBEN IS.

 A HAZÁJÁBAN MEGBECSÜLT EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓ KÉPES CSAK MINŐSÉGI, BETEGBARÁT ELLÁTÁS NYÚJTÁSÁRA.MINT EGYÜTTES FELTÉTELNEK, ENNEK BIZTOSÍTÁSA AZ ÁLLAM KÖTELEZETTSÉGE AZ ADÓ-, ÉS JÁRULÉKFIZETŐ POLGÁROK SZOLGÁLATÁRA.

MI, HÁZIORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ VÁLLAKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK IS VAGYUNK EGYBEN, ELEMI ÉRDEKÜNK AZ IS, HOGY PRAXISAINKAT, NŐVÉREINKET, ASSZISZTENSEINKET MEG TUDJUK TARTANI , MUNKAHELYEINKET MEGŐRIZHESSÜK.

EZÉRT CSATLAKOZUNK A VISEGRÁDI CHARTA FELHÍVÁSÁHOZ, EGYBEN FELKÉRJÜK A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOKBAN DOLGOZÓ KOLLÉGÁINKAT IS, HOGY SZOLIDARITÁSBÓL VEGYENEK RÉSZT A MEGHIRDETETT AKCIÓBAN.*

                                                                 

BUDAPEST, 2012. OKTÓBER 29.

 

  A  FAKOOSZ  ELNÖKSÉGE

 

* : Az akció részleteiről tájékoztatás hamarosan.

 

 

 

A Visegrádi-4-ek orvos szakszervezetei közös akciója

 

A visegrádi koalíció országai a hasonló társadalmi-gazdasági fejlődés hatására alakítottak ki szoros együttműködést a parancsuralmi rendszer végét követően. A közös problémák, melyekkel ezen országoknak meg kell küzdeniük, hatványozottan jelentkeznek a közfinanszírozott társadalmi elosztó rendszerek- így az egészségügy területén. A súlyosbodó problémák vezettek oda, hogy 2011 őszén ezen országok orvos szakszervezetei szoros együttműködés mellett döntöttek, megalakítva a Visegrádi Chartát. Ez a szervezet megteremtette a szakszervezetek közös fellépésének a kereteit. Az egészségügyi dolgozók helyzete országainkban méltatlan az általuk végzett felelősségteljes munkához képest, s országonként eltérő mértékben a lent részletezett problémák adják a tiltakozás alapját.

 

A közös problémák

 • Az egészségügyi kiadások aránya jelentősen elmarad az európai átlagtól. Az egyes gyógyító beavatkozások térítése messze elmarad azok reális értékétől, így az intézmények súlyos adósságokkal küzdenek.

 • Az ágazatban dolgozók bére megalázóan alacsony, életkörülményeik folyamatosan romlanak. Egyes országokban, sor került bérkorrekcióra, ám az sem teljes körű, sem elegendő mértékű nem volt, s az első szakaszát a béremelésnek nem követte a megállapodás szerinti következő szakasz.

 • Mindezek hatására a képzett munkaerő nagy számban hagyta el hazáját, s keresi a boldogulást az unió gazdagabb országaiban, ahol 10-15-ször magasabb fizetésért dolgozhat. A rendszerben maradók munkaterheltsége jelentősen megnőtt, a privát és munkahelyi szféra összehangolása egyre nehezebbé vált.

 • Az egészségüggyel kapcsolatba hozható költségek terheit döntően a munkavállalók viselik, a gazdaság egyéb résztvevői kevésbé járulnak ehhez hozzá. Evvel együtt egyre romlik a szolgáltatáshoz való hozzájutás lehetősége.

 • Mind a társadalom, mind az egészségügy terén jelentős a korrupció.

 • A hálapénz rombolja az emberi kapcsolatokat, és rontja a gyógyításra fordított közpénz hatékonyságát.

 • Az ágazat költségvetése jelentős csábítást jelent különböző üzleti csoportok számára, melyek privatizációs kísérletei országainkban időről- időre teret nyernek

 

Az utóbbi esztendők gazdasági válsága felerősítette a régió egészségügyének a leszakadását Európa többi részéhez viszonyítva. Az amortizálódó orvostechnika pótlása nehézkes, akadozó, ugyanakkor kétségtelenül világszínvonalat is képviselő orvostechnikai fejlesztések is történtek, ám nem feltétlenül azok optimális kihasználhatósága mentén lettek telepítve. A szolgáltatás színvonala, annak elérhetősége viszont rendkívül hullámzóvá vált. A rendszerben felgyülemlő feszültségek miatt romlott a gyógyítókkal szembeni bizalom, nőtt az ellenük irányuló agresszió. A döntéshozók nem szembesítik a társadalmat avval, hogy a jelenlegi egészségügyi költségvetésből a korábban megszokott színvonalú ellátás nem tartható már fent. A fogyasztói elvárásaiban csalódott beteg az egyébként is túlterhelt, fásult, fáradt és elgyötört gyógyító személyzeten tölti ki dühét.

Mindezek az okok vezettek oda, hogy a Visegrádi-4 csoport orvos szakszervezetei közös akciókkal kívánják országaik közvéleményét és a döntéshozók figyelmét a problémákra nyitottá tenni

Követeléseink

 • A Közfinanszírozott egészségügyi ellátás keretein belül járó szolgáltatáscsomag pontos meghatározása, annak reális értéken történő finanszírozása

 • Egészségügyi életpályamodell kidolgozása, az orvosi bérek a nemzetgazdasági átlagbér 1,5-3 szorosát érjék el, s ehhez igazítsák e szakdolgozók bérét

 • A munkaterhelés összhangba hozatala a dolgozók privát szférájával, az Európai Munkaidő direktíva korrekt betartása

 • A szakmai autonómia korlátozásának felfüggesztése

 • A hatástanulmányok és előkészítés nélkül végzett privatizáció felfüggesztése.

 

 

 

 

 

Szavazás

Lesz-e érdemi finanszírozásemelés 2015-ben?
Igen
Nem
Már elkésett
Asztali nézet